GreedisGoods » Business » ค่าความนิยม คืออะไร? ค่า Goodwill สำคัญอย่างไร

ค่าความนิยม คืออะไร? ค่า Goodwill สำคัญอย่างไร

by Kris Piroj
ค่าความนิยม คือ ค่า Goodwill คือ สินทรัพย์ บัญชี ค่าแห่งกู๊ดวิล

ค่าความนิยม คือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนรูปแบบหนึ่งของกิจการ โดยส่วนมากค่าความนิยมหรือค่า Goodwill คือสิ่งที่ทำให้กิจการโดดเด่นจนสามารถนำไปใช้เป็นจุดขายที่แบรนด์อื่น ๆ ในธุรกิจเดียวกันไม่มี ซึ่งทำให้ธุรกิจที่มีสินทรัพย์ที่จับต้องได้เท่ากันแต่มีมูลค่าต่างกัน

ค่าความนิยม (Goodwill) ที่พบได้บ่อย คือ ชื่อเสียงของแบรนด์ ฐานลูกค้า ความนิยมของแบรนด์ ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ เป็นต้น จะเห็นว่าโดนมากค่า Goodwill หรือค่าความนิยมเป็นสิ่งที่เกิดจากชื่อเสียงที่สะสมมานานนั่นเอง

ด้วยความที่ค่าความนิยมหรือค่า Goodwill คือ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible Asset) ทำให้เป็นสินทรัพย์ที่จะไม่ได้บันทึกไว้ในบัญชีตามปกติ แต่จะแสดงขึ้นมาเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดการรวมกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการ Merger หรือ Acquisition

โดยบริษัทที่ทำการรวมกิจการหรือซื้อกิจการจะบันทึกค่า Goodwill หรือ ค่าความนิยมของบริษัทที่ซื้อมาในลักษณะของค่าตัดจำหน่าย (Amortization) ในแต่ละงวดไปเป็นค่าใช้จ่ายจนกว่าจะครบจำนวน

นอกจากนี้ ค่า Goodwill ในกรณีของตัวบุคคล จะเป็นเรื่องของชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และความนิยมในตัวบุคคล ซึ่งในกรณีที่บริษัทมีบุคคลในลักษณะดังกล่าวอยู่และสูญเสียไปก็ทำให้ค่า Goodwill ลดลงได้เช่นกัน อย่างเช่น Steve Jobs ของ Apple


ค่าความนิยม (Goodwill) คำนวณจากอะไร?

อย่างที่บอกว่าค่าความนิยมหรือค่า Goodwill คือ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน แต่เมื่อเกิดการรวมกิจการหรือซื้อกิจการค่า Goodwill จะปรากฎขึ้นมา ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีการคำนวณเกิดขึ้น

โดยวิธีหาค่า Goodwill สามารถทำได้ดังนี้

Goodwill = Purchase Price – Fair Price

หรือในภาษาไทยแปลว่า

ค่าความนิยม = ราคาที่ซื้อ – ราคาปกติ

เพราะเมื่อเกิดการซื้อกิจการจะทำให้เห็นมูลค่าของ Goodwill เนื่องจาก ในการซื้อกิจการที่มีค่า Goodwill สูง นั่นหมายความว่าในราคาที่ซื้อจะรวมค่า Goodwill ไปด้วย

อย่างไรก็ตาม บริษัทอะไรก็ตามไม่ใช่บริษัทเดียวที่ทำธุรกิจนั้นๆ อยู่บริษัทเดียวบนโลก ดังนั้นในการซื้อกิจการก็จะต้องเปรียบเทียบกับราคาตลาดของบริษัทเดียวกัน (เรียกว่า Fair Price หรือ Market Price)

ตัวอย่างค่า Goodwill ของบริษัท

สมมติว่า บริษัท GIGS ซื้อบริษัทน้ำอัดลมชื่อบริษัท AAA ซึ่งเป็นบริษัทน้ำอัดลมเจ้าแรกที่คนคุ้นเคยในระดับที่เรียกน้ำอัดลมยี่ห้ออื่นว่า AAA เสียด้วยซ้ำ โดยซื้อมาในมูลค่า 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากว่าบริษัท GIGS ไปซื้อบริษัทน้ำอัดลมบริษัทอื่น บริษัท GIGS จะใช้เงินซื้อบริษัทเหล่านั้นที่ราคา 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ซึ่ง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี้เองคือราคาตลาดของบริษัทน้ำอัดลมที่ไม่มีความโดดเด่นทั่วไปนั่นเอง

ดังนั้น เมื่อแทนเลขลงไปในสมการจะได้เป็น Goodwill = 9,000 – 1,000 = 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จะเห็นว่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คือ ค่า Goodwill หรือ ค่าความนิยม ในแบรนด์ AAA นั่นเอง

จากตัวอย่างพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ค่าความนิยมหรือค่า Goodwill คือ ค่าความโดนเด่นของบริษัท AAA เมื่อเทียบกับบริษัทน้ำอัดลมทั่วไปที่ควรจะมีค่าแค่ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเอง

นอกจากนี้ หลายคนอาจเคยเห็นคำว่า ค่าแห่งกู๊ดวิล ซึ่งคำว่า ค่าแห่งกู๊ดวิล ก็คือค่า Goodwill หรือ ค่าความนิยม ที่เราพูดถึงในบทความนี้เช่นกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง