ค่าลดหย่อนภาษี 2562 สรุป รายการ ลดหย่อนภาษี ปี 2562

ค่าลดหย่อนภาษี 2562 ลดหย่อนภาษี 2562 รายการลดหย่อนภาษี คือ ค่า ลดหย่อน ภาษี 2562

ค่าลดหย่อนภาษี 2562 สรุป ค่าลดหย่อนภาษี ทุกรายการจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการ ลดหย่อนภาษี ปี 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี


ค่าลดหย่อนภาษี 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรีจะประกอบด้วย ค่าลดหย่อน รวมทั้งหมด 7 รายการค่าลดหย่อน โดยทุกรายการลดหย่อนภาษีจะเป็นการ ลดหย่อนภาษี ที่มีเป้าหมายในการกระตุ้นเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายของประชาชน (C)

ค่าลดหย่อนภาษี ปี 2562 ทั้งหมด 7 รายการจะแบ่งเป็น ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 6 รายการ และ ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 รายการ

ค่าลดหย่อนภาษี ปี 2562 ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล สำหรับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) จะประกอบด้วย 6 รายการ คือ

 1. ค่าลดหย่อนภาษี เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษีสูงสุด 20,000 บาท
 2. ค่าลดหย่อนภาษี เที่ยวเมืองหลัก ลดหย่อนภาษีสูงสุด 15,000 บาท
 3. ค่าลดหย่อนภาษี จากการซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีสูงสุด 15,000 บาท
 4. ค่าลดหย่อนภาษี จากการซื้อสินค้าการศึกษาและกีฬา ลดหย่อนภาษีสูงสุด 15,000 บาท
 5. ค่าลดหย่อนภาษี ซื้อสินค้า OTOP ลดหย่อนภาษีสูงสุด 15,000 บาท
 6. ค่าลดหย่อนภาษี ซื้อบ้านหรือคอนโด ลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาท

ค่าลดหย่อนภาษีเที่ยวเมืองรอง และ ค่าลดหย่อนภาษีเที่ยวเมืองหลัก (ข้อ 1 และ 2) รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20,000 บาท


หมายเหตุ: ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการจากกรมสรรพากร เป็นเพียงข้อมูลจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และข้อมูลจาก Facebook กรมสรรพากร


ก่อนที่จะไปไกลกว่านี้ต้องเข้าใจก่อนว่า ค่าลดหย่อน หรือ ค่าลดหย่อนภาษี เหล่านี้เป็น ค่าลดหย่อน ที่เกิดขึ้นมาจาก นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ จากทางรัฐบาล ซึ่งจะประกาศกันปีต่อปี (แน่นอนว่ามีผลแค่ปีเดียวหรือตามที่ประกาศ)

บางรายการจะซ้ำกับปีที่แล้ว แต่ก็มีบางรายการเพิ่มเข้ามา บางรายการที่หายไป และบางรายการมีการเปลี่ยนเงื่อนไขเล็กน้อย แนะนำให้อ่านรายละเอียดดี ๆ อย่าชะล่าใจ

รายการลดหย่อนภาษี พื้นฐานที่มีอยู่แล้วเป็นปกติทุกปีสามารถอ่านได้ที่ bit.ly/2RYeNuK


เที่ยวเมืองหลัก ลดหย่อนภาษี

เที่ยวเมืองหลัก ลดหย่อนภาษี ได้เท่ากับจำนวนที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 15,000 บาท

เมืองหลักที่สามารถไปเที่ยวเพื่อ ลดหย่อนภาษี คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ เชียงใหม่ ชลบุรี กระบี่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ระยอง ปทุมธานี ขอนแก่น นครปฐม สงขลา นครราชสีมา นนทบุรี พังงา สุราษฎร์ธานี เพชรบุรี อยุธยา ภูเก็ต สระบุรี

รายละเอียดอื่น ๆ อ่านในหัวข้อถัดไป (เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษี)


เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษี

เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษี ได้เท่ากับจำนวนที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 20,000 บาท

เมืองรองที่สามารถไปเที่ยวเพื่อ ลดหย่อนภาษี คือ จันทบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง กำแพงเพชร เชียงราย ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย

อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา ระนอง สตูล กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ค่าลดหย่อนภาษี จากการเที่ยวเมืองหลักและเที่ยวเมืองรอง เป็นนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย โดยการเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง สามารถลดหย่อนภาษีรวมกันได้สูงสุด 20,000 บาท

โดยค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวเมืองหลักและท่องเที่ยวเมืองรอง ที่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษี ต้องอยู่ในเงื่อนไขต่อไปนี้

 • ค่าบริการธุรกิจนำเที่ยว ที่อยู่ในรายชื่อ bit.ly/2KkWhdl
 • ค่าที่พัก โรงแรม ที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม โฮมสเตย์ไทยที่ได้รับการรับรองจากกรมการท่องเที่ยว

ทั้งหมดต้องอยู่ในระบบของกรมสรรพากรและต้องใช้ใบกำกับภาษีเป็นหลักฐาน

แนะนำให้ตรวจสอบรายชื่อให้ดีก่อน ถ้าไม่มีรายชื่อตามที่สรรพากรกำหนด ก็ไม่สามารถนำมาใช้ ลดหย่อนภาษี สามารถตรวจสอบได้ที่ bit.ly/2ORn29T

โดยค่าลดหย่อนภาษีจากการเที่ยวเมืองหลักและเที่ยวเมืองรอง ต้องเป็นค่าใช้จ่ายจากการเที่ยวตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2562


ลดหย่อนภาษี ซื้อบ้าน ซื้อคอนโด (หลังแรก)

ค่าลดหย่อนภาษี ซื้อบ้านหลังแรก เป็นนโยบายในการส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยการซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดสามารถ ลดหย่อนภาษี ได้ตามที่จ่ายจริงหรือสูงสุด 200,000 บาท

 • ต้องเป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน (บ้านพร้อมที่ดิน) หรือห้องชุด (คอนโด) ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • จะเป็นบ้านหรือคอนโดนมือหนึ่งหรือมือที่เท่าไหร่ก็ได้

ต้องเป็นบ้านหลังแรกที่โอนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และต้องมีหลักฐานการโอน


ลดหย่อนภาษี ซื้อหนังสือ

ค่าลดหย่อนภาษี จากการซื้อหนังสือและ e-Book เพื่อส่งเสริมการอ่าน สามารถใช้สิทธิ ลดหย่อนภาษี ได้ตามที่จ่ายจริงหรือสูงสุด 15,000 บาท

สำหรับใครที่ใช้สิทธิไปแล้วในช่วงวันที่ 1 – 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา (ช็อปช่วยชาติรอบที่แล้ว) ต้องนำมารวมด้วย

ต้องซื้อกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น และต้องได้รับใบกำกับภาษีเพื่อใช้เป็นหลักฐาน

ต้องซื้อหนังสือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562


ลดหย่อนภาษี จากสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา

ค่าลดหย่อนภาษี จากการซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา ลดหย่อนภาษี ตามที่จ่ายจริงหรือสูงสุด 15,000 บาท

สินค้าในกลุ่มของ การลดหย่อนภาษี เมื่อซื้อสินค้าการศึกษาและกีฬา ได้แก่

 • อุปกรณ์การศึกษา แต่ไม่รวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • เครื่องแต่งกายสำหรับการศึกษา เช่น เครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา
 • อุปกรณ์กีฬา
 • เครื่องแต่งกายสำหรับการเล่นกีฬา เช่น รองเท้าวิ่ง ชุดออกกำลังกาย ชุดว่ายน้ำ สปอตบรา 

โดยจะต้องซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องได้ใบกำกับภาษี

ต้องซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2562


ซื้อสินค้า OTOP ลดหย่อนภาษี 

ค่าลดหย่อนภาษี จากการซื้อสินค้า OTOP เพื่อส่งเสริมสินค้า OTOP โดยจะสามารถ ลดหย่อนภาษี ได้ตามที่จ่ายจริงหรือสูงสุด 15,000 บาท

จะได้รับสิทธิ ลดหย่อนภาษี เมื่อซื้อสินค้า OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน และต้องได้รับใบกำกับภาษี

ต้องซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2562 ค่าลดหย่อนภาษี นิติบุคคล 2562

สำหรับบริษัทและนิติบุคคลจะได้สิทธิ ลดหย่อนภาษี ปี 2562 ทั้งหมด 1 รายการ จากนโยบายกระตุ้นการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e – Tax)

สำหรับ ค่าลดหย่อนภาษี คือ การที่จะสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า จากค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทุนในระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

 1. เครื่องเก็บเงิน (Point of Sale : POS) ที่เชื่อมกับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
 2. ค่าใช้จ่ายจากการพัฒนาระบบหรือค่าบริการ e-Withholding Tax
 3. ค่าใช้จ่ายจากการพัฒนาระบบหรือค่าบริการเกี่ยวกับ e-Tax Invoice & e-Receipt
 4. นอกจากนี้ ระบบต้องใช้งานได้ภายในปี 2563

ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในวันที่ 1 มกราคา 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562


 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →