GreedisGoods » Finance » Investment » วิธีอ่าน กราฟแท่งเทียน หรือ Candle Stick

วิธีอ่าน กราฟแท่งเทียน หรือ Candle Stick

by K. Pair
กราฟแท่งเทียน คือ candlestick chart คือ วิธีอ่านกราฟแท่งเทียน

กราฟแท่งเทียน หรือ Candle Stick คือ กราฟรูปแบบหนึ่ง คิดค้นขึ้นโดยพ่อค้าข้าวญี่ปุ่นเมื่อประมาณ 200 ปีก่อน ที่เรียกว่า Candle Stick หรือ แท่งเทียนเพราะมีรูปร่างเหมือนเทียน (เล่มเทียน + ไส้เทียน)

เป็นกราฟที่นิยมใช้ในคนที่นิยมวิเคราะห์ด้วยกราฟ ซึ่งจะใช้ร่วมกับ Indicator อื่นๆ แต่ในบทความนี้เราจะพูดถึงแค่ว่า กราฟแท่งเทียน อ่านอย่างไร

หน้าตาของ Candle Stick หรือ กราฟแท่งเทียน

กราฟแท่งเทียน Candle Stick คือ Candlestick Chart

ในกราฟแท่งเทียน หรือ Candle Stick จะแสดง ราคาเปิด/ปิด, ราคาสูงสุด/ราคาต่ำสุดของวัน, และราคาเปรียบเทียบระหว่างเปิดและปิด (วันนี้เป็นบวกหรือลบ)


วิธีอ่านกราฟแท่งเทียน (Candle Stick)

ไส้เทียน (ขีดตรงสีดำ)

ขีดสีดำด้านบน คือ ราคาสูงที่สุดของวัน

ขีดสีดำด้านล่าง คือ ราคาต่ำที่สุดของวัน

ตัวเทียน (สีเหลี่ยมที่มีสีเขียวหรือแดง)

สีเขียว (หรือสีขาว) หมายความว่า ราคาปิดวันนั้นสูงกว่าราคาเปิด

สีแดง (หรือสีดำ) หมายความว่า ราคาปิดวันนั้นต่ำกว่าราคาเปิด


ในกรณีที่ Candle Stick เป็นสีเขียว

ด้านบนสุดของแท่งเทียน จะตรงกับ ราคาปิด

ด้านล่างสุดของแท่งเทียน จะตรงกับ ราคาเปิด

ในกรณีที่ Candle Stick เป็นสีแดง

ด้านบนสุดของแท่งเทียน จะตรงกับ ราคาเปิด

ด้านล่างสุดของแท่งเทียน จะตรงกับ ราคาปิด (จากรูปด้านบน แท่งสุดท้ายตรงกับ 188 หมายความว่า ราคาปิดคือ 188)

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด