GreedisGoods » Business » วัฒนธรรมปรปักษ์ คืออะไร? (Counter Culture)

วัฒนธรรมปรปักษ์ คืออะไร? (Counter Culture)

by K. Pair
วัฒนธรรมปรปักษ์ คือ วัฒนธรรมต่อต้าน วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมปรปักษ์ คือ วัฒนธรรมที่มีลักษณะขัดแย้งกับวัฒนธรรมหลักหรือวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นๆ ในส่วนของ วัฒนธรรมปรปักษ์ ที่เกิดขึ้นใน วัฒนธรรมองค์กร คือการที่เกิดวัฒนธรรมที่ขัดแย้งต่อวัฒนธรรมหลักภายในองค์กร โดยมักจะเกิดจากกลุ่มย่อยในองค์กร

โดยกลุ่มย่อยดังกล่าวจะมีแนวความคิดไปในทิศทางตรงข้ามกับวัฒนธรรมองค์กร (และบางครั้งอาจรวมไปถึงขัดต่อระเบียบต่าง ๆ ในองค์กร)

อย่างเช่น การที่นาย A มองว่าวัฒนธรรมองค์กรแบบญี่ปุ่นที่ทำงานจนเกินเวลาถือว่าขยัน เป็นเรื่องที่ไร้สาระ เพราะนาย A มองว่าการทำงานให้จบไว ๆ ต่างหากคือเรื่องถูก นาย A จึงไม่สนใจ ทำงานให้เสร็จแล้วกลับบ้านตามปกติ

พฤติกรรมของนาย A นี้เอง ที่จะเรียกว่า วัฒนธรรมปรปักษ์ หรือ Counter Culture


สาเหตุของ วัฒนธรรมปรปักษ์ ในองค์กร

สำหรับสาเหตุของ วัฒนธรรมปรปักษ์ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยส่วนมากจะเกิดขึ้นกับ การเข้าซื้อกิจการ (Merger) และ การควบรวมกิจการ (Acquisition)

เพราะการเข้าซื้อกิจการและการควบกิจการ นั่นหมายความว่า พนักงานจากบริษัทหนึ่ง (จากวัฒนธรรมองค์กรแบบหนึ่ง) จะต้องเข้าไปอยู่กับวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่

การที่พนักงานที่ต้องพบเจอวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ และไม่สามารถรับวัฒนธรรมแบบใหม่ได้ แล้วเลือกใช้วัฒนธรรมเดิม

วัฒนธรรมเดิมที่นำมาใช้ในองค์กรใหม่ก็ คือ วัฒนธรรมปรปักษ์ ที่บางครั้งอาจนำไปสู่การควบรวมกิจการที่ล้มเหลวได้


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) แบบละเอียดได้ที่บทความ วัฒนธรรมองค์กร คืออะไร?

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด