GreedisGoods » Finance » Investment » กองทุนรวม คืออะไร? Mutual Fund เหมาะกับใคร

กองทุนรวม คืออะไร? Mutual Fund เหมาะกับใคร

by K. Pair
กองทุนรวม คือ การลงทุน กองทุน Mutual Fund ผลตอบแทน

กองทุนรวม คือ การที่กองทุนนำเงินของนักลงทุนหลาย ๆ คนมารวมกันเป็นเงินก้อน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปลงทุนตามนโยบายของกองทุนตามวิธีที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

หรือถ้าให้เปรียบเทียบง่าย ๆ กองทุนรวม หรือ Mutual Fund คือ บริษัทที่ให้บริการนำเงินของลูกค้าไปลงทุน เพื่อหาผลตอบแทนให้กับลูกค้า (ลูกค้าในที่นี้ก็คือนักลงทุน)

โดยผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับจาก กองทุนรวม คือ กำไรจากส่วนต่าง (Capital Gain) และ เงินปันผล (Dividend)

กำไรจากส่วนต่างของราคา หรือ Capital Gain คือ กำไรที่ได้มาจากส่วนต่างของการซื้อถูกขายแพง

เงินปันผล หรือ Dividend จะได้จากการที่กองทุนรวมนั้นบริหารงานและได้กำไร กองทุนรวม ก็จะแบ่งกำไรบางส่วนให้กับนักลงทุน ซึ่งนโยบายในการจ่ายเงินปันผลก็จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละกองทุน

สำหรับทางด้านกองทุนรวมที่เป็นเหมือนบริษัทรับลงทุน ก็จะได้ผลตอบแทนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน หรือ ค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทุน (กี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับแต่ละกองทุน)


อย่างที่บอกไว้ว่า ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมอะไร กองทุนรวม คือ การที่กองทุนนำเงินของนักลงทุนหลาย ๆ คนไปบริหารเพื่อสร้างผลตอบแทน

แต่ส่วนที่จะทำให้กองทุนรวมแต่ละกองทุนแตกต่างกันคือวิธีที่กองทุนนั้น ๆ จะนำเงินไปลงทุน จะขึ้นอยู่กับประเภทของกองทุนรวมนั้น ๆ ที่กองทุนได้ระบุไว้ ตัวอย่างเช่น

กองทุนตราสารทุน (Equity Fund) เป็นกองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในตราสารทุนอย่างหุ้นสามัญเป็นหลัก

กองทุนอิงดัชนี (Index Fund) คือ กองทุนที่ลงทุนในตราสารทุน แต่จะเน้นลงทุนกับหุ้นในกลุ่ม Index บางอย่างเป็นหลัก เช่น SET50 ซึ่งผลตอบแทนของกองทุนก็ควรที่จะใกล้เคียงกับผลตอบแทนเฉลี่ยของ Index นั้น ๆ

กองทุนตราสารหนี้ (Long Term Fixed Income Fund) คือ กองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ ไม่ว่าจะเป็น ตราสารหนี้ของภาครัฐ หรือ ตราสารหนี้ของภาคเอกชน เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้

กองทุน ETF (Exchange Traded Fund) คือ กองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ทำให้สามารถซื้อขายได้เหมือนหุ้น) โดยแต่ละกองทุนก็จะลงทุนในสินทรัพย์ที่แตกต่างกันไป เช่น ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ดัชนีราคาตราสารหนี้ ดัชนีราคาน้ำมัน ดัชนีราคาทองคำ เป็นต้น

กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) คือ กองทุนรวมที่ส่งเสริมการออมระยะยาว เพื่อการเลี้ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามชื่อ) โดยผู้ที่ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินคืนตอนอายุ 60 ปี (Retirement หรือ เกษียรนั่นเอง) นอกจากนี้ กองทุนสำรองเพื่อการเลี้ยงชีพยังสามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

กองทุนหุ้นระยะยาว (Long term Equity Fund : ETF) คือ กองทุนรวมที่จะลงทุนในตราสารทุน หรือ หุ้นสามัญ ในอัตราส่วนที่ไม่ต่ำกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน (NAV) และผู้ที่ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนอย่างน้อย 5 ปี จึงจะสามารถไถ่ถอนคืนได้ (แต่แลกกับการที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้)

อย่างไรก็ตาม กองทุนรวม แต่ละประเภทก็อาจจะไม่ต้องลงทุนกับสินทรัพย์ตามลักษณะของกองทุน 100% อาจจะลงทุนในสินทรัพย์นั้นเพียง 80% ก็ได้ อีก 20% กองทุนอาจนำไปลงทุนกับสินทรัพย์อื่น ๆ เพื่อบริหารความเสี่ยงก็ได้


ความเสี่ยงของกองทุนรวม

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการลงทุนในกองทุนรวม (Mutual Fund) จะเป็นการฝากเงินให้ผู้บริหารกองทุนที่มีประสบการณ์เป็นผู้ลงทุน แต่การลงทุนไม่ว่าใครก็ยังมีโอกาสขาดทุนได้อยู่

ในเบื้องต้น นักลงทุนสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมย้อนหลัง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้

นอกจากความสามารถของกองทุนรวมแต่ละกองทุนแล้ว สิ่งที่นักลงทุนต้องศึกษาด้วยก็คือ สินทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุน ซึ่งในแต่ละสินทรัพย์ก็จะมีความเสี่ยงที่ไม่เท่ากัน (รวมไปถึงผลตอบแทนเฉลี่ยก็จะต่างกัน)


กองทุนรวม เหมาะกับใคร?

นักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามตลาด

อย่างเช่น ผู้ที่มีงานประจำทำอยู่แล้ว ทำให้มีโอากาสที่จะพลาดโอกาสซื้อขายดี ๆ

ไม่สามารถลงทุนได้ด้วยตัวเอง

ไม่มีความรู้ในการลงทุนมากนัก หรือ ไม่กล้าที่จะลงทุนด้วยตัวเอง

นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง

เป็นนักลงทุนทั่วไป เพียงแต่ต้องการกระจายความเสี่ยงขอพอร์ตการลงทุน

และสุดท้ายการลงทุนไม่ว่ากับสินทรัพย์อะไรก็ตาม จะเหมาะกับนักลงทุนที่เข้าใจความเสี่ยงและสามารถรับความเสี่ยงได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด