GreedisGoods » Investment » กองทุน LTF คืออะไร? ซื้อ LTF ลดหย่อนภาษี ได้เท่าไหร่

กองทุน LTF คืออะไร? ซื้อ LTF ลดหย่อนภาษี ได้เท่าไหร่

by Kris Piroj
กองทุน LTF คือ ซื้อ LTF ลดหย่อนภาษี Long Term Equity Fund

กองทุน LTF คือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ Long Term Equity Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวม (Mutual Fund) ที่เน้นลงทุนในตราสารทุน หรือ หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ โดยเงื่อนไขของ กองทุน LTF คือ กองทุนจะต้องลงทุนในหุ้นไทยไม่ต่ำกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน

ส่วนอีก 35% ที่เหลือกองทุนอาจจะลงทุนในสินทรัพย์อื่น อย่างเช่น ตราสารหนี้ และพันธบัตรรัฐบาล ทำให้กองทุน LTF แต่ละกองทุนก็จะแตกต่างกันออกไปตามสัดส่วนของพอร์ตการลงทุนของแต่ละกองทุน LTF เช่น เน้นลงทุนในหุ้นเล็ก ลงทุนหุ้นบริษัทใหญ่ เน้นหุ้นปันผล และลงทุนในหุ้นผสมกับตราสารหนี้ในส่วน 35% ที่เหลือ

ผลตอบแทนของ กองทุน LTF คือ เงินปันผล (Dividend) เหมือนกับการซื้อหุ้น (แต่ LTF ไม่ใช่หุ้น) อย่างไรก็ตามในบางกองทุนอาจจะมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของกองทุนและนโยบายของกองทุน

แต่สิ่งที่ทำให้หลายคนให้ความสนใจกับ กองทุน LTF คือ สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับนักลงทุนที่ ซื้อหน่วยลงทุน LTF โดยนักลงทุนสามารถใช้มูลค่าที่ซื้อหน่วยลงทุนไปใช้ลดหย่อนภาษี โดยการซื้อ LTF สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15% ของรายได้ หรือไม่เกิน 500,000 บาท

หมายเหตุ: กองทุนรวม คือ การฝากเงินให้กับกองทุน เพื่อให้กองทุนนำเงินของเราและนักลงทุนคนอื่นๆ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ตามเงื่อนไขของกองทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุน อ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ กองทุนรวม คืออะไร? มารู้จักกับกองทุนรวม

ซื้อ LTF ลดหย่อนภาษี อย่างไร

นอกจากการ ซื้อ LTF จะเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่เป็นการลงทุนในกองทุนรวม (Mutual Fund) การซื้อ LTF ยังทำให้สามารถนำไปใช้เป็น ลดหย่อนภาษีได้เท่ากับที่จ่ายซื้อ LTF แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และเงินจำนวนนั้นต้องไม่เกิน 500,000 บาท

และมีเงื่อนไขที่สำคัญอีกข้อของ การซื้อกองทุน LTF คือ นักลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน (แต่ไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี) จึงจะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้โดยไม่โดนเรียกเก็บภาษีส่วนที่ลดหย่อนไปย้อนหลัง พร้อมเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนนับตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่ยื่นขอยกเว้นภาษี

พูดง่ายๆ ก็คือถ้าซื้อ LTF ปีนี้และนำไปลดหย่อนภาษีเรียบร้อยแล้ว ผ่านไป 2 ปี (ไม่ถึง 7 ปี) คุณขายหน่วยลงทุน LTF ที่ซื้อมา ก็จะต้องจ่ายภาษีคืนในส่วนที่ได้ ลดหย่อนภาษีจากการซื้อ LTF

นอกจากนี้ กำไรที่เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเรียกว่า Capital Gain ที่เกิดขึ้นจากการขายหน่วยลงทุน เมื่อถือครบตามเงื่อนไข 7 ปี เงินส่วนนั้นจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เช่นกัน (ไม่ต้องเอามาคำนวณภาษี)

ในทางกลับกันถ้าหากขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบ 7 ปีปฏิทิน ก็จะต้องจ่ายภาษี โดย หัก ณ ที่จ่าย 3% ของกำไร รวมทั้งนำเงินได้จำนวนนี้ไปคิดภาษีตอนสิ้นปีด้วย (ตามปกติ)

กองทุน LTF เหมาะกับใคร

กองทุน LTF คือ กองทุนที่เหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงที่ต้องการผลตอบแทนสูงจากการลงทุนระยะยาวและ สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง และที่สำคัญคือเป็นผู้ที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อลดหย่อนภาษี เนื่องจากเพดานในการลดหย่อนภาษีของการ ซื้อกองทุน LTF ลดหย่อนภาษี ได้สูงสุดถึง 500,000 บาท

อย่างไรก็ตาม การที่จะลดหย่อนภาษี (ด้วยวิธีใดก็ตาม) แนะนำว่าให้สำรวจรายได้ของตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก ว่าจำเป็นต้องใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีหรือไม่ เพราะถ้าหากว่ารายได้อยู่ในระดับที่ไม่จำเป็นต้องใช้ค่าลดหย่อน LTF การซื้อหน่วยลงทุน LTF จะทำให้ท่านต้องจ่ายมากกว่าภาษีที่ได้ลดไป

ยกเลิก LTF 2562

สิ้นปี 2562 คือวันสุดท้ายที่ กองทุน LTF จะยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ โดยนักลงทุนที่ต้องการลงทุนใน LTF เพื่อที่จะใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี ก็จะยังใช้สิทธิได้เป็นครั้งสุดท้ายในการยื่นภาษีประจำปี 2562 (ในช่วงต้นปี 2563)

โดยกองทุนที่คาดว่าจะมาแทน กองทุน LTF คือ กองทุน SSF หรือ Super Saving Fund ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้คล้ายกับกองทุน LTF (แต่มีการปรับสัดส่วนการลดหย่อนภาษี)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กองทุน SSF ที่แทนที่ กองทุน LTF ในการลดหย่อนภาษี ได้ที่บทความ SSF คืออะไร? มาทำความรู้จักกับกองทุนที่จะมาแทน LTF

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด