อัตรา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2561 และ 2562 (ภาษีอัตราก้าวหน้า)

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อัตรา ขั้นบันได

อัตรา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2561 มาดูกันว่าคุณต้องเสียภาษีที่อัตราร้อยละเท่าไหร่ !


ในการ คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ของประเทศไทยจะใช้เป็น ภาษีอัตราก้าวหน้า หรือที่เรียกว่า ภาษีแบบขั้นบันได

โดยอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่จะถูกนำมาคำนวณ จะมีทั้งหมด 7 อัตรา ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเงินได้สุทธิของผู้เสียภาษีในปีภาษีนั้น

ยิ่งรายได้ในปีนั้นเยอะ ยิ่งต้องเสียอัตราภาษีที่สูงขั้นตาม

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีเงินได้สุทธิไม่ถึง 150,000 บาท ในปีภาษีนั้น ๆ จะไม่จำเป็นต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


เงินได้สุทธิ คือ อะไร ?

เงินได้สุทธิ คือ เงินได้ที่ผ่าน การหักค่าใช้จ่าย และ หักลดหย่อน มาแล้ว ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ช่วยทำให้ตัวเลขที่นำมาคำนวณลดลง

เงินได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ


อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2560

คำนวณภาษี อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีขั้นบันได

จากตารางจะเห็นว่า ยิ่งมีเงินได้สุทธิมากขึ้น ก็จะยิ่งต้องจ่ายภาษีในอัตราที่สูงขึ้นตาม ตรงนี้เองทำให้ อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) เรียกว่า ภาษีอัตราก้าวหน้า หรือ ภาษีแบบขั้นบันได

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

สมมติว่า นางสาว C มี เงินได้สุทธิ หลังจากการหักค่าใช้จ่าย และ การหักลดหย่อน อยู่ที่ 719,000 บาท

เมื่อดูตารางแสดง อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบขั้นบันได้ด้านบน จะเห็นว่า รายได้ของนางสาว C 719,000 บาท ต้องคิด 4 ครั้ง เพราะรายได้ของนาย A อยู่ใน 4 ช่วงของตารางอัตราภาษี

150,000 บาทแรกได้รับการยกเว้น ไม่ต้อเสียภาษี หรือภาษี 0 บาท (เหลืออีก 569,000 บาท)

150,000 บาทที่สอง ต้องเสียภาษีด้วยอัตราภาษี 5% นางสาว C ต้องเสียภาษี 7,500 บาท (เหลืออีก 419,000 บาท)

200,000 บาทถัดมา อยู่ในอัตราภาษี 10% นางสาว C ต้องเสียภาษี 20,000 บาท (ยังเหลืออีก 219,000 บาท)

ที่เหลืออีก 219,000 บาทสุดท้าย อยู่ในช่วงเงินได้ระหว่าง 500,000 ถึง 750,000 ต้องเสียภาษี 15% นางสาว C ต้องเสียภาษี 32,850 บาท


สรุปภาษีที่นางสาว C ต้องจ่าย = 0 + 7,500 + 20,000 + 32,850 = 60,350 บาท


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีคำนวณภาษีอัตราก้าวหน้า แบบละเอียด ได้ที่ https://greedisgoods.com/คำนวณภาษีเงินได้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การหักค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://greedisgoods.com/หักค่าใช้จ่าย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การหักค่าลดหย่อน ได้ที่ https://greedisgoods.com/หักค่าลดหย่อน


 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →