GreedisGoods » Business » Outsourcing คืออะไร? Outsourcing มี ข้อดี-ข้อเสีย อะไรบ้าง

Outsourcing คืออะไร? Outsourcing มี ข้อดี-ข้อเสีย อะไรบ้าง

by K. Pair
Outsourcing คือ ข้อดี ข้อเสีย Outsourcing แปลว่า

Outsourcing คือ การทำสัญญาจ้างบุคคลจากภายนอกหรือจากองค์กรอื่น เพื่อมาทำงานบางอย่างให้กับองค์กรของตนเอง ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆว่า “จ้าง Outsource” ตัวอย่างเช่น จ้างผลิตสินค้า จ้างส่งออก บริหารบางส่วน

สรุปง่าย ๆ Outsourcing คือ การจ้างคนนอกมากทำงานบางอย่างให้กับบริษัทนั่นเอง

โดย Outsourcing มักจะเห็นบ่อย ๆ ในงาน IT ที่จ้างคนนอกมาจัดการระบบสาระสนเทศในองค์กร และ Marketing ที่หลายบริษัทในปัจจุบันมักจะจ้าง Agency มาดูแลเรื่องการตลาดให้


ทำไมถึงจ้าง Outsource ?

สำหรับสาเหตุที่ต้องจ้าง Outsource มาทำแทนมีอยู่มากมายหลายสาเหตุ ตามแต่ปัญหาที่องค์กรแต่ละองค์กรพบเจอ เช่น

บริษัทไม่มีทรัพยากรที่จะทำเรื่องนั้น เช่น ไม่มีทรัพยากรคนหรือไม่มีคนที่มีความสามารถพอจะทำ

ปกติทำได้ แต่ครั้งนี้ไม่สะดวกที่จะทำเอง จ้างเฉพาะครั้งนี้ หรือ จ้างเป็นครั้งคราว

ต้องการใช้ประโยชน์เรื่องเวลา (Time Zone ต่างกัน) เช่น นาย A เปิดเว็บขายของ Online ที่ลูกค้าสอบถามได้ 24 ชั่วโมง เวลากลางวันก็จะจ้างพนักงานในประเทศมาคอยตอบปัญหาให้ลูกค้า ส่วนกลางคืนจะจ้างบริษัทที่รับเป็น Customer Support จากต่างประเทศ (ที่เป็นเวลากลางวัน) มาดูแล นาย A จะมีต้นทุนที่ต่ำกว่า เพราะถ้าจ้างพนักงานในประเทศตัวเองตอนกลางคืน นาย A อาจจะต้องจ่ายมากกว่าปกติ

ทำได้/ทำเป็น แต่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ไปทำอย่างอื่นคุ้มกว่าหรือได้ผลตอบแทนมากกว่า

ทำเองไม่คุ้มเท่าจ้าง Outsource

จะเห็นว่าเหตุผลที่ใช้ Outsource ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร ล้วนมาจาก “ไม่คุ้มที่จะทำเอง” หรือ “ไม่พร้อมที่จะทำเอง”


ข้อดีของ Outsourcing

ข้อดีของ Outsourcing คือ เรื่องต้นทุน (Cost) ทั้ง ต้นทุนที่เป็นเงิน ต้นทุนเวลา และต้นทุนในด้านบุคลากร การใช้ Outsourcing จะช่วยประหยัดต้นทุนเรื่องพวกนี้ได้ค่อนข้างดีเมื่อองค์กรของเรามีอย่างอื่นที่สำคัญกว่าที่ต้องไปทำ

งค์กรสามารถมุ่งแต่เรื่องสำคัญได้ เช่น บริษัท GIG เด่นเรื่องการผลิตที่คุณภาพสูงกว่าเจ้าอื่น การจ้าง Outsource ทำให้บริษัท GIG สามารมุ่งไปที่เรื่องการผลิตให้มีคุณภาพสูงได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องมาพะวงเรื่องจุกจิกอย่างอื่นมากนัก

ได้ประโยชน์จากต้นทุนต่ำกว่า เพราะคงไม่มีใครเลือกที่จะจ้างผลิต ทั้งที่สามารถทำเองได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า

ได้ประโยชน์จากเรื่องเวลาที่ต่างกัน (Time Zone ต่างกัน) เช่น นาย A เปิดเว็บขายของ Online ที่ลูกค้าสอบถามได้ 24 ชั่วโมง เวลากลางวันก็จะจ้างพนักงานในประเทศมาคอยตอบปัญหาให้ลูกค้า ส่วนกลางคืนจะจ้างบริษัทที่รับเป็น Customer Support จากต่างประเทศ (ที่เป็นเวลากลางวัน) มาดูแล นาย A จะมีต้นทุนที่ต่ำกว่า เพราะถ้าจ้างพนักงานในประเทศตัวเองตอนกลางคืน นาย A อาจจะต้องจ่ายมากกว่าปกติ

เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง Outsource มักรู้ลึกและรู้จริง เพราะบริษัทหรือบุคคลที่ให้บริการในลักษณะนี้เค้าก็จะทำแต่งานในลักษณะนั้นๆอยู่อย่างเดียว

ใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงได้ เช่น บริษัท A ผลิตถุงผ้า ซึ่งบริษัท A จะจ้างบริษัท B (ที่ผลิตถุงผ้าเหมือนกัน) ผลิตถุงผ้าบางส่วน ในช่วงที่กำลังการผลิตของบริษัท A ไม่พอ ทำให้บริษัท A สามารถผลิตสินค้าได้ครบตามสัญญา แม้ว่าจะผลิตไม่ทัน (ไม่โดนฟ้อง)


ข้อเสียของ Outsourcing

ข้อเสียและความเสี่ยงของการใช้ Outsource โดยส่วนมากจะมาจากการที่ Outsource ไม่สามารถทำแทนเราได้อย่าง 100% และความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างเรากับ Outsource

ข้อมูลรั่วไหล ในกรณีที่จ้าง Outsource มาดูแลเรื่องข้อมูลต่างๆ มีความเสี่ยงที่ข้อมูลสำคัญของเราจะหลุดไปยังคนอื่น เพราะ Outsource ไม่ได้ทำงานให้แค่เรา

ตอบได้แค่ตามที่เราสั่ง ในงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้า พวกงาน Customer Support ต่างๆ เพราะพนักงาน Outsource ที่เราจ้างมาตอบลูกค้า เค้าก็จะตอบได้เท่าที่เราให้ข้อมูลไว้ หรืออย่างมากก็ทำได้เพียงรับเรื่องไว้แล้วส่งให้เราอีกที

ความผูกพันธ์กับองค์กรต่ำ เพราะ Outsource คือคนนอก ดังนั้น เค้าจะแค่ทำงานตามที่สั่งเท่านั้น (ไม่มีเรื่องความอยากก้าวหน้า จนทำให้มีเป้าหมายว่าจะต้องทำงานให้เสร็จเร็ว)

อาจเกิดความเข้าใจผิดจากการสื่อสาร ที่พบบ่อยๆคือ สั่งอย่างทำอีกอย่าง แล้วมารู้ตอนสุดท้ายซึ่งไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้ว

ปัญหาความไม่ต่อเนื่องของงาน เมื่อมีการเปลี่ยน Outsource จากเจ้าหนึ่งไปเป็นอีกเจ้าหนึ่ง Outsource ที่มาแทนก็ต้องเริ่มทำความเข้าใจกับเราใหม่ รวมทั้งอาจจะต้องทำความเข้าใจกับงานที่ Outsource ก่อนหน้าทำทิ้งไว้ ทำให้ในช่วงแรกของงานดำเนินไปได้ช้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด