Home Economics วิกฤตเวเนซุเอล่า ทำให้เงินเวเนซุเอลา มีค่าน้อยกว่าเงินในเกม World of Warcraft

วิกฤตเวเนซุเอล่า ทำให้เงินเวเนซุเอลา มีค่าน้อยกว่าเงินในเกม World of Warcraft

by greedisgoods
WoWToken vs Venezuela

วิกฤต เวเนซุเอลา ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จนตอนนี้ ค่าเงินเวเนซุเอลา มีค่าน้อยกว่าเงินในเกม World of Warcraft ไปแล้ว

หลังจากที่ประเทศเวเนซุเอลาเกิดวิกฤตเมื่อปลายปีที่แล้ว จนทำให้ค่าเงินของประเทศเวเนซุเอลาอ่อนลงอย่างต่อเนื่องอย่างที่หลายคนได้ยินข่าว

และล่าสุดในตอนนี้ค่าเงิน Bolivar ของ Venezuela มีค่าน้อยกว่าเงินในเกม World of Warcraft แล้ว เมื่อนำเงินเวเนซุเอลามาเทียบกับ WoWToken

แล้ว WoWToken คือ อะไร

โดย WoWToken คือ การนำเงินในเกม World of Warcraft ไปใช้ซื้อสิ่งที่เรียกว่า WoWToken ซึ่ง WoWToken จะสามารถนำไปกดใช้เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินมูลค่า $15 หรือประมาณ 500 บาท

ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าว สามารถใช้ซื้อเกมหรือบริการอื่น ๆ ของเกมในเครือ Blizzard (หรือจะนำไปกดซื้อเกมเพื่อขายให้คนอื่นก็ได้)


มาดูกันว่ามูลค่าของเงิน Bolivar ของ เวเนซุเอลา ในปัจจุบันมีค่าน้อยแค่ไหน

เปรียบเทียบมูลค่าของ ค่าเงินเวเนซุเอลา เมื่อเทียบกับ WoWToken

มาดูการเปรียบเทียบมูลค่าของ ค่าเงินเวเนซุเอลา กับ WoWToken ในวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

Gold ในเกม World of Warcraft เทียบกับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

8,385 Gold ในเกม World of Warcraft มีค่าเท่ากับ 1 ดอลลาห์สหรัฐ

ในขณะที่เงิน Venezuelan Bolívar ใน Black Market ซึ่งเป็นเงินที่คนใน ประเทศ Venezuela ใช้กันจริง ๆ

ต้องใช้ถึง 8493.97 Bolivar จึงจะแลกได้ 1 ดอลลาห์สหรัฐ

ซึ่งในปัจจุบัน (วันที่เขียนบทความนี้) การแลกเงิน 1 ดอลลาห์สหรัฐ ต้องใช้เงิน Venezuelan Bolívar ถึง 12,197.74 Bolivar แล้ว

สำหรับคนที่สงสัยว่าทำไมต้องใช้เงิน Venezuelan Bolívar ใน Black Market แทนที่จะใช้เงิน Bolivar ตามปกติ

คำตอบคือในตอนนี้เงิน Bolivar ไม่มีใครใช้กันแล้ว จากการที่มูลค่าที่ตั้งไว้ของเงิน Bolivar ไม่มีใครยอมรับ (เพราะคนมองว่าแพงเกินไปกับสภาพเศรษฐกิจแบบนั้น) ทำให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนจริง ๆ ในปัจจุบันของ เวเนซุเอลา จะใช้เป็นเงิน Venezuelan Bolívar ใน Black Market

บทความที่เกี่ยวข้อง