กำไรสะสม คือ อะไร ? กำไรสะสมมาจากไหน? (บัญชี)

กำไรสะสม คือ บัญชี ส่วนของเจ้าของ Retained earnings

กำไรสะสม คือ อะไร ? ทำความเข้าใจกับที่มาของ กำไรสะสม ในเบื้องต้น รวมถึงกรณีขาดทุนสะสม


กำไรสะสม คือ รายการหนึ่งใน ส่วนของเจ้าผู้ถือหุ้น ที่พบได้ใน งบแสดงฐานะการเงิน โดยรายการกำไรสะสมจะแสดงให้เห็นว่าบริษัทมี กำไรสะสม หรือ ขาดทุนสะสม อยู่เท่าไหร่

ตัวเลข กำไรสะสม จะได้มาจาก กำไรสุทธิของบริษัท เมื่อบริษัทมีกำไร โดยกำไรสะสมจะเป็นเงินส่วนที่เหลือหลังจากที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยแต่ละบริษัทก็จะมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลที่แตกต่างกันออกไป

กำไรสะสม เก็บไว้ทำไม?

เก็บไว้เพราะกฎหมายบังคับ (เพื่อเป็นทุนสำรอง)
เก็บไว้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายกิจการ


อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่บริษัทมีกำไรก็ยังไม่สามารถจ่ายเงินผลได้ทันที เนื่องจากมีกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องตั้งสำรองไว้ 5% ของกำไรสุทธิ จนกว่าบริษัทจะมีกำไรสะสมเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน จึงจะสามารถเริ่มจ่ายเงินปันผลได้


ขาดทุนสะสม

ในกรณีที่บริษัทขาดทุนต่อเนื่องจะเรียกว่า ขาดทุนสะสม ซึ่งตัวเลขของ ขาดทุนสะสม ก็จะมาจากผลขาดทุนของธุรกิจที่ทบกันไปเรื่อยๆ

ตัวอย่างเช่น บริษัท Good Property ขาดทุน 200,000 บาทในปี 2560 และขาดทุน 100,000 บาทในปี 2561 

ดังนั้น บริษัทจะมีผลขาดทุนสะสมทั้งสิ้น 300,000 บาท


และสมมติต่อว่า บริษัท Good Property กลับมามีกำไรใรปี 2562 โดยมีกำไร 250,000 บาท

กำไรที่ บริษัท Good Property ได้ก็จะต้องนำไปหักผลขาดทุนสะสมที่มีอยู่ออกก่อน เพื่อชดเชยผลขาดทุนในช่วงที่ผ่านมา (หักผลขาดทุนให้หมดก่อนจึงจะเริ่มจ่ายเงินปันผลได้)

ดังนั้น ในปี 2562 บริษัท Good Property จะมีผลขาดทุนสะสมทั้งสิ้น 50,000 บาท


 

 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →