ค่า SD คือ อะไร ? และ วิธีหา SD (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

ค่า SD คือ ค่าเบี่ยงเบนมารฐาน

ค่า SD คือ ชื่อย่อของ Standard Deviation หรือ ค่าเบียงเบนมาตรฐาน


Standard Deviation หรือ ค่า SD คือ ค่าเฉลี่ยที่บอกว่า โดยเฉลี่ยของข้อมูลทั้งหมดแต่ละตัว มีค่าต่างจากค่าเฉลี่ย (Mean) อยู่เท่าไหร่ มีชื่อเรียกที่แปลเป็นไทยว่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ซึ่งหมายความว่า ก่อนที่จะหา ค่า SD หรือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ จะต้องหาค่าเฉลี่ยก่อน

วิธีหาค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง – https://greedisgoods.com/ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง

วิธีหาค่าเฉลี่ยประชากร – https://greedisgoods.com/ค่าเฉลี่ยประชากรตัวอย่าง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานกลุ่มตัวอย่าง หรือ ค่า SD

สมมติ ว่ากลุ่มตัวอย่าง 5 คน มีข้อมูลอายุ ดังนี้ 16, 15, 20, 26 และ 17

ขั้นแรก หาค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง หรือ (X Bar)

(16+15+20+26+17) ÷ 5 =  18.8

ขั้นที่ 2 นำข้อมูลแต่ละตัวตั้งลบด้วยค่าเฉลี่ย นำคำตอบที่ได้แต่ละตัวยกกำลังสอง และนำคำตอบมารวมกัน

ตอนนี้เรารู้แล้วว่าค่าเฉลี่ย คือ 18.8

(16-18.8)2 + (15-18.8)2 + (20-18.8)2 + (26-18.8)2 + (17-18.8)2 ได้เท่ากับ -78.76

ขั้นที่ 3 นำค่าที่ได้หารด้วย จำนวนข้อมูลตัวอย่างลบหนึ่ง (5-1=4)

-78.76 ÷ 4 = -19.69

ขั้นที่ 4 นำคำตอบที่ได้ไปหา Root

√-19.69 จะได้ 4.437

ดังนั้น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานกลุ่มตัวอย่าง หรือ ค่า SD คือ 4.437สูตรค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานกลุ่มตัวอย่าง (ค่า SD)

สูตร ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานกลุ่มตัวอย่าง

X Bar แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง (X มีขีดด้านบน)
n แทน จำนวนของกลุ่มตัวอย่าง
i แทน ข้อมูลแต่ละตัว
ส่วน ∑ คือ การทำซ้ำจนครบจำนวนข้อมูลทั้งหมด

ถ้างงกับสมการด้านบน สรุปง่าย ๆ คือ

นำข้อมูลแต่ละตัวลบด้วยค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง (ลบด้วยค่า X Bar) > เอาผลที่ได้มารวมกัน
จากนั้นนำผลรวมที่ได้หารด้วย จำนวนของกลุ่มตัวอย่างลบ 1


 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →