GreedisGoods » เศรษฐกิจ » สรุป มาตรการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ ในปี 2562 – 2563

สรุป มาตรการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ ในปี 2562 – 2563

by K. Pair
มาตรการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ เงื่อนไข นโยบาย จ้างนักศึกษาจบใหม่ 2562 2563

วันที่ 2 กันยายน 2563 ศบศ. มีมติเห็นชอบมาตรการจ้างงานสำหรับบัณฑิตจบใหม่ปีการศึกษา 2562 – 2563 จำนวน 260,000 ตำแหน่ง

มาตรการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ คือ มาตรการช่วยเหลือบัณฑิตจบใหม่ในปีการศึกษา 2562 และ 2563 ที่ว่างงานจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินสมทบให้กับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่จ้างงานนักศึกษาจบใหม่ตามเงื่อนไขการจ้างงานระยะสั้นเป็นระยะเวลา 1 ปี

มาตรการจ้างงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ปีการศึกษา 2562 และ 2563 มีเป้าหมายจำนวน 260,000 คน ระยะเวลาในการจ้างงานทั้งสิ้น 12 เดือนหรือ 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 23,476 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณจาก พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19

โครงการสนับสนุนการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ รัฐจะจ่ายเงินสมทบให้กับนายจ้างไม่เกิน 50% ของค่าจ้าง และมีกรอบวงเงินที่รัฐจะจ่ายเงินสมทบสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ตามวุฒิการศึกษาสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท ดังนี้

  1. ระดับปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท รัฐจ่ายไม่เกิน 7,500 บาท
  2. ระดับปวส. เดือนละ 11,500 บาท รัฐจ่ายไม่เกิน 5,750 บาท
  3. ระดับปวช. เดือนละ 9,400 บาท รัฐจ่ายไม่เกิน 4,700 บาท

นอกจากนี้ ยังได้มีมติเห็นชอบให้จัดงาน JOB EXPO 2020 ในเดือนกันยายน 2563 ที่จะถึง โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นจ้างงานจำนวนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านตำแหน่ง พร้อมกับเห็นชอบให้สร้างแฟลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” สำหรับแสดงรายละเอียดตำแหน่งงานว่าง ทั้งงานประจำ งานพาร์ทไทม์ และคอร์สฝึกอบรมต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงาน

เงื่อนไข มาตรการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่

สำหรับเงื่อนไข การจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ 260,000 คน ลูกจ้างหรือนักศึกษาจบใหม่ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ จะต้องตรงตามเงื่อนไขดังนี้

  1. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
  2. อายุไม่เกิน 25 ปี
  3. หรืออายุเกิน 25 ปี แต่สำเร็จการศึกษาในปี 2562 หรือปี 2563

ส่วนนายจ้างหรือผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ จ้างงานนักศึกษาจบใหม่ จะต้องอยู่ในระบบประกันสังคม มีการยืนยันตัวตนผ่าน กระทรวงแรงงาน และภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาต้องไม่เคยเลิกจ้างลูกจ้างเกิน 15%

หมายเหตุ: สำหรับในกรณีที่ลูกจ้างลาออกระหว่างโครงการ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการสามารถหาลูกจ้างใหม่เข้ามาทดแทนได้

โดยจะมีระบบลงทะเบียนสำหรับทั้งนายจ้างและลูกจ้างในการทำสัญญา 2 ส่วน ระหว่าง สัญญาระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และสัญญาระหว่างนายจ้างและกระทรวงแรงงาน

ในส่วนการจ่ายเงินสมทบจากรัฐบาลให้กับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะจ่ายเงินผ่านธนาคารกรุงไทย และนอกจากนี้ในการจ่ายเงินเดือนดังกล่าวนายจ้างจะต้องหักประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ เกี่ยวกับ มาตรการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่นปีการศึกษา 2562 และ 2563 จะตามมาหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในครั้งต่อไป สามารถติดตามข้อมูลจากเราได้ที่ Facebook Greed is Goods

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด