GreedisGoods » Finance » ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร? (Withholding Tax)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร? (Withholding Tax)

by K. Pair
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ หัก ณ ที่จ่าย Withholding Tax

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ ภาษีที่จะหักทันทีตอนที่จ่าย (หักทันทีที่มีรายได้ตามชื่อ) เป็นการหักภาษีล่วงหน้าจำนวนหนึ่งตามชื่อ ทำให้ผู้ที่เสียภาษีไม่ต้องยื่นภาษีในตอนท้ายเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนเดียว (ซึ่งผู้ที่ต้องจ่ายภาษีอาจจะไม่มีจ่าย และเกิดปัญหาตามมาได้ภายหลัก) 

ในทางกลับกัน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) ก็จะช่วยให้รัฐมั่นใจได้ว่าจะได้ภาษีนี้มาพัฒนาประเทศก่อนส่วนหนึ่งแน่ ๆ

โดยผู้ที่หักภาษีไว้ จะต้องนำส่งภาษีภายในวันที่ 7 เดือนถัดไป (ถ้าติดวันหยุดให้เลื่อนไป)

ใช้แบบ ภ.ง.ด. 3 สำหรับภาษีที่หักจากบุคคลธรรมดา

ใช้แบบ ภ.ง.ด. 53 สำหรับภาษีที่หักจากนิติบุคคล


หัก ณ ที่จ่าย อย่างไร

ตัวอย่างเช่น พนักงานบริษัท A มีเงินเดือน เดือนละ 30000 บาท

ทุก ๆ ครั้งที่บริษัท A จ่ายเงินเดือนให้พนักงานคนนั้น บริษัทก็จะหักเงิน 5% จากเงินเดือนของพนักงาน (1500 บาท) เพื่อนำส่งภาษี พร้อมกับออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายให้พนักงานคนนั้น นำไปใช้ยื่นภาษีตอนท้ายปี

ทางด้านพนักงานคนดังกล่าวก็จะไม่ต้องจ่ายภาษีเต็ม ๆ ตอนท้ายปี เพราะบางส่วนจ่ายไปแล้วตอน หัก ณ ที่จ่าย นั่นเอง

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กี่เปอร์เซ็นต์

ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ ของการ หัก ณ ที่จ่าย จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของเงินได้ ดังนี้

ค่าขนส่ง (บริษัทขนส่ง ที่ไม่ใช่ของรัฐบาล) อัตราร้อยละ 1

ค่าโฆษณา (การรับโฆษณา) อัตราร้อยละ 2

งานบริการ อัตราร้อยละ 3

ค่าเช่า เงินรางวัลต่างๆ เงินเดือน รับจ้างทำงาน อัตราร้อยละ 5

เงินปันผล อัตราร้อยละ10

อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นข้อมูลต้นปี 2562 แนะนำให้เช็คกับเว็บสรรพากรอีกครั้งสำหรับการเปลี่ยนแปลง

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด