GreedisGoods » Marketing » 5A คืออะไร? เข้าใจหลักการตลาดแบบ 5A จาก Marketing 4.0

5A คืออะไร? เข้าใจหลักการตลาดแบบ 5A จาก Marketing 4.0

by Kris Piroj
5A คือ หลักการตลาด 5A กลยุทธ์ Marketing 4.0

5A คืออะไร?

5A คือ แนวคิดของ Phillip Kotler จากหนังสือ Marketing 4.0 ที่บอกว่าจะเข้ามาแทนแนวคิด AIDA จากการที่ตลาดในปัจจุบันเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเปลี่ยนได้ไปในยุคปัจจุบัน โดยหลักการพื้นฐานของ 5A คือ แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนตั้งแต่ลูกค้าต้องการจะซื้อสินค้าชนิดหนึ่งไปจนถึงการที่ลูกค้ารู้สึกพอใจแล้วบอกต่อ ประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ Aware, Appeal, Ask, Act, และ Advocate

หลัก 5A จะประกอบด้วย A ทั้ง 5 ตัว ได้แก่ Aware Appeal Ask Act และ Advocate

  • Aware คือ การสร้างการรับรู้
  • Appeal คือ การทำให้ลูกค้าชอบ/สนใจ
  • Ask คือ การสอบถาม
  • Act คือ การตัดสินใจซื้อ
  • Advocate คือ การบอกต่อ (หลังจากใช้แล้วชอบ)

และหน้าที่ของนักการตลาดก็คือการทำให้ทั้ง 5A เกิดขึ้นให้ได้นั่นเอง

สำหรับผู้ที่รู้จักแนวคิด AIDA อยู่แล้วจะเห็นว่า A ทั้ง 4 ตัวแรกจะเหมือน ๆ กับหลัก AIDA แต่สิ่งที่แนวคิด 5A เพิ่มเข้ามาก็คือ Advocate ที่เป็นสิ่งที่เกิดหลังจากลูกค้าได้ซื้อไปใช้


Aware

Aware คือ การสร้างการรับรู้ของแบรนด์ เป็นการทำให้ลูกค้ารับรู้ว่าในโลกนี้มีสินค้าหรือบริการชนิดนี้อยู่

เพราะการที่จะขายสินค้าทุกอย่างบนโลกนี้สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการทำให้ลูกค้ารู้ว่ามีสินค้าอยู่

โดยการสร้าง Aware หรือ Awareness สามารถทำได้มากมายหลายวิธี เช่น การโฆษณา การทำเว็บไซต์สำหรับลูกค้าที่ต้องการหาข้อมูลสินค้า


Appeal

Appeal คือ การทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจสินค้าหรือบริการของเรา หลังจากที่ลูกค้ารับรู้แล้วว่ามีสินค้าหรือบริการของแบรนด์เราอยู่

ในส่วนนี้นักการตลาดมีหน้าที่ในการทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจ โดยสิ่งที่จะแสดงถึงความสนใจของลูกค้าจะได้แก่ การกดถูกใจ การแชร์ การแสดงความคิดเห็น และการพูดถึง


Ask

Ask คือ การสอบถามข้อมูลจากลูกค้า เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าเกิดความสนใจในสินค้าหรือบริการของเรา เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจาก Appeal 

ดังนั้น แบรนด์จึงมีหน้าที่เตรียมพร้อมที่จะตอบข้อสงสัยให้กับลูกค้าที่สอบถามเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นทาง Inbox Comment หรือ Live Chat โดยคำถามอาจจะเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า ราคาสินค้า

และถ้าหากว่าแบรนด์ไม่สามารถตอบคำถามได้ (โดยเฉพาะแบรนด์ที่ไม่มีคนรู้จัก) ก็จะมีโอกาสที่สูงมากที่ลูกค้าคนนั้นจะหันไปหาแบรนด์อื่นที่สะดวกกว่า

เช่น นางสาว A ต้องการซื้อชุดเดรสจากร้านที่ 1 จึงสอบถามร้านว่ามีสีที่ต้องการหรือไม่ แต่ร้านกลับไม่ตอบ

นางสาว A จึงไปซื้อกับร้านที่ 2 ที่ตอบคำถามของนางสาว A แทน ถึงแม้ว่าจะมีราคาแพงกว่าเล็กน้อยก็ตาม


Act

Act คือ การที่ลูกค้าซื้อสินค้าหรือเลือกใช้บริการที่สนใจ หลังจากผ่านขั้ก่อนหน้าหรือขั้น Ask

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการที่ลูกค้าสอบถามและหาข้อมูลของสินค้าที่สนใจ แล้วพบว่าสินค้าสามารถตอบสนองความต้องการได้ ลูกค้าจึงตัดสินใจได้ว่าจะซื้อสินค้า


Advocate

Advocate คือ การแนะนำสินค้าต่อหรือการบอกต่อจากผู้ใช้งานจริง เป็นผลมาจากความพึงพอใจในการใช้งานของลูกค้าหลังจากที่ได้ซื้อสินค้าไปใช้

การที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้ อย่างน้อยแบรนด์ต้องทำได้ตามที่ลูกค้าคาดหวัง และทำได้ตามที่โฆษณาไว้ ซึ่งก็ต้องย้อนไปที่ A ตัวแรกของ 5A

ถึงจะมองว่า Advocate เป็นเพียงแค่การบอกต่อ แต่ในปัจจุบันจะเห็นว่าการบอกต่อสำคัญอย่างมาก สำคัญที่สุดในการตลาดยุคปัจจุบัน (สำคัญมากกว่าการโฆษณาหรือการรีวิวโดย Influencer ที่น่าเชื่อถือเสียอีก) เพราะการบอกต่อเกิดจากคนใกล้ตัว ระดับความน่าเชื่อถือจึงสูงกว่ามาก

บทความที่เกี่ยวข้อง