Home Business การบริหารแบบ Polycentric คือ อะไร ?

การบริหารแบบ Polycentric คือ อะไร ?

by greedisgoods
Polycentric คือ นโยบายข้ามชาติ

Polycentric คือ รูปแบบหนึ่งของการบริหารบริษัทลูกของบรรษัทข้ามชาติ มาดูกันว่าการบริหารแบบ Polycentric ทำอย่างไร ? มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร

Polycentric คือ แนวคิดในการบริหารบริษัทลูกในต่างประเทศด้วยนโยบายท้องถิ่น เป็นแนวคิดที่ตรงข้ามกับ Ethnocentric อย่างสิ้นเชิง

แนวคิดแบบ Polycentric เชื่อว่าในประเทศที่ต่างกันซึ่งมีวัฒนธรรมที่ต่างกันควรจะบริหารด้วยรูปแบบที่เหมาะสมต่างกันออกไปตามแต่ละท้องถิ่น

Polycentric จะมีแนวคิดคล้ายๆกับด้าน Particularism ของ Trompenaars

หรือพูดให้ง่ายกว่านั้นก็คือ คนท้องถิ่นย่อมเข้าใจคนในประเทศนั้นได้ดีกว่า

ถึงแม้รูปแบบการบริหารของบริษัทที่มีนโยบายในลักษณะ Polycentric จะแตกต่างกัน แต่แนวทางการดำเนินงาน การวิจัยและพัฒนา การทำการตลาด จะยังคงมีความคล้ายคลึงกันหรือเป็นไในลักษณะเดียวกันกับสาขาอื่นๆ ทั่วโลก


Polycentric HRM

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทที่มีนโยบายในลักษณะ Polycentric มักจะหาคนจากประเทศที่บริษัทข้ามชาติเข้าไปเปิดกิจการ (Host Country) มาเป็นผู้บริหารในสาขาดังกล่าว

โดยวิธีการบริหารแบบ Polycentric มีข้อดีดังนี้

  1. ผู้บริหารเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศตนเองดีอยู่แล้ว ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุด รู้ว่าอะไรคือปัญหา
  2. ผู้บริหารเป็นคนประเทศเดียวกับพนักงานในประเทศสาขา ทำให้พนักงานในบริษัทลูกมีโอกาสเชื่อฟังมากกว่า
  3. ผู้บริหารคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจและกฎหมายดีอยู่แล้ว ช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากเรื่องพวกนี้
  4. เพิ่มขวัญและกำลังใจให้พนักงานในบริษัทลูก เพราะพนักงานในบริษัทลูกมีโอกาสได้ก้าวขึ้นในตำแหน่งที่สูง
  5. ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการส่งผู้บริหารมาจากประเทศแม่

ในบางครั้งตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอาจส่ง Expatriate (Expat) จากประเทศแม่มาเป็นผู้บริหาร และใช้ผู้บริหารจากประเทศลูกเฉพาะในตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางและระดับล่างเท่านั้น

ถึงแม้ว่าวิธีนี้บริษัทลูกจะดูเหมือนมีอำนาจในการตัดสินใจพอสมควร แต่ในความเป็นจริงผู้บริหารของบริษัทลูกจะตัดสินใจได้เพียงเรื่องเล็กๆ เท่านั้น ส่วนเรื่องใหญ่จะต้องผ่านความเห็นชอบจากบริษัทแม่


นอกจากวิธีบริหารที่จะแตกต่างกันแต่ละวัฒนธรรมแล้ว รูปแบบของสินค้าบนแนวคิด Polycentric ก็จะแตกต่างออกไปตามแต่ละวัฒนธรรม

ตัวอย่างเช่น ในประเทศอินเดีย McDonald ไม่สามารถขายเบอร์เกอร์เนื้อวัวได้เพราะชาวอินเดียเชื่อว่าวัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งเนื้อหมูก็ไม่สามารถขายได้เช่นกันเพราะประชากรอินเดียจำนวนมากนับถือศาสนาอิสลาม

ทำให้ McDonald ต้องคิดค้นเมนูขึ้นมาใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวอินเดีย


 

บทความที่เกี่ยวข้อง