GreedisGoods » Finance » งบการเงินรวม คืออะไร? (และ งบการเงินเฉพาะกิจการ)

งบการเงินรวม คืออะไร? (และ งบการเงินเฉพาะกิจการ)

by K. Pair
งบการเงินรวม คือ งบการเงิน Consolidated Financial Statement

งบการเงินรวม คือ งบการเงินที่จะนำตัวเลขงบการเงินจากทุก บริษัทย่อย ในเครือมารวมกันเป็นงบการเงินเดียว โดยงบการเงินรวมจะประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน เช่นเดียวกับงบการเงินทั่วไป

พูดให้ง่ายกว่านั้น งบการเงินรวม เกิดจากบริษัทถือหุ้นกิจการอื่นแล้วนำงบของทุกกิจการมารวมกันนั่นเอง

สิ่งที่ งบการเงินรวม แตกต่างออกไป คือ จะตัดรายการระหว่างกันของบริษัทใหญ่กับบริษัทย่อยออก เพราะถ้าหากไม่ตัดตัวเลขอย่างการที่บริษัทแม่ขายสินค้าให้บริษัทลูกออก ก็จะทำให้งบการเงินของบริษัทแม่ออกมาสูงกว่าที่ควรจะเป็น

บริษัทย่อย คือ บริษัทที่อยู่ใต้การควบคุมของบริษัทใหญ่ เนื่องจากในบางครั้งด้วยเหตุผลบางอย่าง บริษัทอาจทำหลายธุรกิจไม่ว่าจะตั้งหน่วยธุรกิจขึ้นมาใหม่ในเครือ หรือนำเงินไปลงทุนในกิจการอื่น ที่อาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกันก็ได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ คือ งบการเงินที่มาจากธุรกิจหลักของบริษัทนั้น อย่างเช่น ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ที่เห็นว่ามีบริษัทย่อยอยู่หลายบริษัทในภาพด้านล่าง เมื่อพูดถึง งบการเงินเฉพาะกิจการ ก็คือตัวเลขจากธุรกิจธนาคารเป็นหลัก

ในทางกลับกัน งบการเงินรวม คือ ตัวเลขที่เกิดจากทุกบริษัทที่ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ถือหุ้นอยู่ตามภาพด้านล่างนั่นเอง

บริษัทย่อยส่วนหนึ่งของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น KBANK

งบการเงินรวม คือ บริษัทย่อย งบการเงิน เฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม หรือ งบการเงินเฉพาะกิจการ ต้องดูอะไร?

เมื่อเข้าใจกับ งบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะกิจการ ก็จะเกิดคำถามต่อมาคือต้องดูงบไหน งบการเงินรวม หรือ งบการเงินเฉพาะกิจการ ในเมื่อในงบการเงินของบริษัทมีทั้ง งบการเงินรวม (Consolidated Financial Statements) และ งบการเงินเฉพาะกิจการ (Separate Financial Statements)

คำตอบคือ “ต้องดูทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการควบคู่กัน” เพราะการเทียบกันระหว่างทั้ง 2 แบบ จะทำให้ในเบื้องต้นการอ่านงบการเงินของคุณจะสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้

  1. รายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจหลักหรือมาจากธุรกิจย่อย?
  2. ธุรกิจหลักรายได้สูงจริง หรือแค่สูงเพราะขายสินค้าให้บริษัทย่อย? (ที่ไม่ทำให้เกิดกำไรจริง)
  3. จริงๆ แล้วบริษัทใหญ่ขาดทุน แต่ได้กำไรจากบริษัทย่อยจึงทำให้ในภาพรวมยังมีกำไรหรือเปล่า?

เมื่อได้คำตอบแล้วก็ต้องวิเคราะห์อยู่บนพื้นฐานว่าว่าบริษัททำกิจการอะไร ธุรกิจมีพื้นฐานอย่างไร ตัวเลขที่ออกมาแบบนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ ตัวเลขออกมาแบบนั้นเพราะอะไร (อย่างเช่น การเข้าไปซื้อบริษัทขาดทุนมาฟื้นฟู ก็สามารถทำให้งบการเงินรวมแย่ลงได้เช่นกัน)


สรุป งบการเงินรวม กับ งบการเงินเฉพาะกิจการ คืออะไร?

งบการเงินรวม คือ งบการเงินที่เกิดจากตัวเลขของทุกบริษัทในเครือรวมถึงบริษัทย่อยที่นำมารวมกันเป็นงบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ คือ งบการเงินของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทหลักเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงบริษัทย่อยบริษัทอื่นๆ ที่บริษัทใหญ่เข้าไปถือหุ้นอยู่

ดังนั้นสามารถเขียนเป็นสมการได้ว่า งบการเงินรวม = งบการเงินเฉพาะกิจการ + งบการเงินบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่ถือหุ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าเราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด