วิธีคำนวณ ภาษีนำเข้า หรือ ภาษีศุลกากร

คำนวณ ภาษีนำเข้า คำนวณ ภาษีศุลกากร

วิธีคำนวณ ภาษีศุลกากร หรือที่เรียกกันติดปากว่า ภาษีนำเข้า


ในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเกือบทุกอย่าง อย่างที่รู้กันดีว่าจะมีเรื่องภาษีเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งภาษีที่ว่าเรียกว่า ภาษีศุลกากร หรือ Custom

โดยภาษีศุลกากรหรือภาษีนำเข้าจะคำนวณจาก

ภาษีศุลกากร = อากรนำเข้า + ภาษีมูลค่าเพิ่ม + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย

ถึงจะดูเหมือนเป็นการคำนวณง่าย ๆ แต่จริง ๆ การ คำนวณภาษีศุลกากร ค่อนข้างจะซับซ้อน มาดูกันว่า ภาษีศุลกากร หรือ ภาษีนำเข้า คำนวณยังไงขั้นตอนการคำนวณ ภาษีนำเข้า หรือ ภาษีศุลกากร

ขั้นที่ 1 หาราคา CIF

การคำนวณ ภาษีนำเข้า จะคิดฐานภาษีจากราคา CIF (เป็น Incoterms แบบหนึ่ง)

ราคา CIF ชื่อเต็มๆคือ Cost Insurance and Freight

ราคา CIF จะประกอบด้วย ราคาสินค้า + ค่าประกัน + ค่าขนส่ง

ถ้ามีราคานี้อยู่แล้วก็สบายไป ไม่ต้องลำบากคิดเอง


ขั้นที่ 2 คิดอากรนำเข้า

อากรนำเข้า = ราคา CIF x พิกัดอัตราอากรขาเข้า

พิกัดอัตราอากรขาเข้า จะแตกต่างกันไปในแต่ละสินค้า โดยสามารถหา พิกัดอัตราอากรขาเข้า ได้ที่ – http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=main

ตัวอย่าง ราคา CIF ของสินค้าคือ 200 บาท  และ พิกัดอัตราอากรขาเข้าคือ 20%

อากรนำเข้า = 200 x 20%
ดังนั้น อากรนำเข้า = 40 บาท


ขั้นที่ 3 คิดภาษีสรรพสามิต

ภาษีสรรพสามิต = (ราคา CIF + อากรนำเข้า) x 35%

ภาษีสรรพสามิต = (200 + 40) x 35%
ดังนั้น ภาษีสรรพสามิต = 84 บาท


ขั้นที่ 4 คิดภาษีเพื่อมหาดไทย

ภาษีเพื่อมหาดไทย จะเกิดขึ้นเมื่อเราต้องเสีย ภาษีสรรพสามิต

ภาษีเพื่อมหาดไทย = ภาษีสรรพสามิต x 10%

ภาษีเพื่อมหาดไทย = 84 x 10%
ดังนั้น ภาษีเพื่อมหาดไทย = 8.4 บาท


ขั้นที่ 5 คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT

ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT = (ราคา CIF + อากรนำเข้า + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย) x 7%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม = (200 +40 + 84 + 8.4) x 7%
ดังนั้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 23.27 บาท


ขั้นที่ 6 นำมารวมกัน

เอาทุกอย่างที่หามารวมกันตามสูตรนี้ “ภาษีศุลกากร = อากรนำเข้า + ภาษีมูลค่าเพิ่ม + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย”


ภาษีศุลกากร = อากรนำเข้า + ภาษีมูลค่าเพิ่ม + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย

ภาษีศุลกากร = 40 + 84 + 8.4 + 23.27 = 155.67 บาท

จำนวนเงินที่ต้องจ่าย = ภาษีศุลกากร + ราคาสินค้า

จำนวนเงินที่ต้องจ่าย = 155.67 + 200 = 355.67 บาท


 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →