GreedisGoods » Investment » ETF คืออะไร? กองทุน ETF แตกต่างจากกองทุนทั่วไปอย่างไร

ETF คืออะไร? กองทุน ETF แตกต่างจากกองทุนทั่วไปอย่างไร

by Kris Piroj
ETF คือ กองทุนรวม Exchange Traded Funds คือ กองทุน ETF

ETF คือ กองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่งผลให้กองทุน ETF (Exchange Traded Fund) สามารถซื้อขายได้แบบ Real Time เหมือนกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้น ซึ่งแต่ละ ETF จะถูกบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และในแต่ละกองทุนก็จะมีนโยบายการลงทุนและรูปแบบการบริหารกองทุนที่แตกต่างกันไปในแต่ละกองทุน ETF

กองทุน ETF คือ สิ่งที่เป็นกึ่งกลางระหว่างกองทุนรวมกับหุ้น เพราะ ETF เทียบได้กับการทำให้กองทุนรวมสามารถซื้อขายได้บนกระดานของตลาดหุ้นและสามารถทราบมูลค่าของกองทุนได้ทันทีแบบ Real Time เหมือนกับหุ้นตัวหนึ่ง ทำให้นักลงทุนที่มีพอร์ตหุ้นสามารถซื้อขาย ETF ได้ทันทีที่ตลาดหุ้นเปิดอยู่ แทนที่นักลงทุนจะต้องติดต่อตัวแทนที่ขายกองทุนรวมเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน

ความได้เปรียบของการลงทุนใน ETF คือความง่ายในการลงทุนจากการที่นักลงทุนไม่ต้องซื้อหุ้นเองรายตัว และกองทุน ETF มีการกระจายความเสี่ยงมาในระดับหนึ่งแล้วจากการที่ ETF ประกอบด้วยหลักทรัพย์มากกว่า 1 หลักทรัพย์ตามลักษณะของกองทุนแต่ละกองทุน

นอกจากนี้ ผู้ลงทุน ETF ยังสามารถทราบมูลค่าของกองทุนได้ทันที (รู้ราคา Real-Time เหมือนหุ้น) ไม่ต้องรอราคา NAV (Net Value Asset) ตอนสิ้นวันเหมือนกับกองทุนเปิดทั่วไป

ราคา ETF อ้างอิงจากอะไร?

ราคา ETF อ้างอิงจากราคาสินทรัพย์ที่กองทุน ETF นั้น ๆ เข้าไปลงทุน ดังนั้นเมื่อสินทรัพย์ที่ ETF อ้างอิงมีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลง มูลค่าของ ETF จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทิศทางเดียวกันที่ใกล้เคียงกัน ตัวอย่างเช่น

  • ดัชนีหุ้น เช่น SET50 Index
  • ทองคำแท่ง (Gold Bar)
  • น้ำมันดิบ (Crude Oil)
  • ETF ลงทุนในหุ้นตามกลุ่มอุตสาหกรรม (เช่น เทคโนโลยี การเงิน)
  • หุ้นต่างประเทศ ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุน
  • ตราสารหนี้ (Bond ETF)

ดังนั้น เมื่อสินทรัพย์ที่ ETF อ้างอิงมีราคาเพิ่มสูงขึ้น มูลค่าของ ETF จึงมักจะเพิ่มขึ้นในระดับที่ใกล้เคียงกัน ในทางตรงกันข้ามถ้าหากสินทรัพย์อ้างอิงมูลค่าลดลงมูลค่าของ ETF ก็จะลดลงในระดับที่ใกล้เคียงกัน

ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงเป็นแรงผลักดันให้ราคาซื้อขาย ETF ในตลาดที่นักลงทุนเห็นในกระดานซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการซื้อและความต้องการขาย ETF นั้นตามกลไกตลาด จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการที่สินทรัพย์ที่ ETF อ้างอิงมีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลง มูลค่าของ ETF จึงเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทิศทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

ผลตอบแทนจากการลงทุนใน ETF

อย่างที่บอกว่า ETF เป็นกองทุนรวม (Mutual Fund) แต่ลักษณะการซื้อขายจะเหมือนหุ้น ทำให้ผลตอบแทนของกองทุน ETF จะไม่ต่างจากกองทุนรวม (Mutual Fund) หรือหุ้นสามัญ (Common Stock) โดยผลตอบแทนของการลงทุนใน ETF จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

กำไรจากส่วนต่าง (Capital Gain) – ที่เกิดการซื้อ ETF ในราคาถูกและขายในราคาที่แพงกว่า กำไรจากกรณีนี้เรียกว่า Capital Gain

เงินปันผล (Dividend) – หน่วยลงทุน ETF ที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุน จะจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนหากกองทุน ETF นั้นมีกำไร ซึ่งเงินปันผลจะจ่ายกี่ % ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกองทุนนั้น

เมื่อพูดถึงผลตอบแทนจากการลงทุนอีกสิ่งที่ต้องพูดถึงคือความเสี่ยง (Risk) สำหรับ ETF ความเสี่ยงของ ETF มาจากการที่ ETF แต่ละกองทุนเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิงที่แตกต่างกัน ดังนั้นความเสี่ยงของ ETF จะไม่ได้อยู่กับตัว ETF เองเป็นหลัก แต่จะมีความเสี่ยงตามสินทรัพย์ที่กองทุน ETF เข้าไปลงทุน

ข้อมูลอ้างอิงจาก: Vanguard, Blackrock

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด