ดอกเบี้ยนโยบาย คือ อะไร ? ใครเป็นคนกำหนด ?

ดอกเบี้ยนโยบาย คือ Policy Rate

Policy Rate หรือ ดอกเบี้ยนโยบาย คือ อะไร ? ดอกเบี้ยนโยบาย สำคัญอย่างไร ? และใครคือผู้กำหนดดอกเบี้ยนโยบาย


Policy Rate หรือ ดอกเบี้ยนโยบาย คือ อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) ที่ถูกกำหนดโดย ธนาคารกลาง (Central Bank) ของแต่ละประเทศ

หน้าที่หลักของ ดอกเบี้ยนโยบาย คือ มีไว้เป็นตัวอ้างอิงและเป็นเครื่องมือกำกับดูแลเศรษฐกิจในประเทศ (กระตุ้นหรือชะลอ ความร้อนแรงเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆไม่ให้สุดทางเกินไป) รวมถึงเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมเงินกันระหว่างธนาคารกลางกับธนาคารพานิชย์

เมื่อเศรษฐกิจซบเซา ธนาคารกลาง (Central Bank) ก็จะลด อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ลงเพื่อจูงในให้คนกู้เงินไปลงทุน

เมื่อเศรษฐกิจร้อนแรงเกินไป ธนาคารกลาง (Central Bank) ก็จะเพิ่ม อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อชะลอการลงทุนไม่ให้โตเร็วเกินไป จนเกิดปัญหาตามมา


นอกจากนี้ จะเห็นว่าดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) เป็นเหมือนขั้นต่ำของ อัตราดอกเบี้ย ในประเทศนั้นๆ

ซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยที่เราได้เมื่อเรานำเงินไปฝากธนาคารพาณิชย์ และ ดอกเบี้ยเมื่อกู้เงินจากธนาคาร จะสูงกว่าหรือเท่ากับดอกเบี้ยนโยบาย


ใครกำหนด ดอกเบี้ยนโยบาย ?

สำหรับผู้ที่กำหนด อัตราดอกเบี้ยนโยบาย คือ ธนาคารกลาง (Central Bank) ของแต่ละประเทศ โดยมักจะกำหนด อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในรายไตรมาส (คงที่/เพิ่ม/ลด) จากการประชุมของธนาคารกลาง


สำหรับประเทศไทยจะมีผู้ดูแลดอกเบี้ยนโยบาย คือ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) อยู่ในสังกัด ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือที่เรียกกันติดปากว่า แบงค์ชาติ นั่นเอง

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ ธนาคารกลาง หรือ แบงค์ชาติ ที่เป็นผู้กำหนด อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) ได้ที่ https://bit.ly/2GSkvM1

และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ได้ที่ Facebook Fanpage


 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →