ทุนสำรองระหว่างประเทศ คือ อะไร ? (International Reserve)

ทุนสำรองระหว่างประเทศ คือ International Reserves คือ เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ของไทย

ทุนสำรองระหว่างประเทศ คือ อะไร ? ทำความเข้าใจกับ ทุนสำรองระหว่างประเทศ  หรือ เงินสำรองระหว่างประเทศ สำคัญอย่างไร และประกอบด้วยอะไรบ้าง?


ทุนสำรองระหว่างประเทศ คือ สินทรัพย์ต่างประเทศ ธนาคารกลาง (Central Bank) ของแต่ละประเทศถือครอง สำหรับไทยก็คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand) เพื่อนำมาใช้ตาม หน้าที่ของทุนสำรองระหว่างประเทศ

โดยทั่วไปแล้วหน้าที่ของ ทุนสำรองระหว่างประเทศ คือ การนำมาใช้ชดเชย การขาดดุลการชำระเงิน และใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน อย่างเช่น การตรึงค่าเงินแบบปี 2540 และ ใช้ค้ำประกันเวลาพิมพ์พันธบัตรรัฐบาล

และอีกหน้าที่ของ ทุนสำรองระหว่างประเทศ (International Reserve) ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ มีไว้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศและสกุลเงินของประเทศนั้น

สรุปง่าย ๆ ทุนสำรองระหวางประเทศ คือ ทุนสำรอง (มีมากกว่าเงิน) ที่สำรองไว้ใช้เมื่อต้องการจะใช้ เหมือนกับการที่เราเก็บเงินจำนวนหนึ่งไว้สำหรับเรื่องฉุกเฉินหรือทำอะไรก็ตาม และใช้สร้างความน่าเชื่อถือ (ว่ามั่นคง)ทุนสำรองระหว่างประเทศ ประกอบด้วย อะไรบ้าง?

ทุนสำรองระหว่างประเทศ หรือ International Reserve โดยทั่วไปจะประกอบด้วย

  1. ทองคำ
  2. เงินสกุลต่างประเทศ
  3. สิทธิพิเศษถอนเงิน (Special Drawing Rights – SDR)
  4. สินทรัพย์ส่งสมทบกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

สำหรับสกุลเงินต่างประเทศที่ใช้เป็น ทุนสำรองระหว่างประเทศ (International Reserve) ส่วนมากจะเป็นเงินสกุลที่มั่นคง เช่น ดอลลาร์สหรัฐ (USD), ยูโร (EUR), ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) และ เยน (JPY)

นอกจากนี้ ยังมีการนำ เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ (International Reserve) ส่วนหนึ่งไปซื้อสินทรัพย์บางอย่างเพื่อให้เงินงอกเงย แทนที่จะถือเงินไว้เฉย ๆ อีกด้วย อย่างเช่น นำเงินบางส่วนไปลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาลของต่างประเทศ หรือนำไป ซื้อหุ้น


ทุนสำรองระหว่างประเทศ มาจากไหน ?

ทุนสำรองระหว่างประเทศ (International Reserve) จะมาจากเงินที่ต่างชาตินำเข้ามาลงทุนในประเทศไทย (Fund Flow จากต่างชาติ) หรือจากการที่ต่างชาติซื้อสินค้าของไทย (พูดง่าย ๆ คือการที่ไทยการส่งออก) 

ซึ่งทั้ง 2 กรณี ต้องแลกเงินจากเงินต่างชาติเป็นเงินบาทก่อน เพื่อนำไปใช้ซื้อสินค้าหรือลงทุนต่อไป ทำให้ไทยได้เงินสกุลต่างขาติมาเก็บไว้ (ส่วนชาวต่างชาติก็จะได้เงินบาทที่แลกไป)

กรณีที่ต่างชาตินำเงินเข้ามาลงทุนก็จะอยู่ในส่วนของ ดุลบัญชีทุน (Capital Account)

ส่วนเงินสำรองระหว่างประเทศที่ได้จากการส่งออกจะอยู่ในส่วนของ ดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account)

นอกจากนี้ อีกส่วนหนึ่งของ ทุนสำรองระหว่างประเทศ (International Reserve) จะมาจากผลตอบแทนจากการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ที่พูดถึงไว้เมื่อตอนต้น


ทุนสำรองระหว่างประเทศของไทย

สำหรับข้อมูล ทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยในปัจจุบัน สามารถดูได้ที่ website ธนาคารแห่งประเทศไทย – www.bot.or.th

โดยข้อมูล ณ สิ้นปี 2561 ประเทศไทยมีสัดส่วนการถือครอองสินทรัพย์ที่อยู่ใน ทุนสำรองระหว่างประเทศ (International Reserve) รวมทั้งสิ้น 205.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีดังนี้

เงินตราต่างประเทศและสินทรัพย์ (เงินฝาก ตราสารหนี้ และพันธบัตร) – 197 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (คิดเป็น 95.8%)


ทองคำ – 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (คิดเป็น 3.1%)

เงินสำรองระหว่างประเทศ ที่ IMF – 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (คิดเป็น 1.1%)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ธนาคารกลาง (Central Bank) bit.ly/2GSkvM1


About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →