Home Business วัฒนธรรมปรปักษ์ คือ อะไร ? (Counter Culture)

วัฒนธรรมปรปักษ์ คือ อะไร ? (Counter Culture)

by greedisgoods
วัฒนธรรมปรปักษ์ คือ วัฒนธรรมต่อต้าน วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมปรปักษ์ คือ อะไร ? และมีความสำคัญอย่างไรต่อ วัฒนธรรมองค์กร 

วัฒนธรรมปรปักษ์ คือ วัฒนธรรมที่มีลักษณะขัดแย้งกับวัฒนธรรมหลักหรือวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ในสังคมนั้น ๆ

ในส่วนของ วัฒนธรรมปรปักษ์ ที่เกิดขึ้นใน วัฒนธรรมองค์กร คือ การที่เกิดวัฒนธรรมที่ขัดแย้งต่อวัฒนธรรมหลักภายในองค์กร โดยมักจะเกิดจากกลุ่มย่อยในองค์กร

ซึ่งกลุ่มย่อยดังกล่าวจะมีแนวความคิดไปในทิศทางตรงข้ามกับวัฒนธรรมองค์กร (และบางครั้งอาจรวมไปถึงขัดต่อระเบียบต่าง ๆ ในองค์กร)

อย่างเช่น การที่นาย A มองว่าวัฒนธรรมองค์กรแบบญี่ปุ่นที่ทำงานจนเกินเวลาถือว่าขยัน เป็นเรื่องที่ไร้สาระ เพราะนาย A มองว่าการทำงานให้จบไว ๆ ต่างหากคือเรื่องถูก นาย A จึงไม่สนใจ ทำงานให้เสร็จแล้วกลับบ้านตามปกติ

พฤติกรรมของนาย A นี้เอง ที่เรียกว่า วัฒนธรรมปรปักษ์


สาเหตุของ วัฒนธรรมปรปักษ์ ในองค์กร

สำหรับสาเหตุของ วัฒนธรรมปรปักษ์ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยส่วนมากจะเกิดขึ้นกับ การเข้าซื้อกิจการ (Merger) และ การควบรวมกิจการ (Acquisition)

เพราะการเข้าซื้อกิจการและการควบกิจการ นั่นหมายความว่า พนักงานจากบริษัทหนึ่ง (จากวัฒนธรรมองค์กรแบบหนึ่ง) จะต้องเข้าไปอยู่กับวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่

การที่พนักงานที่ต้องพบเจอวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ และไม่สามารถรับวัฒนธรรมแบบใหม่ได้ แล้วเลือกใช้วัฒนธรรมเดิม

วัฒนธรรมเดิมที่นำมาใช้ในองค์กรใหม่ก็ คือ วัฒนธรรมปรปักษ์ ที่บางครั้งอาจนำไปสู่การควบรวมกิจการที่ล้มเหลวได้


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัฒนธรรมองค์กร ได้ที่ https://bit.ly/2HbMre5

บทความที่เกี่ยวข้อง