GreedisGoods » Business » Marketing » การส่งเสริมการตลาด Promotion คืออะไร? (Marketing Mix)

การส่งเสริมการตลาด Promotion คืออะไร? (Marketing Mix)

by K. Pair
Promotion คือ การส่งเสริมการตลาด คือ Promotion 4P โปรโมชั่น การตลาด

Promotion คือ การส่งเสริมการตลาด ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระตุ้นให้สามารถขายสินค้าได้มากขึ้นด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การโฆษณา การจัด Sales Promotion ลด แลก แจก แถม การใช้พนักขาย เป็นต้น โดยจุดประสงค์ทั้งหมดของ Promotion หรือ การส่งเสริมการตลาด คือการเพิ่มยอดขาย

พูดง่ายให้กว่านั้น Promotion คือ วิธีอะไรก็ตามที่ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจและทำให้สินค้าขายออกง่ายขึ้นนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการตลาด หรือ Promotion ไม่ใช่แค่เรื่องการ ลด แลก แจก แถม อย่างที่หลายคนเข้าใจผิด แต่การลด แลก แจก แถม เป็นเพียงวิธีหนึ่งของการส่งเสริมการตลาดที่เรียกว่า Sales Promotion เท่านั้นเอง

แต่สำหรับ การส่งเสริมการตลาด หรือ Promotion คือ เครื่องมือทุกวิธีที่ใช้ในกระตุ้นให้สามารถขายสินค้าได้มากขึ้น อย่างที่ได้พูดถึงในตอนต้น

สำหรับ Promotion หรือ การส่งเสริมการตลาด สามารถแบ่งหลักๆ ได้ 4 วิธี ได้แก่

  1. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)
  2. การโฆษณา (Advertising)
  3. การใช้พนักงานขาย (Personal Selling)
  4. การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Public Relation)

Sales Promotion

Sales Promotion คือ การส่งเสริมการขาย เป็นโปรโมชั่นหรือวิธีส่ง การส่งเสริมการตลาด ที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยที่สุด เพราะเป็นวิธีการส่งเสริมการขายด้วยการด้วยกิจกรรมทางการตลาดในลักษณะของการลด แลก แจก แถม

การส่งเสริมการตลาด ด้วย Sales Promotion ได้แก่ ลด แลก แจก แถม คูปอง แจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก คืนเงิน ทดลองใช้ฟรี เป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่าทั้งหมดเป็นกิจกรรมทางการตลาดในระยะสั้นเท่านั้น เนื่องจากเป็นวิธีที่ทำให้กำไรลดลง (หรือในบางครั้งยอมขาดทุนเพื่อให้คนรู้จักสินค้า)

Sales Promotion เหมาะกับอะไร ?

  1. สินค้าทดลองตลาด
  2. สินค้าใหม่ที่เข้าสู่ตลาดที่ยังไม่มีใครรู้จัก
  3. การระบายสินค้าคงคลัง

Advertising

Advertising คือ การโฆษณา ซึ่งเป็น การส่งเสริมการตลาด หรือ Promotion ที่ทำได้ด้วยการทำให้ลูกค้ารับรู้ถึงแบรนด์หรือรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ เป็นวิธีการนำเสนอสินค้าด้วยสื่อ (จ่ายเงิน) เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้า

ในปัจจุบันการโฆษณาสามารถทำได้หลายวิธี ทั้งแบบ Online และ Offline ซึ่งนักการตลาดควรเลือกวิธีที่ใช้ในการลงโฆษณาให้ถูกกลุ่มเป้าหมาย

โฆษณาออนไลน์ (Online) เป็นการลงโฆษณาออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Facebook Taboola Twitter Instagram AdSense Youtube และการซื้อ Banner บนเว็บไซต์ เป็นต้น

โฆษณาออฟไลน์ (Offline) เป็นช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่บนเว็บไซต์ เช่น ป้ายโฆษณา โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ เป็นต้น


Personal Selling

Personal Selling คือ การส่งเสริมการตลาด ด้วยการใช้พนักงานขาย เป็นการใช้พนักงานติดต่อกับลูกค้าตัวต่อตัวเพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้า

ตัวอย่างเช่น การโทรขายประกัน การเข้าไปที่บริษัทเพื่อเสนอขายสินค้าสำนักงานและการใช้เซลขายเครื่องกรองน้ำ เป็นต้น

ถึงแม้ว่าการใช้พนักงานงานขายจะดูเหมือนไม่ถูกใจคน Generation หลังมาดเท่าไหร่ แต่การใช้พนักงานขาย (Personal Selling) ก็ยังมีประโยชน์อยู่ เนื่องจากเป็นการายด้วยการสื่อสารสองทาง ถ้าหากว่าลูกค้าเกิดสนใจและสอบถาม พนักงานขายจะสามารถให้ข้อมูลได้ทันที ทำให้โอกาสในปิดการขายหลังจากนั้นค่อนข้างสูง

สำหรับสินค้าที่เหมาะกับการใช้พนักงานขาย (Personal Selling) คือ สินค้าเฉพาะทางที่ต้องมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจและต้องมีกำไรต่อหน่วยที่สูง


Public Relation

Public Relation หรือ PR คือ Promotion ในลักษณะของการประชาสัมพันธ์ ถึงแม้ว่า การประชาสัมพันธ์จะเป็นส่วนหนึ่งของ Promotion หรือ การส่งเสริมการตลาด แต่ Public Relation จะไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเสนอขายสินค้าโดยตรง

การประชาสัมพันธ์จะเป็นการติดต่อกับทั้งผู้ที่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า ผู้ที่ไม่ใช่ลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลหรือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแบรนด์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์

Public Relation จะเป็น Promotion ที่มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เช่น การประชาสัมพันธ์กิจกกรม CSR หรือ การออกมาบอกว่าผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้สารบางอย่าง

ถึงแม้ว่าการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) จะไม่ได้รับผลที่ชัดเจนจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่ผลที่ได้จากการประชาสัมพันธ์คือภาพลักษณ์ที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในอนาคต

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าเราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด