Home Marketing การโฆษณา คือ อะไร? Advertising คืออะไร? และ วิธีโฆษณา

การโฆษณา คือ อะไร? Advertising คืออะไร? และ วิธีโฆษณา

by greedisgoods
การโฆษณา คือ การตลาด โฆษณา Marketing 4P Promotion โฆษณา คือ วิธีโฆษณา

การโฆษณา คือ อะไร ? มาทำความเข้าใจกับ การโฆษณา หรือ Advertisement ในทางการตลาด และมาดูกันว่า วิธีโฆษณา มีอะไรบ้างในปัจจุบัน

การโฆษณา คือ การประกาศเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ผ่านสื่อโฆษณา อย่างเช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อโทรทัศน์ หรือแม้กระทั่งช่องทางบน Social Media ของแบรนด์เอง เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรับรู้สิ่งที่แบรนด์ต้องการสื่อออกไป

การโฆษณา คือ การส่งเสริมการตลาด หรือ Promotion รูปแบบหนึ่งที่ โดยจุดประสงค์หลักของ การโฆษณา คือ การทำให้ลูกค้ารับรู้ว่ามีสินค้านี้อยู่ หรือสินค้าเป็นสินค้าเกี่ยวกับอะไร รวมไปถึงการทำให้ลูกค้ารับรู้ว่ามีแบรนด์นี้ โดยหวังผลว่าลูกค้าจะสนใจและซื้อสินค้า

สิ่งที่แบรนด์มักจะสื่อสารออกไปผ่าน การโฆษณา คือ ประโยชน์ของสินค้า สินค้าใช้แล้วดียังไง สินค้าแก้ปัญหาอะไรได้ ทำไมลูกค้าต้องการใช้สินค้า หรือในบางกรณีอาจเป็นโฆษณาในลักษณะของการทำให้ลูกค้าเห็นแบรนด์เฉย ๆ เพื่อให้แบรนด์เป็นที่จดจำก็ได้

หรือพูดแบบง่าย ๆ การโฆษณา คือ การประกาศเกี่ยวกับสินค้าหรือแบรนด์ผ่านสื่อ เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ว่ามีสินค้าหรือรู้ว่ามีแบรนด์นี้อยู่นั่นเอง


วิธีโฆษณา การโฆษณา ทำอย่างไรได้บ้าง?

สำหรับการโฆษณาในปัจจุบัน วิธีโฆษณา หรือ ช่องทางในการโฆษณา (Advertising Channels) สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ

  1. โฆษณาออนไลน์ (Online)
  2. โฆษณาออฟไลน์ (Offline)
  3. โฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media)
  4. โฆษณาบนช่องทางของแบรนด์เอง (Owned Media)

โฆษณาออนไลน์ (Online) สามารถทำได้ 2 วิธี คือ การจ้าง Influencer รีวิวสินค้า และการซื้อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์

การจ้าง Influencer เพื่อโฆษณาหรือรีวิวสินค้าบนช่องทางของ Influencer เช่น Facebook Twitter YouTube หรือ เว็บไซต์ของ Influencer เหล่านั้น

การลงโฆษณาออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เช่น การซื้อ Banner ของเว็บไซต์ การซื้อโฆษณาผ่าน Facebook Adsense Taboola Twitter YouTube และ Instagram รวมไปถึงการซื้อโฆษณาของเว็บไซต์สื่อออนไลน์

โฆษณาออฟไลน์ (Offline) เป็นช่องทางในการโฆษณาผ่านสื่อแบบเก่า ได้แก่ การโฆษณาผ่านโทรทัศน์และทางวิทยุ

โฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media) ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ และ Catalogs

โฆษณาบนช่องทางของแบรนด์ (Owned Media) คือ การโฆษณาบนสื่อที่แบรนด์เป็นเจ้าของอยู่แล้ว เช่น Facebook Fanpage และ Twitter Official Account ทำให้แบรนด์ไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการโฆษณาด้วยช่องทางนี้ ต่างจากทั้ง 3 วิธีด้านบนที่ต้องจ่ายเงินซื้อโฆษณาหรือที่เรียกว่า Paid Media

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การส่งเสริมการตลาด หรือ Promotion รูปแบบอื่น นอกจาก การโฆษณา bit.ly/2XIhGTa


บทความที่เกี่ยวข้อง