GreedisGoods » Finance » งบแสดงฐานะการเงิน คืออะไร? วิธีทำงบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน คืออะไร? วิธีทำงบแสดงฐานะการเงิน

by K. Pair
งบแสดงฐานะการเงิน วิธีทำ งบแสดงฐานะทางการเงิน คือ บัญชี

งบแสดงฐานะการเงิน คือ งบการเงิน แบบหนึ่งที่จะแสดงถึงโครงสร้างทางการเงินของบริษัทและแสดงความเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และทุนของบริษัท ซึ่งภายใน งบแสดงฐานะการเงิน จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ หนี้สิน สินทรัพย์ และส่วนของเจ้าของ

โดยประโยชน์ของ งบแสดงฐานะการเงิน (Statements of Financial Position) คือ ใช้สำหรับการประเมินโครงสร้างทางการเงินของบริษัท เช่น บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินมากน้อยแค่ไหน สินทรัพย์ที่มีได้มาจากไหน การเปลี่ยนแปลงของส่วนของเจ้าของ เป็นต้น

สำหรับในส่วนของ วิธีทำ งบแสดงฐานะการเงิน จะสามารถทำได้ 2 แบบ คือ

แบบบัญชี – แบ่งกระดาษออกเป็น 2 ฝั่ง ฝั่งซ้ายจะเขียนรายการสินทรัพย์ ส่วนฝั่งขวาจะเขียนหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
แบบรายงาน – จะเขียนเรียงลงมา เริ่มจากสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ (แบบตัวอย่างด้านล่าง)

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า วิธีทำงบแสดงฐานะการเงิน ทั้ง 2 วิธีจะต่างกัน แต่ผลลัพธ์ของทั้ง 2 แบบเหมือนกัน

Disclaimer: สำหรับบทความนี้จะทำ งบแสดงฐานะการเงิน แบบรายงาน

วิธีทำงบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ สินทรัพย์ หนี้สิน และ ส่วนของเจ้าของ

สินทรัพย์ (Assets)

สินทรัพย์ จะแยกออกเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ในการทำงบแสดงฐานะการเงินในส่วนของสินทรัพย์ สินทรัพย์ จะต้องจัดเรียงตามสภาพคล่องของสินทรัพย์ หรืออะไรที่เปลี่ยนเป็นเงินได้ไวกว่าขึ้นก่อน

หนี้สิน (Liabilities)

หนี้สิน จะแยกออกเป็น หนี้สินหมุนเวียน กับ หนี้สินไม่หมุนเวียน

ในส่วนของหนี้สินก็จะคล้ายกับสินทรัพย์ที่ต้องมีการจัดเรียง โดยหนี้สินจะจัดเรียงตามระยะเวลาใช้คืน หนี้ที่ต้องใช้คืนก่อนเอาขึ้นก่อน

ส่วนของเจ้าของ (Owner’s Equities)

ส่วนของเจ้าของ จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของกิจการ อย่างเช่นกรณีของบริษัท จะเรียกว่า “ส่วนของผู้ถือหุ้น”

ผลรวมของส่วนของเจ้าของจะต้องเท่ากับ สินทรัพย์ – หนี้สิน เสมอเรียกว่า “สมการบัญชี” (ถ้าไม่เท่าแปลว่าทำผิดด้านใดด้านหนึ่ง)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน ส่วนของเจ้าของ และการเรียงลำดับแต่ละรายการได้ที่ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ คืออะไร?

งบแสดงฐานะการเงิน แบบรายงาน

ในแต่ละบรรทัดที่เขียนรายการ (สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ) จะเขียน รายการ และ ตัวเลข แบบตัวอย่างด้านล่าง

เงินสดและรายการเงินสดเทียบเท่าเงินสด                                         4,789.1

ทำเรียงลงไปทีละหมวดหมู่ เริ่มจากหัวข้อสินทรัพย์ ตามด้วยหนี้สิน และจบด้วยส่วนของเจ้าของ และรวมทุกครั้งที่บรรทัดสุดท้ายของแต่ละหัวข้อ

เริ่มจากการเขียนหัวกระดาษทุกครั้ง (ถ้าใครสอบบัญชีแล้วไม่เขียนด้านบนส่วนมากจะโดนหักคะแนน) ส่วนวิธีเขียนก็ตามนี้

ชื่อบริษัท
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(สีแดงจะเปลี่ยนไปตามโจทย์)


ตัวอย่าง รูปแบบการเขียน งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน

เริ่มจากสินทรัพย์แบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

งบแสดงฐานะการเงิน แบบรายงาน สินทรัพย์

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (รวมกันมีค่าเท่า สินทรัพย์)

เริ่มจากหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน และส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน แบบรายงาน หนี้สิน
งบแสดงฐานะการเงิน แบบรายงาน ส่วนของผู้ถือหุ้น

สามารถดูตัวอย่าง งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ของไทย ได้ที่: https://www.set.or.th/set/commonslookup.do

โดยกดไปที่บริษัทที่ต้องการ จากนั้นจะเข้ามาที่หน้าของแต่ละบริษัท > แล้วไปที่แถบ “งบการเงิน/ผลประกอบการ” > กดที่ “แบบ 56-1 ล่าสุดปี 25xx” เพื่อดาวน์โหลดแบบ 56-1

ใน 56-1 จะประกอบด้วยไฟล์เอกสารหลายไฟล์ งบแสดงฐานะการเงิน ไฟล์จะชื่อว่า FINANCIAL_xxxx

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด