GreedisGoods » Marketing » การส่งเสริมการตลาด Promotion คืออะไร? ใน Marketing Mix

การส่งเสริมการตลาด Promotion คืออะไร? ใน Marketing Mix

by Kris Piroj
Promotion คือ การส่งเสริมการตลาด คือ กลยุทธ์การตลาด Promotion 4P โปรโมชั่น

Promotion คือ การส่งเสริมการตลาด ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระตุ้นให้สามารถขายสินค้าได้มากขึ้นด้วยเครื่องมือส่งเสริมการขาย อย่างเช่น การโฆษณา การจัด Sales Promotion ลด แลก แจก แถม และการใช้พนักขาย เป็นต้น โดยจุดประสงค์ทั้งหมดของ Promotion หรือการส่งเสริมการตลาดคือการเพิ่มยอดขาย

อธิบายให้กว่านั้น Promotion เป็นวิธีอะไรก็ตามที่ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจและทำให้สินค้าขายออกง่ายขึ้นนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการตลาดหรือ Promotion ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของการลด แลก แจก แถม อย่างที่หลายคนเข้าใจผิด แต่การลด แลก แจก แถม เป็นเพียงวิธีหนึ่งของการส่งเสริมการตลาดที่เรียกว่า Sales Promotion หรือ การส่งเสริมการขาย

แต่สำหรับการส่งเสริมการตลาด หรือ Promotion คือเครื่องมือทุกวิธีที่ใช้ในกระตุ้นให้สามารถขายสินค้าได้มากขึ้นอย่างที่ได้พูดถึงในตอนต้น

โดยการส่งเสริมการตลาดหรือ Promotion สามารถแบ่งเป็น 4 วิธี ได้แก่:

  1. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)
  2. การโฆษณา (Advertising)
  3. การใช้พนักงานขาย (Personal Selling)
  4. การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Public Relation)

Sales Promotion

Sales Promotion คือ การส่งเสริมการขาย เป็นโปรโมชั่นหรือวิธีการส่งเสริมการตลาดที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยที่สุด เพราะเป็นวิธีการส่งเสริมการขายด้วยการด้วยกิจกรรมทางการตลาดในลักษณะของการลด แลก แจก แถม

การส่งเสริมการตลาดด้วย Sales Promotion ได้แก่ ลด แลก แจก แถม คูปอง แจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก คืนเงิน และการทดลองใช้ฟรี เป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่าทั้งหมดเป็นกิจกรรมทางการตลาดในระยะสั้นเท่านั้น เนื่องจากเป็นวิธีที่ทำให้กำไรลดลง (หรือในบางครั้งยอมขาดทุนเพื่อให้คนรู้จักสินค้า)

โดยการส่งเสริมการตลาดแบบ Sales Promotion จะเหมาะกับ:

  • สินค้าทดลองตลาด
  • สินค้าใหม่ที่เข้าสู่ตลาดที่ยังไม่มีใครรู้จัก
  • การระบายสินค้าคงคลัง

Advertising

Advertising คือ การโฆษณา ซึ่งเป็นการส่งเสริมการตลาดหรือ Promotion ที่ทำได้ด้วยการทำให้ลูกค้ารับรู้ถึงแบรนด์หรือรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ เป็นวิธีการนำเสนอสินค้าด้วยสื่อ (จ่ายเงิน) เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้า

ในปัจจุบันการโฆษณาสามารถทำได้หลายวิธี ทั้งแบบ Online และ Offline ซึ่งนักการตลาดควรเลือกวิธีที่ใช้ในการลงโฆษณาให้ถูกกลุ่มเป้าหมาย

โฆษณาออนไลน์ (Online) เป็นการลงโฆษณาออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Facebook Taboola Twitter Instagram AdSense Youtube และการซื้อ Banner บนเว็บไซต์ เป็นต้น

โฆษณาออฟไลน์ (Offline) เป็นช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่บนเว็บไซต์ เช่น ป้ายโฆษณา โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ เป็นต้น

Personal Selling

Personal Selling คือ การส่งเสริมการตลาดด้วยการใช้พนักงานขาย เป็นการใช้พนักงานติดต่อกับลูกค้าตัวต่อตัวเพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้า

ตัวอย่างเช่น การโทรขายประกัน การเข้าไปที่บริษัทเพื่อเสนอขายสินค้าสำนักงานและการใช้เซลขายเครื่องกรองน้ำ เป็นต้น

ถึงแม้ว่าการใช้พนักงานงานขายจะดูเหมือนไม่ถูกใจผู้บริโภค โดยเฉพาะคนใน Generation หลัง ๆ มากเท่าไหร่ แต่การใช้พนักงานขาย (Personal Selling) ก็ยังมีประโยชน์อยู่ เนื่องจากเป็นการายด้วยการสื่อสารสองทาง ถ้าหากว่าลูกค้าเกิดสนใจและสอบถามพนักงานขายจะสามารถให้ข้อมูลได้ทันที ทำให้โอกาสในปิดการขายหลังจากนั้นค่อนข้างสูง

สำหรับสินค้าที่เหมาะกับการใช้พนักงานขาย (Personal Selling) คือ สินค้าเฉพาะทางที่ต้องมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจและต้องมีกำไรต่อหน่วยที่สูง

Public Relation

Public Relation หรือ PR คือ Promotion ในลักษณะของการประชาสัมพันธ์ ถึงแม้ว่า การประชาสัมพันธ์จะเป็นส่วนหนึ่งของ Promotion หรือ การส่งเสริมการตลาด แต่ Public Relation จะไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเสนอขายสินค้าโดยตรง

การประชาสัมพันธ์จะเป็นการติดต่อกับทั้งผู้ที่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า ผู้ที่ไม่ใช่ลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลหรือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแบรนด์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์

Public Relation จะเป็น Promotion ที่มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เช่น การประชาสัมพันธ์กิจกกรม CSR หรือ การออกมาบอกว่าผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้สารบางอย่าง

ถึงแม้ว่าการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) จะไม่ได้รับผลที่ชัดเจนจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่ผลที่ได้จากการประชาสัมพันธ์คือภาพลักษณ์ที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในอนาคต

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด