มูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money)

มูลค่าเงินตามเวลา คือ FV PV

มูลค่าเงินตามเวลา คือ มูลค่าของเงินเมื่อเวลาผ่านไป เช่น เมื่อผ่านไป 10 ปี มูลค่าของเงิน 100 บาทจะไม่เท่าเดิม


จากความหมายของ มูลค่าเงินตามเวลา จะเห็นว่า ถ้าเรามีเงินแล้วเก็บไว้เฉยๆไม่นำไปลงทุนอะไร มูลค่าของเงินก้อนนั้นก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆ

วิธีคิดมูลค่าของเงินตามเวลา จะมีอยู่ 2 แบบใหญ่ๆ คือ

มูลค่าของเงินในอนาคต (Future Value) เงินจำนวนนี้ มีมูลค่าเท่าไหร่ในอนาคต
มูลค่าของเงินในปัจจุบัน (Present Value) เงินจำนวนหนึ่งในอนาคต มีมูลค่าเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ในตอนนี้

ทั้ง 2 วิธีนี้ จะต่างกันแค่ว่าเราอยากรู้ มูลค่าเงินในอนาคต (Future Value) หรือต้องการรู้ มูลค่าเงินในปัจจุบัน (Present Value)


มูลค่าปัจจุบัน (Present value)

มูลค่าปัจจุบัน (Present value) =  FV ÷ (1+i)n


FV คือ มูลค่าเงินในอนาคต
i คือ ผลตอบแทนจากการนำเงินไปลงทุน (แปลง % เป็นทศนิยม)
n คือ จำนวนปีที่ลงทุน

เช่น ถ้าต้องการเงินจำนวน 1000 บาท ในระยะเวลา 2 ปี โดยลงทุนกับหุ้นได้ผลตอบแทน 10% ต่อปี
จะต้องใช้เงินเท่าไหร่ ?

PV = 1000 ÷ (1+0.10)2

เราจะต้องใช้เงินต้นทั้งหมด 826.45 บาท เพื่อที่จะมีเงิน 1000 บาทในระยะเวลา 2 ปี


มูลค่าในอนาคต (Future Value)

ซึ่ง Future Value ก็คือวิธีที่ใช้คิด ดอกเบี้ยทบต้น วิธีหนึ่ง เป็นการออมเงินแล้วได้ดอกเบี้ยทบไปเรื่อยๆ อ่านเพิ่มที่บทความนี้ https://greedisgoods.com/ดอกเบี้ยทบต้น-คือ/

มูลค่าในอนาคต (Future Value) = PV x (1+i)n

PV คือ มูลค่าเงินปัจจุบัน
i คือ ผลตอบแทนจากการนำเงินไปลงทุน (แปลง % เป็นทศนิยม)
n คือ จำนวนปีที่ลงทุน


เช่น ถ้านำเงิน 1000 บาท ไปฝากธนาคาร ได้ดอกเบี้ย 5% ต่อปี
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 7 ปีจะมีเงินเท่าไหร่ ?

FV = 1000 x (1+0.05)7

ในสิ้นสุดปีที่ 7 เราจะมีเงิน 1,407.10 บาท

สำหรับคนที่ขี้เกียจคิดเลข ให้ search google ไปว่า Future Value Calculator หรือ Present Value Calculator แล้วใส่เลขลงไป ก็จะได้คำตอบง่ายๆโดยไม่ต้องคิดให้ปวดหัว


 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →