GreedisGoods » Investment » ดัชนีหุ้น คืออะไร? ดัชนีหุ้นไทย SET Index บอกอะไร

ดัชนีหุ้น คืออะไร? ดัชนีหุ้นไทย SET Index บอกอะไร

by Kris Piroj
ดัชนีหุ้น SET Index คือ ดัชนีราคาหุ้น ไทย คือ คำนวณดัชนีหุ้น ไทย SET คือ

ดัชนีหุ้น คือ ตัวเลขที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในภาพรวม ซึ่งเกิดจากการคำนวณราคาหุ้นทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มที่ ดัชนีหุ้น (Composite Index) นั้นอ้างอิงอยู่ อย่างเช่น SET Index คือ ดัชนีที่จะสะท้อนการเคลื่อนไหวจากราคาหุ้นทุกตัวที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ในบทความนี้เราจะพูดถึงดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นหลัก เพราะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดของผู้อ่านหลายท่าน ซึ่งนอกจาก SET Index แล้วตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของเรายังมี SET50 Index, SET100 Index, SETHD Index, mai Index และ sSET Index ซึ่งเป็น ดัชนีหุ้น ในกลุ่มอื่นๆ

โดยแต่ละ Index จะสะท้อนความเคลื่อนไหวของหุ้นที่ดัชนีนั้นใช้อ้างอิงแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น SET100 ก็จะสะท้อนราคาในภาพรวมของหุ้นทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่ม SET100 และ SETHD ก็จะเป็น ดัชนีราคาหุ้น ที่สะท้อนราคาของหุ้นทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนี้นั่นเอง

สำหรับความเปลี่ยนแปลงของ ดัชนีหุ้น อย่างที่หลายคนเคยได้ยินตามข่าวอย่างเช่น ดัชนีราคาหุ้น วันนี้เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงคือการเปลี่ยนแปลงที่ใช้บ่งบอกว่าความเปลี่ยนแปลงของ ดัชนีหุ้น มีการเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่เมื่อเทียบกับวันทำการก่อนหน้า

ดัชนีหุ้น เปลี่ยนแปลงบอกอะไร

อย่างที่ได้บอกว่า ดัชนีหุ้น คือ สิ่งที่ใช้บอกว่าดัชนีหุ้น (Composite Index) นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่เมื่อเทียบกับวันทำการก่อนหน้า โดยความหมายของการเปลี่ยนแปลงของ ดัชนีราคาหุ้น ที่พบได้ทุกวันมีอยู่ 2 กรณี คือ ดัชนีหุ้นเป็นบวก และดัชนีหุ้นเป็นลบ

ดัชนีหุ้นบวก คือ การที่ดัชนีราคาของหุ้นในกลุ่มนั้นมีมูลค่าสูงกว่าเมื่อเทียบกับวันทำการก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น ดัชนีหุ้นไทยวันนี้ SET Index เปลี่ยนแปลง +14 จุด หมายความว่า SET Index หุ้นไทยวันนี้ เพิ่มขึ้น 14 จุดจากดัชนีหุ้นตอนปิดตลาดเมื่อวาน (ตามภาพด้านล่าง)

ดัชนีหุ้น คือ ดัชนีหุ้นไทย คือ SET Index ดัชนีราคาหุ้น คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

ขออภัยสำหรับภาพที่ไม่เหมือนกัน เพราะภาพหนึ่งมาจากโทรศัพท์มือถือส่วนอีกภาพมาจากไอแพด

ดัชนีหุ้นลบ คือ การที่ดัชนีราคาของหุ้นในกลุ่มนั้นมีมูลค่าสูงกว่าเมื่อเทียบกับวันทำการก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น ดัชนีหุ้นไทยวันนี้ ในส่วนของ SET Index เปลี่ยนแปลง -100 จุด หมายความว่าจาก SET Index หุ้นไทยวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงลดลง -100 จุดจากเมื่อวาน


ดัชนีหุ้นไทย SET Index คำนวณอย่างไร

ดัชนีหุ้น คือ ดัชนีราคาที่คำนวณจากราคาหุ้นกลุ่มที่ดัชนีนั้นๆ อ้างอิงอยู่ตามที่ได้อธิบายเอาไว้ก่อนหน้านี้ทำให้เรียกว่า ดัชนีราคาหุ้น ซึ่งในส่วนของ ดัชนีหุ้นไทย หรือ SET Index คือ ดัชนีราคาหุ้นที่คำนวณมาจากความเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นทั้งหมดที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET นั่นเอง

ดัชนีหุ้น โดยสำหรับราคาโดยรวมของหุ้นในตลาดหุ้นไทยหรือ SET Index จะมีวิธีคำนวณ ดังนี้: SET Index = (มูลค่าตลาดรวมวันปัจจุบัน ÷ มูลค่าตลาดรวมวันฐาน) x ค่าฐานของดัชนี

มูลค่าตลาดรวมวันปัจจุบัน (Current Market Value) คือ มูลค่าตามราคาตลาดรวมของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ณ วันปัจจุบัน อย่างดัชนี SET Index ก็จะใช้มูลค่าของหุ้นทั้งหมดที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มูลค่าตลาดรวมวันฐาน (Base Market Value) คือ มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ณ วันฐาน ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละดัชนี แต่สำหรับวันฐานหรือวันแรกของ SET Index คือมูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2518

ค่าฐานของดัชนี (Base Value) คือ เลขที่เป็นฐานของดัชนีนั้น ๆ หรืออาจะเรียกได้ว่าเป็นค่าเริ่มต้นของ Index นั้นๆ โดยดัชนี SET Index ค่าฐานของดัชนี (Base Value) คือ 100 และวันฐานคือ วันที่ 30 เมษายน 2518 (วันแรก)

จากสูตรคำนวณจะเห็นว่าเป็นการหาร ดังนั้น การที่หุ้นที่มีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนที่สูงจากมูลค่าโดยรวม เกิดการเคลื่อนไหว (ไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบ) ก็จะส่งผลต่อดัชนีหุ้นอย่างมาก

ดัชนีหุ้น อื่นๆ

สำหรับการคำนวณ ดัชนีหุ้นไทย ดัชนีอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น SET50, SET100, sSET, และ Mai ก็จะมีวิธีการคำนวณ ดัชนีหุ้น เหมือนกันกับ SET Index ด้านบน

เพียงแต่ มูลค่าตลาดรวมวันปัจจุบัน และ มูลค่าตลาดรวมวันฐาน จะไม่ได้ใช้มูลค่ารวมทั้งตลาดแบบ SET Index แต่จะใช้ มูลค่าตลาดรวมวันปัจจุบัน และ มูลค่าตลาดรวมวันฐาน ตามเงื่อนไขของ Index นั้นๆ ดังนี้

  • SET50 Index จะใช้มูลค่าของหุ้นในกลุ่ม SET50 ที่เป็นหุ้นใหญ่ 50 บริษัทที่คัดเลือกโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
  • SET100 Index จะใช้มูลค่าของหุ้นในกลุ่ม SET100 ที่เป็นหุ้นใหญ่ 100 บริษัทที่คัดเลือกโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
  • SETHD จะใช้มูลค่าของหุ้นที่ปันผลสูง 30 อันดับแรก ซึ่งคัดมาจากหุ้นในกลุ่ม SET100
  • sSET Index จะอ้างอิงราคาของหุ้นในกลุ่ม sSET ที่เป็นหุ้นที่อยู่นอก SET100 และผ่านเงื่อนไขที่กำหนด
  • Mai Index จะใช้มูลค่าของตลาด Mai

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด