Home Investment ภาษีที่ดินใหม่ ที่จะใช้ในปี 2563

ภาษีที่ดินใหม่ ที่จะใช้ในปี 2563

by greedisgoods
ภาษีที่ดินใหม่ 2563 อัตราภาษีที่ดิน

มาดูกันว่า ภาษีที่ดินใหม่ ในปี 2563 เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง !? และ อัตราภาษีที่ดินใหม่ 

หลังจากที่เลื่อนมานาน ล่าสุด สนช.ผ่านร่างกฎหมายภาษีที่ดินแบบใหม่แล้ว โดยจะเริ่มใช้ ภาษีที่ดินใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2563

สำหรับจุดประสงค์ของการ ปรับภาษีที่ดิน ในครั้งนี้ระบุว่าเป็นการลดการเก็งกำไรที่ดินและทำให้กฎหมายเป็นปัจจุบันมากขึ้น

โดยสิ่งที่ยังเหมือนเดิมของ กฎหมายภาษีฉบับใหม่ คือประเภทของที่ดินยังคงแบ่งเป็น 4 ประเภทเหมือนเดิม ได้แก่ ที่ดินเพื่อการเกษตร ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ที่ดินเพื่อการพาณิชย์ และที่ดินเปล่า รวมทั้งที่ดินที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่ดินยังเหมือนเดิม

ส่วนสิ่งที่เปลี่ยนไปของกฏหมายภาษีที่ดินใหม่ ที่จะเริ่มใช้ในปี 2563 คืออัตราภาษีที่เปลี่ยนไปของที่ดินทั้ง 4 ประเภท


ที่ดินเพื่อการเกษตร

ที่ดินเพื่อการเกษตรมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี

สำหรับส่วนที่เกิน 50 ล้านบาทแรกคิดอัตราภาษี ดังนี้

ที่ดินเพื่อการเกษตรมูลค่าไม่เกิน 75 ล้านบาท คิดอัตราภาษี 0.01%
มูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03%
มูลค่า 100-500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05 %

โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีใน 3 ปีแรก แต่ถ้าหากเป็น นิติบุคคลรายใหญ่ จะเริ่มเก็บทันที


ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

กรณีที่เป็นบ้านหลังแรกจะได้รับการยกเว้นภาษีในส่วนที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท

ส่วนที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ที่มูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาท ต้องเสียภาษีในอัตราขั้นบันได้ ดังนี้

มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02%
มูลค่า 50-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03%
มูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05%
มูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.1%

ส่วนบ้านหลังที่ 2 ขึ้นไป ต้องเสียภาษีในอัตรา 200 บาทต่อมูลค่า 1 ล้านบาท

ในการจ่ายภาษีของ ห้องเช่า และ บ้านเช่า เจ้าของที่ดินเป็นผู้รับผิดชอบหรือตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาเช่า


ที่ดินเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม

สำหรับที่ดินเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมจะเก็บภาษีด้วยอัตราขั้นบันได สูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.7 ของ ราคาประเมินที่ดิน

มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.3%
มูลค่า 50-200 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.4%
มูลค่า 200-1000 ล้าน เสียภาษีในอัตรา 0.5%
มูลค่า 1000-5000 ล้าน เสียภาษีในอัตรา 0.6%
มูลค่ามากกว่า 5000 ล้าน เสียภาษีในอัตรา 0.7%

โรงพยาบาล สถานศึกษาเอกชน สนามกอล์ฟ และสนามกีฬา หักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมิน


ที่ดินว่างเปล่า

ที่ดินว่างเปล่าไม่ได้ใช้ทำประโยชน์ จะเก็บภาษีในอัตราตั้งแต่ 0.3% ถึง 3% ของ ราคาประเมินที่ดิน ละจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ถึงร้อยละ 0.3 ทุกๆ 3 ปี ต่อเนื่องไม่เกิน 27 ปี หรือจนกว่าจะมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงดังกล่าว


 

บทความที่เกี่ยวข้อง