GreedisGoods » Finance » Investment » ภาพรวมตลาดหุ้น 2561 สรุป ผลประกอบการ บริษัทในตลาดหุ้น

ภาพรวมตลาดหุ้น 2561 สรุป ผลประกอบการ บริษัทในตลาดหุ้น

by K. Pair
ภาพรวมตลาดหุ้น 2561 ผลประกอบการ บริษัทจดทะเบียน ตลาดหุ้น

สรุป ภาพรวมตลาดหุ้น 2561 มาดูกันว่าภาพรวม ผลประกอบการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับปี 2561 ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง!?

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เปิดเผย ภาพรวมตลาดหุ้น ปี 2561 หลังจากที่ 533 บริษัทจดทะเบียน (จากทั้งหมด 545 บริษัท) ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้ส่ง งบการเงินปี 2561 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ข้อมูลไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน (NC) และบริษัทที่แก้ไขการดำเนินงานไม่ได้ตามกำหนด (NPG)

สำหรับในปี 2561 หุ้นกลุ่มที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ และ หุ้นกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นผลมาจาก

การขยายตัวของสินเชื่อ
การที่ธนาคารใหญ่ปรับลด การตั้งสำรองค่าหนี้เผื่อสงสัยจะสูญ
การขยายตัวของสินเชื่อรายย่อย

ภาพรวมตลาดหุ้นไทย ปี 2561

สำหรับสรุปภาพรวม ผลประกอบการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้นไทย ปี 2561 ที่ผ่านมาแบบสรุปสั้น ๆ คือ ยอดขายเพิ่มขึ้นแต่กำไรสุทธิลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บางธุรกิจได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2561

โดยรายละเอียดภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนของ ยอดขาย กำไรจากการดำเนินงาน และ กำไรสุทธิ มีดังนี้

ยอดขายของบริษัทจดทะเบียนในปี 2561 มีมูลค่า 11.87 ล้านล้านบาท (เพิ่มขึ้น 10% จากปีที่แล้ว)

กำไรจากการดำเนินงานหลัก (Core Operating Profit) ในปี 2561 มีมูลค่า 1.07 ล้านล้านบาท (เพิ่มขึ้น 2.47% จากปีที่แล้ว)

กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในปี 2561 มีมูลค่า 9.31 แสนล้านบาท (ลดลง 1% จากปีที่แล้ว)

สำหรับการที่ กำไรสุทธิลดลง เป็นผลมาจากการที่ธุรกิจในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) มีกำไรสุทธิลดลง ในช่วงไตรมาส 4/2561 จากการที่ต้องปรับลดมูลค่าสินค้าคงคลังตามทิศทางราคาน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีภัณฑ์ และเหล็ก

ทำให้ในช่วงไตรมาส 4/2561 ภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กำไรสุทธิลดลง 40.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ตลาดหลักทรัพย์ Mai

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด Mai ปี 2561 มียอดขายรวม 174,363 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.64% ในขณะที่มีกำไรสุทธิ 5,131 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.09% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ข้อมูลจาก – set.or.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าเราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด