GreedisGoods » Marketing » ตลาดบน คืออะไร? High End Market ในทางการตลาด

ตลาดบน คืออะไร? High End Market ในทางการตลาด

by Kris Piroj
ตลาดบน คือ High End Market ตลาดล่าง

High End Market หรือ ตลาดบน คือ การแบ่งส่วนทางการตลาด หรือ การแบ่งกลุ่มลูกค้า (Segmentation) ตามกำลังซื้อของลูกค้า โดยตลาดบนก็คือลูกค้ากลุ่มบนที่มีกำลังซื้อสูง ส่วนรายได้แค่ไหนจะนับว่าเป็นกลุ่มที่กำลังซื้อสูงนั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าแบรนด์นั้นว่าจะตั้งไว้ว่ารายได้เท่าไหร่จึงจะถือว่าเป็นกลุ่มกำลังซื้อสูงหรือกลุ่มที่เราเรียกว่า “ตลาดบน”

ตลาดบน เปรียบเสมือนยอดของพีระมิด ซึ่งจะเห็นว่าส่วนของพีระมิดที่ยิ่งสูงจะยิ่งแคบลบ เช่นเดียวกันกับจำนวนของประชากรที่อยู่ในกลุ่มตลาดบน หรือ High End Market ที่มีอยู่ไม่มาก ซึ่งเป็นเรื่องปกติในทุก ๆ สังคมอยู่แล้ว

หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ ตลาดบนมีลูกค้าอยู่น้อย ซึ่งตามปกติจะแบ่งตามรายได้ของลูกค้า

ตลาดบน คือ การแบ่งกลุ่มตลาด ตลาดล่าง

แต่การหากำไรจากลูกค้าในกลุ่ม ตลาดบน ไม่สามารถทำได้ด้วยการขายในปริมาณมาก เพื่อใช้ข้อได้เรื่องต้นทุน ได้เหมือนกับลูกค้าตลาดล่าง


อย่างที่บอกไว้ว่า ตลาดบน คือ ตลาดที่มีผู้ซื้ออยู่น้อยในระดับที่เทียบกับตลาดล่างไม่ติด แต่ผู้ซื้อเหล่านี้มีกำลังซื้อที่สูง

ซึ่งทางออกของการทำไรจากลูกค้าที่มีอยู่น้อยก็คือ “การทำให้กำไรต่อหน่วยสูงขึ้น” แทนการขายให้ได้จำนวนมาก ๆ (เน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ)

แต่การที่อยู่ ๆ จะขายสินค้าเหมือน ๆ กันในราคาที่แพงขึ้น ก็คงจะไม่มีใครซื้อ

ดังนั้น ผู้ขายจึงต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า (Value Added) เพื่อที่จะสามารถขายในราคาแพงได้ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ซึ่งมีวิธีหลัก ๆ อยู่ 2 วิธี ได้แก่

สร้างความแตกต่าง (Differentiation) เป็นสินค้าประเภทเดียวกัน แต่มีสิ่งที่ไม่เหมือนใคร เป็นสินค้าทดแทนที่ทำได้ดีกว่า รวมทั้งการเป็นสินค้าที่ใช้แล้วไม่เหมือนใคร (พวกสินค้า Brand Name)

คุณภาพสูง (High Quality) ทำให้ลูกค้ายอมจ่ายมากขึ้นเพื่อใช้สินค้าที่ดีขึ้นกว่าสินค้าแบบเดียวกันอื่น ๆ เช่น ทนทานกว่า ทำได้ดีกว่า และ เร็วกว่า เป็นต้น


นอกจากนี้ ตลาดบน ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีก เช่น กลุ่มบน-บน กลุ่มบน-กลาง และ กลุ่ม-บนล่าง ซึ่งจะช่วยให้นักการตลาดสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นอีก เนื่องจาก ทำให้นักการตลาดสามารถตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าได้ตรงมากยิ่งขึ้น เพราะลูกค้าในกลุ่มตลาดบนนั้นค่อนข้างมีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายจากกำลังซื้อที่มาก

ตัวอย่างง่าย ๆ คือ ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเศรษฐีใหม่ กับ กลุ่มเศรษฐีที่รวยตั้งแต่เกิด ที่ส่วนใหญ่ที่จะมีวิธีใช้เงินและรสนิยมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

ถ้ายังนึกภาพไม่ออก ให้ลองนึกพฤติกรรมของคนที่ได้เงินเดือนครั้งแรก (อย่างเด็กจบใหม่) ว่าพวกเขาใช้เงินอย่างไร หากเทียบกับคนที่ชินกับการมีเงินอยู่แล้ว

รู้จักกับตลาดบนหรือตลาดกำลังซื้อสูงไปแล้ว มาทำความรู้จักว่าตลาดล่างหรือ Low-end Market ได้ในบทความ ตลาดล่าง คืออะไร?

บทความที่เกี่ยวข้อง