GreedisGoods » เศรษฐกิจ » มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 สรุป 14 กิจกรรมกลับมาเปิดได้

มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 สรุป 14 กิจกรรมกลับมาเปิดได้

by K. Pair
มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 เปิดโรงหนัง

สรุป มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 กิจกรรมและธุรกิจอะไรกลับมาเปิดบ้าง ตามมติ ศบค.

มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 ตามมติของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. จะเป็นการผ่อนปรนกลุ่มกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงความเสี่ยงสูง รวมถึงการปรับลดเวลาเคอร์ฟิวเหลือ 23.00 – 03.00 น. โดยจะเริ่มต้นในวันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป

สำหรับกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไขตาม มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 ที่สำคัญได้แก่

  • ขยายการผ่อนปรนกิจการด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตเพิ่มจากเดิม
  • ขยายเวลาเคอร์ฟิวเป็น 23.00 น. ทุ่มถึง 03.00 น. (จากก่อนหน้านี้ 22.00 น. – 04.00 น.)
  • ขยายเวลาเปิดห้างได้ถึง 21.00 น. (จากก่อนหน้านี้เปิดได้แค่ 20.00 น.)
  • เปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า
  • เดินทางข้ามจังหวัดได้มากขึ้น แต่ยังไม่เสรี

อย่างไรก็ตาม ยังคงควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทุกช่องทาง เพื่อป้องกันนำเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาจากต่างประเทศ แต่การเดินทางข้ามจังหวัดเปิดให้เดินทางข้ามจังหวัดได้มากขึ้น แต่ยังไม่เสรีมาก (เดินทางข้ามจังหวัดได้ตามจำเป็นเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ)


กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ

กิจการและกิจกรรมเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตที่ได้รับการผ่อนคลายและผ่อนคลายเพิ่มเติมตาม มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่จะถึงนี้ ได้แก่

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เลื่อนเวลาเปิดดำเนินการเป็น เปิดได้ถึงเวลา 21.00 น.

ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ จำกัดพื้นที่รวมไม่เกิน 20,000 ตารางเมตร และให้เปิดได้ถึง 21.00 น.

สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง ยกเว้นการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนมาชุมนุมหนาแน่นและไร้ระเบียบ

ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ทำสีผมได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อราย และห้ามไม่ให้มีผู้นั่งรอในร้าน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน เปิดเฉพาะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการนัดหมาย จัดสรร หรือแจกจ่ายเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน รวมถึงเตรียมความพร้อมสถานที่ตามมาตรฐานสาธารณสุข


กิจกรรมด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย

สำหรับกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ และการสันทนาการ ที่กลับมาเปิดอีกครั้งตาม มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่จะถึงนี้ ได้แก่

คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะ ยกเว้นบริเวณใบหน้า และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า ใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง ยังคงงดการอบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำแบบรวม และนวดใบหน้า รวมถถึงยังยกเว้นกิจการอาบอบนวด

โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ (เฉพาะลิเก ลำตัด การแสดงพื้นบ้าน) โดยจะต้องมีจำนวนผู้เข้าชมไม่เกิน 200 คน และมีการเว้นระยะห่างในการนั่งชม ส่วนการจัดแสดงดนตรีหรือคอนเสิร์ตยังคงทำไม่ได้ในระยะที่ 3

สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส จำกัดจำนวนคน และยังคงงดการอบตัวและอบไอน้ำแบบรวมในฟิตเนส

สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาส

สนามกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย และการฝึกซ้อม ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล โดยจะต้องไม่มีการแข่งขัน และมีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 10 คน (ไม่นับผู้เล่น)

สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำในบึง ตัวอย่างเช่น เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ บานาน่าโบ๊ต โดยจะต้องไม่เป็นการแข่งขัน และจะต้องมีการจำกัดจำนวนผู้เล่น

ลานโบว์ลิ่ง สเก็ต โรลเลอร์เบลด และการละเล่นอื่นในลักษณะเดียวกัน เฉพาะเพื่อการออกกำลังกายหรือฝึกซ้อมเท่านั้น ต้องไม่เป็นการแข่งขัน

สวนสัตว์ รวมถึงสถานที่จัดแสดงสัตว์ แต่จะต้องมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด