Home Investment ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ขายอสังหาริมทรัพย์

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ขายอสังหาริมทรัพย์

by greedisgoods
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อสังหาริมทรัพย์ วิธีคำนวณ หัก ณ ที่จ่าย ขายอสังหา

วิธีคำนวณ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของการขายอสังหาริมทรัพย์

สำหรับวิธี การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือ Withholding Tax กรณีขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นวิธีการคำนวณที่ไม่ซับซ้อน สามารถคำนวณได้ใน 3 ขั้นตอน ลองมาดูตัวอย่าง

สมมติว่า นาย A ขายบ้าน ที่นาย A เป็นเจ้าของตามกฎหมายมา 9 ปี โดยมีราคาประเมินบ้านดังกล่าวอยู่ที่ 9 ล้านบาท

ขั้นที่ 1

นำราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์นั้น – การหักค่าใช้จ่าย 50% (หรือก็คือหารสอง)

จากตัวอย่างจะได้ดังนี้

9,000,000 – 4,500,000 = 4,500,000 บาท

ขั้นที่ 2

นำจำนวนที่ได้จาก “ขั้นที่ 1” หารด้วยจำนวนปีที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว แต่หารได้ไม่เกิน 10 ปี

แต่ถ้าถือครองตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป จะหารด้วย 10 แทน

จากตัวอย่างจะได้

4,500,000 ÷ 9 ปี = 500,000 บาท

ขั้นที่ 3

นำคำตอบที่ได้จาก “ขั้นที่ 2” คำนวณภาษีอัตราก้าวหน้า (คิดแบบขั้นบันได) โดยไม่ต้องยกเว้น 150,000 บาทแรก

นำฐานภาษีที่ได้มา 500,000 คำนวณภาษีแบบขั้นบันได โดยไม่ยกเว้น 150,000 บาทแรก ก็จะได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของการขายอสังหาริมทรัพย์

7,500 + 7,500 + 20,000 = 35,000 บาท

สรุป ภาษีที่นาย A ต้องจ่าย นาย A ต้องจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากการขายอสังหาริมทรัพย์ครั้งนี้ทั้งหมด 35,000 บาท

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีคำนวณภาษีอัตราก้าวหน้า หรือ ภาษีแบบขั้นบันได้ ได้ที่ https://bit.ly/2EnbEAG

บทความที่เกี่ยวข้อง