GreedisGoods » Business » รัฐวิสาหกิจ คืออะไร? แล้วมีบริษัทอะไรบ้างที่เป็น รัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจ คืออะไร? แล้วมีบริษัทอะไรบ้างที่เป็น รัฐวิสาหกิจ

by K. Pair
รัฐวิสาหกิจ คือ รัฐวิสาหกิจไทย

รัฐวิสาหกิจ คือ กิจการที่เป็นการร่วมทุนกันระหว่างรัฐบาลกับเอกชน โดยที่รัฐบาลเป็นฝ่ายถือหุ้นมากกว่า เพื่อที่จะได้มีอำนาจในการควบคุมรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ หรือ รัฐวิสาหกิจ คือ บริษัทที่เอกชนร่วมกับรัฐบาล โดยที่รัฐบาลถือหุ้นมากกว่าครึ่ง หรือมากกว่า 50%

สำหรับสาเหตุที่รัฐบาลเข้าไปควบคุมในธุรกิจเหล่านี้ เหตุผลแรกมาจากการที่ ธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจในลักษณะผูกขาด อย่างเช่น ท่าอากาศยานไทย ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับสนามบิน เจ้าของสนามบินใหญ่หลายแห่งของไทย

อีกเหตุผลคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ระบบสาธารณูปโภค และ โครงสร้างพื้นฐาน ต่าง ๆ ทำให้รัฐจำเป็นต้องเข้าไปควบคุม อย่างเช่น การไฟฟ้า การปะปา การรถไฟ เป็นต้น


รัฐวิสาหกิจไทย ที่คุ้นเคย

หลายคนอาจคุ้นเคยกับรายชื่อบริษัทเหล่านี้อยู่บ้าง แต่รู้กันมาก่อนหรือไม่ว่าบริษัทเหล่านี้เป็นรัฐวิสาหกิจ ที่รัฐบาลเป็นเจ้าของอยู่ครึ่งหนึ่ง

อีกทั้ง หลายบริษัทยังจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้น หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยอีกด้วย

มาดูกันว่าบริษัทอะไรบ้างที่เป็น รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise) จากตัวอย่าง 20 บริษัท ด้านล่าง

ตัวอย่าง บริษัทที่เป็น รัฐวิสาหกิจไทย

 1. การเคหะแห่งชาติการไฟฟ้านครหลวง
 2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 4. การประปานครหลวง
 5. การประปาส่วนภูมิภาค
 6. การรถไฟแห่งประเทศไทย
 7. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 8. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น KTB
 9. ธนาคารออมสิน
 10. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 11. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 12. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 13. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 14. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น THAI
 15. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น AOT
 16. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 17. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น PTT
 18. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น MCOT
 19. โรงงานไพ่
 20. โรงงานยาสูบ

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 20 บริษัท ที่ยกมายังไม่ใช่รายชื่อของ รัฐวิสาหกิจไทย ทั้งหมด

สามารถดูรายชื่อของ รัฐวิสาหกิจไทย ทั้งหมดได้ที่ ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด