GreedisGoods » Statistics » วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ แบบง่าย ๆ ด้วยเครื่องคิดเลข

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ แบบง่าย ๆ ด้วยเครื่องคิดเลข

by Kris Piroj
วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ กดเครื่องคิดเลข การ คิดเปอร์เซ็นต์ ส่วนลด การหาเปอร์เซ็นต์ หาร้อยละ

บทความนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจกับ วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ แบบง่ายๆ และขั้นตอนอย่างละเอียดของการหาเปอร์เซ็นต์พร้อมวิธีกดเครื่องคิดเลขสำหรับ วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ส่วนลด สำหรับคิดราคาสินค้า Sale เพื่อหาส่วนลดในไม่กี่ขั้นตอน

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ คืออะไร?

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ คือ การหาว่าถ้าหากทุก 100 หน่วยมีอยู่ X หน่วยแล้วจำนวนทั้งหมดจะมีค่าเท่าไหร่ ตัวอย่างที่เห็นภาพง่ายที่สุดคือการหาเปอร์เซ็นต์สินค้าลดราคา ถ้าสินค้าลดราคา 60% หมายความว่าทุก 100 บาทจะลดราคา 60 บาท ดังนั้นการคิดเปอร์เซ็นต์จึงเป็นการหาคำตอบว่าถ้าสินค้าราคา 30,000 บาทจะลดราคากี่บาท

การหาเปอร์เซ็นต์ จึงเป็นการทำซ้ำการแยก 60 ออกมาจาก 100 จนกว่าจะครบจำนวนทั้งหมด (จากตัวอย่างจำนวนทั้งหมดคือ 30,000 หรือราคาเต็ม) จึงกลายเป็นสมการที่เราใช้ใน วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ด้วยการกดเครื่องคิดเลข คือ “จำนวนทั้งหมด x เลขเปอร์เซ็นต์ แล้วกดปุ่ม %”

หรือจากตัวอย่างจะเท่ากับ 30,000 x 60% = 18,000 หมายความว่าส่วนลด 60% ของ 30,000 บาท คือลด 18,000 บาทนั่นเอง

นอกจากนี้ยังมีอีกวิธีคิดเปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่ทำให้คำนวณออกมาแล้วได้ราคาที่ต้องจ่ายหลังจากลดราคาทันที โดยคำนวนเปอร์เซ็นต์ได้จากการกดเครื่องคิดเลข “ราคาเต็มของสินค้า – เปอร์เซ็นต์ส่วนลด%” จากตัวอย่างจะเท่ากับ 30,000 – 60% = 12,000 บาท ซึ่งเป็นราคาหลังลดราคา


Key Takeaways

 • เปอร์เซ็นต์ (Percent) คือร้อยละในภาษาไทยมีความหมายตามชื่อ คือ ในทุกจำนวน 100 มีอยู่เท่าไหร่ ตัวอย่างเช่น ร้อยละ 10 หรือ 10% ก็จะหมายความว่าในจำนวน 100 มีอยู่ 10
 • วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ ด้วยการกดเครื่องคิดเลขสามารถทำได้โดยกด “จำนวนทั้งหมด x เลขเปอร์เซ็นต์ แล้วกดปุ่ม %”
 • ในกรณีที่เครื่องคิดเลขไม่มีปุ่ม % สามารถกดเครื่องคิดเลข หาเปอร์เซ็นต์ ได้โดยกด “จำนวนทั้งหมด ÷ 100 x เลขเปอร์เซ็นต์”
 • การหาเปอร์เซ็นต์ส่วนลด เช่นการหาว่า ลด 10% คือกี่บาทสามารถทำได้โดยวิธีการเดียวกับการคิดเปอร์เซ็นต์ตามปกติ
 • วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ส่วนลด ในกรณีที่ต้องการรู้ราคาสินค้าที่ต้องจ่ายหลังจากได้ส่วนลดสามารถทำได้โดย “ราคาเต็มของสินค้า – เปอร์เซ็นต์ส่วนลด%”
 • การคิดเปอร์เซ็นต์ ที่พบได้บ่อยปกติจะมีอยู่ 2 กรณี คือ การคิดเปอร์เซ็นต์ เพื่อหาว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์คิดเป็นจำนวนเท่าไหร่จากจำนวนทั้งหมด และอีกกรณีคือ การคิดเปอร์เซ็นต์เพื่อหาว่าจำนวนหนึ่งคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับอีกจำนวน

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ (เครื่องคิดเลข)

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ด้วยเครื่องคิดเลข เป็นวิธีการคิดเปอร์เซ็นต์หากำไรจากยอดขาย การหาส่วนแบ่ง และการหาส่วนลดของสินค้าลดราคา สามารถทำได้แบบง่าย ๆ ด้วยการกดเครื่องคิดเลขตามลำดับของแต่ละวิธีดังนี้:

กรณีที่ 1 คิดเปอร์เซ็นต์ ด้วยเครื่องคิดเลขไม่มีปุ่ม % สามารถทำได้โดยกด จำนวนทั้งหมด ÷ 100 x เลขเปอร์เซ็นต์

การหาว่า 60% ของนักศึกษา 30,000 คนคือกี่คนสามารถหาเปอร์เซ็นต์ได้โดยกดเครื่องคิดเลข 30,000 ÷ 100 x 60 (หรือจะกด 30,000 x 60 ÷ 100 ก็ได้)

วิธี คิดเปอร์เซ็นต์ สูตร วิธี หาเปอร์เซ็นต์ Percent ร้อยละ
สูตรสำหรับ วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ (ใช้ได้กับเครื่องคิดเลขทุกเครื่อง)

กรณีที่ 2 คิดเปอร์เซ็นต์ ด้วยเครื่องคิดเลขที่มีปุ่ม % สามารถทำได้โดยกด จำนวนทั้งหมด x เลขเปอร์เซ็นต์ แล้วกด % (ถ้าหากคำตอบไม่ขึ้นต้องกด = อีกครั้ง)

ถ้าหากต้องการหาว่า 60% ของนักศึกษา 30,000 คนคือกี่คน สามารถหาเปอร์เซ็นต์ได้โดยกดเครื่องคิดเลข 30,000 x 60 แล้วกดปุ่ม %

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ กดเครื่องคิดเลข คิดเปอร์เซ็นต์ สูตร Percent
ตัวอย่าง การกดเครื่องคิดเลขคิดเปอร์เซ็นต์

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ส่วนลด

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ส่วนลด สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ 1) การหาส่วนลด X% ว่าเป็นกี่บาทจากราคาเต็ม และ 2) การคิดเปอร์เซ็นต์หาราคาที่ต้องจ่ายหลังได้ส่วนลดแล้ว โดยแต่ละวิธีสามารถหาได้ด้วยการกดเครื่องคิดเลขดังนี้:

 1. สินค้าราคาลดลงกี่บาท = ราคาเต็มของสินค้า x เปอร์เซ็นต์ส่วนลด%
 2. ราคาสินค้าหลังลดราคา = ราคาเต็มของสินค้า – เปอร์เซ็นต์ส่วนลด%

กรณีที่ 1 คิดเปอร์เซ็นต์หาส่วนลด = ราคาเต็มของสินค้า x เปอร์เซ็นต์ส่วนลด%

 • ส่วนลด 40% ของสินค้าราคา 10,000 บาท = 10,000 x 40% = 4,000 บาท

กรณีนี้จะเป็นวิธีคิดเปอร์เซ็นต์ส่วนลดหาว่าลดกี่บาทจากราคาเต็ม ถ้าหากอยากรู้ว่าคุณจะต้องจ่ายค่าสินค้ากี่บาทก็จะต้องนำค่าที่ได้ไปลบออกจากราคาเต็ม

กรณีที่ 2 หาราคาที่ต้องจ่าย = ราคาเต็มของสินค้า – เปอร์เซ็นต์ส่วนลด%

 • สินค้าราคา 10,000 บาท ให้ส่วนลด 40% ราคาที่คุณต้องจ่าย = 10,000 – 40% = 6,000 บาท

กรณีจะเป็นการหาว่าถ้าหากสินค้าลดราคา X% คุณจะต้องจ่ายค่าสินค้าเป็นเงินกี่บาทโดยการกดเครื่องคิดเลขเพียงรอบเดียว


คิดเปอร์เซ็นต์ แบบไม่ใช้เครื่องคิดเลข

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์แบบไม่ใช้เครื่องคิดเลข ทำได้ด้วยวิธีเดียวกันกับหลักการพื้นฐานของเปอร์เซ็นต์ตามที่ได้อธิบายในตอนต้นของบทความ โดยจะเป็นการหาเปอร์เซ็นต์บนพื้นฐานที่ว่าถ้าจาก 100 มีอยู่ X แล้วจำนวนทั้งหมดจะมีเท่าไหร่

จากตัวอย่างเดิม 60% คือ 100 คนจะมีนักศึกษาหญิง 60 คน แต่ว่ามีนักศึกษาอยู่ทั้งหมด 30,000 คน ดังนั้นเราจะแบ่งคน 30,000 คน ออกเป็นกลุ่มละ 100 คน จะเห็นว่าเราสามารถแบ่งนักศึกษาทั้ง 30,000 คน ได้ทั้งหมด 300 กลุ่มไม่ขาดไม่เกิน (หรือ 30,000 ÷ 100)

การที่ 60% คือในกลุ่ม 100 คนจะมีผู้หญิงอยู่กลุ่มละ 60 คน แต่ว่าทั้งหมดมีอยู่ 300 กลุ่ม ดังนั้นการหาคำตอบก็จะสามารถทำได้ด้วยการคูณจำนวนผู้หญิงกลุ่มละ 60 คนทั้งหมด 300 กลุ่มรวมกัน (กลุ่มละ 60 คน x กลุ่มทั้งหมด 300 กลุ่ม = 18,000 คน)

โดยการคิดเปอร์เซ็นต์กรณีนี้จะเหมาะกับกรณีที่เป็นตัวเลขกลมๆ หรือตัวเลขที่มีค่าน้อย ซึ่งจำทำให้สามารถคิดได้ในหัวได้ทันทีโดยที่ไม่จำเป็นต้องกดเครื่องคิดเลขคิดเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นวิธีที่ทุกคนควรรู้ไว้สำหรับการประมาณการตัวเลขเปอร์เซ็นต์คร่าวๆ ในกรณีที่ไม่มีเครื่องคิดเลข หรืออยู่ระหว่างการพูดคุยซึ่งไม่สะดวกที่จะหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาคิดเปอร์เซ็นต์


หาว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ ยังมีอีกกรณีหนึ่งคือการหาว่า จำนวนหนึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนทั้งหมด (หรือเทียบกับอีกจำนวนหนึ่ง) คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างเช่น 18,000 คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 30,000 (ถ้าลดราคาให้ 18,000 จากราคาเต็ม 30,000 ถือว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์)

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ส่วนลด จากตัวอย่างสามารถทำได้ง่ายๆ โดยกด จำนวนที่ต้องการ ÷ จำนวนทั้งหมด x 100 หรือจากตัวอย่างจะได้เป็น 18,000 ÷ 30,000 x 100 (จะได้เท่ากับ 60%)

หมายความถ้าสินค้าราคาเต็มมีราคา 30,000 บาท แล้วร้านลดราคาให้ 18,000 บาท จะได้ส่วนลด 60% นั่นเอง

คิดเปอร์เซ็นต์ สูตร Percent วิธี การ หาเปอร์เซ็นต์ ร้อยละ คำนวณเปอร์เซ็นต์
สูตรสำหรับ วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ กรณีหาว่าจำนวนหนึ่งคิดเป็นกี่ %

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลง

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลง คือ การหาเปอร์เซ็นต์ของผลต่างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงว่ามีการเปลี่ยนแปลงกี่เปอร์เซ็นต์ เป็นที่มักจะใช้ในการหาเปอร์เซ็นต์ของกำไรและขาดทุน

ตัวอย่างเช่น ซื้อคอนโดมาในราคา 3 ล้าน ขายคอนโดไปในราคา 4.2 ล้าน จะได้กำไรจากคอนโดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ หรือในอีกกรณีคือ จองโรงแรมในราคา 10,000 บาท ต่อมาต้องยกเลิกทริปจึงขายสัญญาต่อในราคา 5,000 บาท จะขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลง สามารถทำได้โดย ((ตัวเลขเดิม – ตัวเลขใหม่) ÷ ตัวเลขเดิม) x 100

 • ตัวเลขเดิม คือ ตัวเลขก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง
 • ตัวเลขใหม่ คือ ตัวเลขหลังจากเปลี่ยนแปลง

จากตัวอย่างกรณีคอนโดกำไร = ((4.2 ล้าน – 3 ล้าน) ÷ 3 ล้าน) x 100 = 40%

เราเรียกการหาเปอร์เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลงว่า เปอร์เซ็นต์ของส่วนต่าง เพื่อไม่ให้บทความนี้ยาวเกินไปสามารถอ่านเกี่ยวกับ การหาเปอร์เซ็นต์ที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงแบบละเอียดได้ที่บทความ เปอร์เซ็นต์ของส่วนต่าง คืออะไร? หาอย่างไร

บทความที่เกี่ยวข้อง