GreedisGoods » Finance » รายได้ของธนาคาร คืออะไรบ้าง? รายได้หลักธนาคารมาจากไหน

รายได้ของธนาคาร คืออะไรบ้าง? รายได้หลักธนาคารมาจากไหน

by Kris Piroj
รายได้ของธนาคาร คือ กำไร รายได้ ธนาคาร มาจาก หุ้นกลุ่ม ธนาคาร NIM

ธุรกิจธนาคาร (Banking) คือหนึ่งในธุรกิจที่แหล่งรายได้ต่างจากธุรกิจทั่วไป ในบทความนี้มาทำความเข้าใจกันว่า รายได้ของธนาคาร คืออะไร? มีแหล่งที่มาจากอะไรบ้าง และอะไรเป็นรายได้หลักของธนาคารพาณิชย์

รายได้ของธนาคาร คือ ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าธรรมเนียม และรายได้จากธุรกิจอื่นของธนาคาร โดยทั่วไปสัดส่วนรายได้ธนาคารของทั้ง 3 ประเภทรายได้ของธนาคารที่มากที่สุดจะมาจาก ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ ตามลำดับ

แต่ก่อนจะทำความเข้าใจกับรายได้ของธนาคารแต่ละประเภท ต้องเริ่มจากทำความเข้าใจพื้นฐานการดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์กันก่อน

ในทางเทคนิคแล้ว ธนาคารพาณิชย์ คือ ธุรกิจรูปแบบหนึ่งคล้ายกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่เราเห็นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงแต่วิธีดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์คือสิ่งทีแตกต่างออกไปจากธุรกิจทั่วไป

การดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ โดยพื้นฐานคือการนำเงินฝากของผู้ที่นำเงินมาฝากธนาคาร (ยืมเงิน) ไปลงทุนสร้างผลตอบแทนด้วยการปล่อยกู้ และนำรายได้จากการลงทุนมาจ่ายผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) ให้กับผู้ที่นำเงินมาฝากกับธนาคาร

เลือกอ่านตามหัวข้อ

ดอกเบี้ยเงินกู้

รายได้ของธนาคาร ในส่วนที่ถือเป็นรายได้ที่มีสัดส่วนสูงสุด คือ ดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการที่ธนาคารนำเงินฝากไปปล่อยกู้ให้กับประชาชนทั่วไปและธุรกิจที่ต้องการกู้ยืมเงินไปใช้

ดอกเบี้ยเงินกู้ คือ รายได้ที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างระหว่าง ดอกเบี้ยเงินกู้ – ดอกเบี้ยเงินฝาก เรียกว่า ดอกเบี้ยสุทธิ หรือ Net Interest Margin (NIM)

ดอกเบี้ยสุทธิ หรือ NIM = ดอกเบี้ยเงินกู้ – ดอกเบี้ยเงินฝาก

อย่างที่ได้อธิบายในตอนต้น ธนาคารไม่ได้รับฝากเงินของเราเอาไว้เฉย ๆ แต่ธนาคารจะนำเงินฝากไปปล่อยกู้ เพื่อสร้างรายได้ในรูปแบบของดอกเบี้ย ซึ่งยิ่งธนาคารปล่อยกู้เงินเป็นจำนวนมากก็จะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยที่มากขึ้น

ดังนั้น ยิ่งพอร์ตสินเชื่อของธนาคารโตรายได้ของธนาคารนั้นก็มักจะยิ่งสูง แต่ในขณะเดียวกันในช่วงที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูง ก็จะทำให้ธนาคารมีความเสี่ยงที่สูงกว่าเช่นกัน

ในการวิเคราะห์งบการเงินหุ้นกลุ่มธนาคาร สิ่งที่ควรพิจาณาควบคู่กับพอร์ตสินเชื่อของธนาคารในการวิเคราะห์ รายได้ของธนาคาร คือ การพิจารณา Non Profit Loan หรือหนี้สูญของแต่ละธนาคารควบคู่กัน

เพราะการที่มีลูกหนี้จำนวนมาก (ตัวเลขพอร์ตสินเชื่อสูง) แต่ไม่สามารถเก็บหนี้ได้ ก็จะไม่ต่างกับการผลิตสินค้าจำนวนมากแต่ไม่สามารถขายสินค้าได้


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (Fee) คือ รายได้ที่มีสัดส่วนรองลงมาจากทั้ง 3 ประเภทรายได้ของธนาคาร โดยค่าธรรมเนียม (Fee) คือ รายได้จากการให้บริการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมอะไรก็ตามกับธนาคารที่ไม่ใช่การกู้เงินและการรับฝากเงิน

ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมในการทำบัตรเอทีเอ็ม ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมในการกู้เงิน ค่าประเมินสินทรัพย์เวลากู้เงิน ค่าธรรมเนียมในการลงทุน และค่าธรรมเนียมจากการประกัน เป็นต้น

ในแต่ละธนาคารจะมีสัดส่วนโครงสร้าง รายได้จากค่าธรรมเนียม ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าธนาคารดำเนินธุรกิจอย่างไร ซึ่งนักลงทุนสามารถศึกษาได้จากงบการเงินของแต่ละธนาคาร เพื่อเปรียบเทียบได้ว่าธนาคารมีรายได้จากค่าธรรมเนียมอะไรเป็นหลัก


รายได้อื่น ๆ ของธนาคาร

รายได้ของธนาคารในส่วนสุดท้าย ไม่ใช่รายได้ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจหลักของธนาคาร แต่มาจากรายได้ส่วนอื่น ๆ ของธนาคาร ในกรณีที่ธนาคารมีธุรกิจอื่นหลายธุรกิจ ตัวอย่างเช่น

  • รายได้จากธุรกิจประกัน
  • รายได้จากการลงทุน
  • รายได้จากบริษัทหลักทรัพย์

อย่างเช่น ธนาคารที่มีธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หรือนายหน้าค้าหุ้น รายได้จากบริษัทหลักทรัพย์จะถูกนับรวมเอาไว้ในส่วนของรายได้อื่น ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง