GreedisGoods » Business » กลยุทธ์ระดับหน้าที่ คืออะไร? (Functional Strategy)

กลยุทธ์ระดับหน้าที่ คืออะไร? (Functional Strategy)

by K. Pair
กลยุทธ์ระดับหน้าที่ คือ Functional Strategy คือ การจัดการเชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์ระดับหน้าที่ คือ กลยุทธ์ในระดับปฏิบัติการ หรือพูดให้ง่ายกว่านั้น กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy) คือ กลยุทธ์ที่ใช้ในงานของแต่ละแผนก ซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทต้องจ้างพนักงานมารับผิดชอบในแต่ละส่วน

โดย Functional Strategy หรือ กลยุทธ์ระดับหน้าที่ จะเป็นกลยุทธ์ระดับที่เป็นหน่วยเล็กที่สุดจาก ระดับของกลยุทธ์ (Strategic Level) ทั้ง 3 ระดับ

เนื่องจาก กลยุทธ์ระดับหน้าที่ ในแต่ละหน้าที่ก็จะแยกกันทำตามแต่ละหน้าที่ จากการที่แต่ละหน้าที่จะมีสิ่งที่ต้องทำแตกต่างกันออกไป

อย่างเช่น แผนกการตลาดมีแผนแนะนำสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด ดังนั้น แผนกการตลาดก็จะหาทางแนะนำสินค้าให้ผู้บริโภครู้จักด้วยกลยุทธ์บางอย่าง สมมติว่า ใช้การจัดโปรโมชั่นในลักษณะของ Sale Promotion ด้วยการลดแลกแจกแถม

ซึ่งกลยุทธ์ที่ แผนกการตลาด เลือกใช้ในตัวอย่าง ก็คือสิ่งที่เรียกว่า “กลยุทธ์ระดับหน้าที่ หรือ Functional Strategy” ที่บทความนี้กำลังพูดถึง


กลยุทธ์ระดับหน้าที่ มีอะไรบ้าง

กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy) ถ้าหากยึดตามแนวคิด Value Chain ของ Micheal E. Porter จะมีอยู่ 9 หน้าที่ ได้แก่

Logistics คือ หน้าที่ที่เกี่ยวกับการขนส่ง เก็บรักษา และกระจายสินค้า ประกอบด้วย Logistics ขาเข้า และ Logistics ขาออก รวมไปถึงเรื่องของ Supply Chain

Procurement คือ แผนกจัดซื้อ โดยทำหน้าที่จัดซื้อสิ่งที่บริษัทต้องซื้อ เช่น วัตถุดิบที่ใช้ผลิตสินค้า ทำหน้าที่จัดซื้อและอาจรวมไปถึงการจัดหาในกรณีที่ในบางบริษัทรวมไว้เป็นแผนกเดียวกัน

Operations คือ หน้าที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า

Marketing and Sales ทำหน้าหน้าที่ศึกษาตลาด วางกลยุทธ์ และวางแผนอื่น ๆ เกี่ยวกับตลาด รวมถึงทำหน้าที่ขายสินค้าหรือทำยังไงให้สินค้าขายออก (บางบริษัทอาจจะแยก Sales ออกจากแผนก Marketing

Service ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับบริการลูกค้า อย่างเช่นการบริการหลังการขาย (ในบางกรณีอาจจะไม่มีส่วนนี้อยู่ในบริษัทเนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้)

Research and Development หรือ R&D ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาสินค้าที่มีอยู่ เช่น พัฒนาวิธีผลิตให้ต้นทุนต่ำลง คิดและทดลองสินค้าแบบใหม่ ๆ (ในบางบริษัทไม่มีส่วนนี้)

Human Resource Management คือ หน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับคนในองค์กร ตั้งแต่หาพนักงาน ให้เงินเดือน ไปจนไล่พนักงานออก

Accounting จัดการเกี่ยวกับเรื่องของการทำบัญชี งบการเงิน ใบเสร็จ ภาษี เบิกเงิน จ่ายเงิน จัดการเกี่ยวกับเรื่องเงินอื่น ๆ

Finance จะจัดการเกี่ยวกับการบริหารเงินทุน จัดหาเงินทุนของบริษัท (ไม่ได้ยุ่งกับเงินตรง ๆ เหมือนบัญชี)

จากทั้ง 9 หน้าที่ จะเห็นว่าแต่ละหน้าที่ทำงานที่ต่างกัน ดังนั้น กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy) ก็จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละส่วน เจอกับปัญหาอะไร และจะใช้วิธีการหรือกลยุทธ์อะไรมาจัดการกับปัญหา

ซึ่งวิธีการที่จะนำแต่ละ Functional Strategy มาใช้จัดการกับปัญหาก็คือ สิ่งที่หลายคนที่เรียนบริหารได้เรียนมานั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าเราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด