ทุนสำรองระหว่างประเทศ คือ อะไร ? (International Reserve)

ทุนสำรองระหว่างประเทศ คือ เงินสำรองระหว่างประเทศ

ทุนสำรองระหว่างประเทศ หรือ เงินสำรองระหว่างประเทศ คือ อะไร ? สำคัญอย่างไร ?


ทุนสำรองระหว่างประเทศ (International Reserve) คือ สินทรัพย์ต่างประเทศที่ถือครองโดย ธนาคารกลาง (Central Bank) เพื่อนำมาใช้ตามหน้าที่ของทุนสำรองฯ

ซึ่งเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ หลัก ๆ แล้วจะถูกนำมาใช้ในการรชดเชย การขาดดุลการชำระเงิน หรือใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน (เช่น การตรึงค่าเงินแบบปี 2540) ใช้ค้ำประกันเวลาพิมพ์พันธบัตร รวมทั้งมีไว้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศและสกุลเงินของประเทศนั้น

จะเห็นว่าหน้าที่หลัก ๆ ของ เงินสำรองระหว่างประเทศ คือ สำรองไว้ใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการจะใช้เหมือนกับการที่เราเก็บเงินจำนวนหนึ่งไว้สำหรับเรื่องฉุกเฉินหรือทำอะไรก็ตาม รวมถึง ใช้สร้างความน่าเชื่อถือ (เงินเหลือ!)

ทุนสำรองระหว่างประเทศ (International Reserve) โดยทั่วไปจะ ประกอบด้วย ทองคำ เงินสกุลต่างประเทศ สิทธิพิเศษถอนเงิน (Special Drawing Rights – SDR) และสินทรัพย์ส่งสมทบกองทุนการเงินระหว่างประเทศ


สำหรับสกุลเงินที่ใช้เป็น ทุนสำรองระหว่างประเทศ ส่วนมากจะเป็นเงินสกุลที่มั่นคง เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง และ เยน

นอกจากนี้ ยังมีการนำเงินสำรองส่วนหนึ่งไปซื้อสินทรัพย์บางอย่างเพื่อให้เงินงอกเงย แทนที่จะถือเงินไว้เฉย ๆ อีกด้วย

เช่น นำเงินบางส่วนไปลงทุนซื้อพันธบัตร หรือ ซื้อหุ้น


ทุนสำรองระหว่างประเทศ มาจากไหน ?

ทุนสำรองระหว่างประเทศจะมาจากเงินที่ต่างชาตินำเข้ามาลงทุนในประเทศไทย หรือจากการซื้อสินค้าของไทย (การส่งออก) 

ซึ่งทั้ง 2 กรณี ต้องแลกเงินจากเงินต่างชาติเป็นเงินบาทก่อน เพื่อนำไปใช้ซื้อสินค้าหรือลงทุนต่อไป ทำให้ไทยได้เงินสกุลต่างขาติมาเก็บไว้ (ส่วนชาวต่างชาติก็ได้เงินที่แลกไป)


โดยกรณีที่ต่างชาตินำเงินเข้ามาลงทุน ก็จะอยู่ในส่วนของ ดุลบัญชีทุน (Capital Account)

ส่วนเงินสำรองจากการส่งออกจะอยู่ในส่วนของ ดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account)

และอีกส่วนหนึ่งของ ทุนสำรองระหว่างประเทศ จะมาจากผลตอบแทนจากการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ที่พูดถึงไว้ก่อนหน้านี้

สามารถดูทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยได้ที่ Website ธนาคารแห่งประเทศไทย – www.bot.or.th


 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →