ราคาพาร์ คือ อะไร ? และ วิธีคำนวณราคาพาร์ (Par Value)

ราคาพาร์ คือ Par Value คือ มูลค่าที่ตราไว้ พาร์

ราคาพาร์ คือ อะไร ? มาดูกันว่า ราคาพาร์ (Par Value) บอกอะไร และราคาพาร์สำคัญอย่างไรกับนักลงทุน ?


ราคาพาร์ คือ มูลค่าของหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) เป็นราคาของหุ้น 1 หุ้น ณ ตอนที่เริ่มต้นจดทะเบียนบริษัท ซึ่งบริษัทจะสามารถกำหนด ราคาพาร์ของหุ้น ได้ตามที่บริษัทต้องการ

โดยที่ ราคาพาร์ของหุ้น อาจจะเป็น 0.01 บาทต่อหุ้นหรือ 10 บาทต่อหุ้นก็ได้ (แต่ส่วนใหญ่จะ 1 บาทต่อหุ้น)

สำหรับการคำนวณราคาพาร์ จะคำนวณได้จาก ราคาพาร์ = ทุนจดทะเบียน ÷ จำนวนหุ้น

ซึ่งคำตอบที่ได้จะเป็น “ราคาพาร์ต่อหุ้น”ตัวอย่าง การคำนวณราคาพาร์

บริษัท Houston Lawyers เป็นบริษัทด้านกฎหมายต้องการจัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัท Houston Lawyers อาจแบ่งหุ้นออกเป็น 1 ล้านหุ้น

อย่างที่บอกว่าสามารถหาราคาพาร์ได้จาก ราคาพาร์ = ทุนจดทะเบียน ÷ จำนวนหุ้น

ดังนั้น ราคาพาร์ของหุ้น บริษัท Houston Lawyer = 10,000,000 ÷ 1,000,000


หรือ ราคาพาร์ คือ หุ้นละ 10 บาท

อย่างไรก็ตาม ราคาพาร์ ไม่เกี่ยวกับราคาหุ้นในตลาดโดยตรง (กรณีของหุ้นที่อยู่ในตลาดหุ้น) ราคาพาร์ เป็นเพียงราคา ณ ตอนจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเท่านั้น

ส่วนราคาของหุ้นในตลาดหุ้น เป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปตามความต้องการของนักลงทุนในการเป็นเจ้าของหุ้น ยิ่งเป็นหุ้นที่เป็นที่ต้องการยิ่งราคาเพิ่ม


 

 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →