Home » Business » ตลาดบน คือ อะไร ? (High End Market)

ตลาดบน คือ อะไร ? (High End Market)

by K. Pairoj
ตลาดบน คือ High End Market ตลาดล่าง

ทำความรู้จักความหมายของ “ตลาดบน” ในทางการตลาด จริง ๆ แล้ว High End Market หรือ ตลาดบน คืออะไร?

High End Market หรือ ตลาดบน คือ การแบ่งส่วนทางการตลาด หรือ การแบ่งกลุ่มลูกค้า (Segmentation) ตามกำลังซื้อของลูกค้า โดยตลาดบนก็คือลูกค้ากลุ่มบนที่มีกำลังซื้อสูง ส่วนรายได้แค่ไหนจะนับว่าเป็นกลุ่มที่กำลังซื้อสูงนั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าแบรนด์นั้นว่าจะตั้งไว้ว่ารายได้เท่าไหร่จึงจะถือว่าเป็นกลุ่มกำลังซื้อสูงหรือกลุ่มที่เราเรียกว่า “ตลาดบน”

ตลาดบน เปรียบเสมือนยอดของพีระมิด ซึ่งจะเห็นว่าส่วนของพีระมิดที่ยิ่งสูงจะยิ่งแคบลบ เช่นเดียวกันกับจำนวนของประชากรที่อยู่ในกลุ่มตลาดบน หรือ High End Market ที่มีอยู่ไม่มาก ซึ่งเป็นเรื่องปกติในทุก ๆ สังคมอยู่แล้ว

หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ ตลาดบนมีลูกค้าอยู่น้อย ซึ่งตามปกติจะแบ่งตามรายได้ของลูกค้า

ตลาดบน คือ การแบ่งกลุ่มตลาด ตลาดล่าง

แต่การหากำไรจากลูกค้าในกลุ่ม ตลาดบน ไม่สามารถทำได้ด้วยการขายในปริมาณมาก เพื่อใช้ข้อได้เรื่องต้นทุน ได้เหมือนกับลูกค้าตลาดล่าง


อย่างที่บอกไว้ว่า ตลาดบน คือ ตลาดที่มีผู้ซื้ออยู่น้อยในระดับที่เทียบกับตลาดล่างไม่ติด แต่ผู้ซื้อเหล่านี้มีกำลังซื้อที่สูง

ซึ่งทางออกของการทำไรจากลูกค้าที่มีอยู่น้อยก็คือ “การทำให้กำไรต่อหน่วยสูงขึ้น” แทนการขายให้ได้จำนวนมาก ๆ (เน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ)

แต่การที่อยู่ ๆ จะขายสินค้าเหมือน ๆ กันในราคาที่แพงขึ้น ก็คงไม่มีใครซื้อ

ดังนั้น ผู้ขายจึงต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า (Value Added) เพื่อที่จะสามารถขายในราคาแพงได้ โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ามีวิธีหลัก ๆ อยู่ 2 วิธี คือ

สร้างความแตกต่าง (Differentiation) เป็นสินค้าประเภทเดียวกัน แต่มีสิ่งที่ไม่เหมือนใคร เป็นสินค้าทดแทนที่ทำได้ดีกว่า รวมทั้งการเป็นสินค้าที่ใช้แล้วไม่เหมือนใคร (พวกสินค้า Brand Name)

คุณภาพสูง (High Quality) ทำให้ลูกค้ายอมจ่ายมากขึ้นเพื่อใช้สินค้าที่ดีขึ้นกว่าสินค้าแบบเดียวกันอื่น ๆ เช่น ทนทานกว่า ทำได้ดีกว่า และ เร็วกว่า เป็นต้น


นอกจากนี้ ตลาดบน ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีก เช่น กลุ่มบน-บน กลุ่มบน-กลาง และ กลุ่ม-บนล่าง ซึ่งจะช่วยให้นักการตลาดสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นอีก เนื่องจาก ทำให้นักการตลาดสามารถตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าได้ตรงมากยิ่งขึ้น เพราะลูกค้าในกลุ่มตลาดบนนั้นค่อนข้างมีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายจากกำลังซื้อที่มาก

ตัวอย่างง่าย ๆ คือ ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเศรษฐีใหม่ กับ กลุ่มเศรษฐีที่รวยตั้งแต่เกิด ที่ส่วนใหญ่ที่จะมีวิธีใช้เงินและรสนิยมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

ถ้ายังนึกภาพไม่ออก ให้ลองนึกพฤติกรรมของคนที่ได้เงินเดือนครั้งแรก (อย่างเด็กจบใหม่) ว่าพวกเขาใช้เงินอย่างไร หากเทียบกับคนที่ชินกับการมีเงินอยู่แล้ว

รู้จักกับ ตลาดบน หรือ ตลาดกำลังซื้อสูง ไปแล้ว มาทำความรู้จักว่า ตลาดล่าง หรือ Low-end Market ได้ในบทความ ตลาดล่าง คืออะไร?

บทความที่เกี่ยวข้อง