Home Statistics ค่า Mean คือ อะไร ? และ วิธีหาค่า Mean

ค่า Mean คือ อะไร ? และ วิธีหาค่า Mean

by greedisgoods
ค่า Mean คือ อะไร วิธีหาค่า Mean

ค่า Mean คือ อะไร ? มาดู วิธีหาค่า Mean ง่ายๆ พร้อม ตัวอย่าง วิธีหาค่า Mean

ค่า Mean คือ หนึ่งในค่าเฉลี่ยที่พบเจอได้บ่อย ๆ ตอนเป็นนักเรียนนักศึกษา ในลักษณะที่ว่า “คะแนนผ่าน Mean” หรือ “คะแนนไม่ผ่าน Mean” หรือ “สอบครั้งนี้ Mean อยู่ที่เท่าไหร่”

สำหรับความหมายของ ค่า Mean คือ ค่าเฉลี่ยแบบหนึ่ง ที่จะนำข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนของข้อมูลที่ถูกนำมารวม

อย่างการหาค่า Mean ของคะแนนสอบกลางภาค ก็จะเป็นการนำคะแนนสอบกลางภาคของทุกคนมารวมกัน แล้วหารผลรวมดังกล่าวด้วยจำนวนคนที่ถูกนำคะแนนมารวมกัน (คะแนนทุกคนใน Section นั้น)

โดยค่าเฉลี่ยที่ออกมาจากการคำนวณด้วยลักษณะดังกล่าวก็คือ ค่า Mean นั่นเอง


ตัวอย่าง หาค่า Mean

ตัวอย่างเช่น นักศึกษาที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ Section 1 มีทั้งหมด 5 คน โดยแต่ละคนได้คะแนนดังนี้

15, 12, 11, 10, และ 17 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 30)

ค่า Mean หาได้จากการนำคะแนนทุกคนมารวมกัน และนำไปหารจำนวนข้อมูลที่นำมารวม (ในที่นี้คือ 5 คน)

ค่า Mean = (15 + 12 + 11 + 10 + 17) ÷ 5

ค่า Mean = 65 ÷ 5

ค่า Mean = 13

ดังนั้น ค่า Mean จะเท่ากับ 13 คะแนน หรือผ่านที่ 13 คะแนน แทนที่จะผ่านครึ่งที่ 15 คะแนน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ค่าเฉลี่ยแบบอื่น ๆ ได้ที่ bit.ly/2Plr2Bk


 

บทความที่เกี่ยวข้อง