Home Statistics วิธี คิดเปอร์เซ็นต์ แบบง่ายๆ หาร้อยละ ใครก็ทำได้ (Percent)

วิธี คิดเปอร์เซ็นต์ แบบง่ายๆ หาร้อยละ ใครก็ทำได้ (Percent)

by greedisgoods
วิธี คิดเปอร์เซ็นต์ ร้อยละ Percent การคิดเปอร์เซ็นต์ วิธี คิด เปอร์เซ็นต์ คือ

วิธีคิดเปอร์เซ็น หาร้อยละ แบบง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้ พร้อมกับ วิธีกดเครื่องคิดเลขคิดเปอร์เซ็นต์ % อย่างรวดเร็วสำหรับคิดราคา Sale

วิธี คิดเปอร์เซ็นต์ หรือร้อยละตามปกติจะแบ่งเป็น 2 กรณี คือ การหาเปอร์เซ็นต์ X% ของจำนวนหนึ่งคือเท่าไหร่ (5 เปอร์เซ็นต์ หรือ ร้อยละ 5 ของ 200 คือเท่าไหร่) และอีกกรณีคือ คิดเปอร์เซ็นต์ ย้อนกลับ เพื่อหาว่าจำนวนหนึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนหนึ่งคิดเป็นกี่ % (10 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 200)

เปอร์เซ็นต์ คือ ร้อยละ ในภาษาไทย ซึ่งทั้ง 2 คือเรื่องเดียวกัน โดยความหมายของ เปอร์เซ็นต์ (Percent) หรือ ร้อยละ มีความหมายตามชื่อคือ ในจำนวนทุก 100 มีเท่าไหร่ อย่างเช่น 10% หรือ ร้อยละ 10 คือ ในจำนวน 100 มีอยู่ 10

ถ้าต้องการทำความเข้าใจแบบละเอียดว่า และใครที่พอทราบแต่ไม่แน่ใจว่า ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ (Percent) คืออะไรกันแน่ สามารถข้ามไปอ่านได้ที่หัวข้อ เปอร์เซ็นต์ คืออะไร


ข้ามไปอ่านหัวข้อที่ต้องการ


วิธี คิดเปอร์เซ็นต์ ด้วยเครื่องคิดเลข

กรณี 1 60% ของนักศึกษา 30,000 คน คือกี่คน? กรณีนี้จะเป็นวิธีเดียวกับกรณีเดียวกันกับ วิธีคิด เปอร์เซ็นต์ส่วนลด ในกรณีที่ต้องการหาว่า สินค้าราคา 30,000 บาท ถ้าลด 60% เหลือกี่บาท

คิดเปอร์เซ็นต์ ด้วยเครื่องคิดเลข แบบไม่กดปุ่ม % ทำได้โดยกดเครื่องคิดเลข 30,000 ÷ 100 x 60

วิธี หาเปอร์เซ็นต์ คิดเปอร์เซ็นต์ ร้อยละ
สูตรสำหรับการ คิดเปอร์เซ็นต์ ส่วนลด

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ โดยการกดเครื่องคิดเลขด้วยปุ่ม % ทำได้โดยกด 30,000 x 60 แล้วกดปุ่ม %

กรณี 2 คน 15,000 คน จากทั้งหมด 30,000 คน คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์? เป็นการคิดเปอร์เซ็นต์ย้อนกลับเทียบได้กับการหาว่าของราคา 30,000 ลดราคาให้ 15,000 แปลว่าลดให้กี่เปอร์เซ็นต์

สามารถหาว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ได้ง่าย ๆ โดยกด 15,000 ÷ 30,000 x 100 (จะได้เท่ากับ 50%)

คิดเปอร์เซ็นต์ หาเปอร์เซ็นต์ ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ส่วนลด
สูตรคิดเปอร์เซ็นต์ เพื่อหาว่าเป็นกี่ %

และทั้งหมดคือ วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ ด้วยเครื่องคิดเลข ที่สามารถทำได้เองง่ายๆทั้ง 2 วิธี ในส่วนต่อไปเราจะมาอธิบายกันชัดๆ ว่าเปอร์เซ็นต์ (Percent) หรือ ร้อยละ คืออะไร และมีที่มาอย่างไรแบบละเอียด


เปอร์เซ็นต์ (Percent) หรือ ร้อยละ คืออะไร

ก่อนที่จะเริ่มทำความเข้าใจกับ วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ ก่อนอื่นเริ่มจากความหมายของเปอร์เซ็นต์ (Percent) หรือ ร้อยละกันก่อน

เปอร์เซ็นต์ แปลเป็นไทยว่า ร้อยละ ความหมายตามชื่อ คือ ในทุกจำนวน 100 มีเท่าไหร่ (ตามชื่อร้อยละ) อย่างร้อยละ 10 ก็จะหมายความว่า ในจำนวน 100 มีอยู่ 10

การคิดเปอร์เซ็นต์ หรือ การหาร้อยละ คือ การเปรียบเทียบกันในจำนวนที่มากขึ้นหรือลดลง เพื่อหาในลักษณะที่ว่า ถ้าทุก 100 มีอยู่ 10 แล้วถ้าทั้งหมดคือ 10,000 จะมีอยู่เท่าไหร่

ตัวอย่าง จากสถิติในปี 2564 พบว่า 60% ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นเพศหญิง ในขณะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีนักศึกษาทั้งหมด 30,000 คน

ถ้าเปอร์เซ็นหรือร้อยละ คือ การที่ทุก 100 มีเท่าไหร่ จากตัวอย่าง 60% หรือร้อยละ 60 คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพทุก 100 คน จะมีผู้หญิงอยู่ 60 คน

แต่มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีนักศึกษาทั้งหมด 30,000 คน ดังนั้น มหาวิทยาลัยกรุงเทพจะมีนักศึกษาที่เป็นเพศหญิงอยู่ทั้งหมด 18,000 คน

ซึ่งบรรทัดที่ไฮไลท์ด้วยสีแดงคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการหาเปอร์เซ็นต์ ด้วยวิธีคิดเปอร์เซ็นต์แต่ละรูปแบบ โดยการได้มาของคำตอบ เปอร์เซ็นต์ (Percent) ด้านบนสามารถทำได้ด้วย วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ หลายวิธีที่สามารถเลือกใช้ได้ตามความถนัดของแต่ละคน


คิดเปอร์เซ็นต์ วิธีที่ 1 เทียบ

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ ด้วยการเทียบจะเหมาะกับตัวเลขกลมๆ หรือตัวเลขที่มีค่าน้อย เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่อยากเสียเวลา กดเครื่องคิดเลขคิดเปอร์เซ็นต์

จากตัวอย่างเดิมจะเห็นว่า 60% คือ 100 คนจะมีนักศึกษาหญิง 60 คน แต่ว่ามีนักศึกษาอยู่ทั้งหมด 30,000 คน

ดังนั้น เราก็จะแบ่งคน 30,000 คน ออกเป็นกลุ่มละ 100 คน จะเห็นว่าสามารถแบ่งนักศึกษาทั้ง 30,000 คน ได้ทั้งหมด 300 กลุ่ม ไม่ขาดไม่เกิน (หรือ 30,000 ÷ 100)

อย่างที่บอกไว้ว่าทุกกลุ่ม (ทุกๆ 100 คน) มีผู้หญิงอยู่กลุ่มละ 60 คน ดังนั้น คำตอบคือ การนำผู้หญิงกลุ่มละ 60 คนทั้งหมด 300 กลุ่มมารวมกัน หรือที่ในคณิตศาสตร์เรียกว่าการคูณ

จะได้เป็น กลุ่มละ 60 คน x กลุ่มทั้งหมด 300 กลุ่ม = 18,000 คน


คิดเปอร์เซ็นต์ วิธีที่ 2 กดสูตร

การคิดเปอร์เซ็นต์ วิธีที่ 2 สามารถทำได้โดยการกดเครื่องคิดเลขตาม สูตรเปอร์เซ็นต์ (ที่อธิบายเอาไว้ในตอนต้น) โดยนำจำนวนทั้งหมด (ในที่นี้คือจำนวนนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย) คูณเลขของ เปอร์เซ็นต์ที่ต้องการ

โดยในการกดเครื่องคิดเลขจะมีอยู่ 2 เคส คือ เครื่องคิดเลขมีปุ่ม % กับ เครื่องคิดเลขไม่มีปุ่มเปอร์เซ็นต์

จากโจทย์ เราต้องการหา 60% ของ 30,000

กรณี 1 เครื่องคิดเลขมีปุ่ม % คือ การกด 30,000 x 60 แล้วกดปุ่ม %

กรณี 2 เครื่องคิดเลขไม่มีปุ่ม % คือ การกด 60 ÷ 100 x 30,000 หรือ 30,000 x 60 ÷ 100 ก็ได้

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ วิธีที่ 3 เลื่อนทศนิยม

วิธี คิดเปอร์เซ็นต์ จะเป็นวิธีประหยัดเวลากดเครื่องคิดเลขในการคิดเปอร์เซ็นต์ ได้จากการ หาเปอร์เซ็นต์ จากการเลื่อนเลขเปอร์เซ็นต์เป็นทศนิยม (เลื่อนถอยลง 2 ตำแหน่ง) แล้วนำเลขทศนิยมนั้นคูณจำนวนทั้งหมดที่อยาก คิดเปอร์เซ็นต์

จากตัวอย่างเดิม 60% เลื่อนเป็นทศนิยมจะได้ 0.60 จากตัวอย่าง จะได้เป็น 0.60 x 30,000

  • 12.3412% เลื่อนเป็นทศนิยมจะได้ 0.123412
  • 100% เลื่อนเป็นทศนิยมจะได้ 1

นอกจากนี้ การคิดเปอร์เซ็นต์ ยังมีกรณีที่ 4 สำหรับการหาผลต่างจากตัวเลขที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ว่ามีการเปลี่ยนแปลงกี่เปอร์เซ็นต์ อย่างเช่นในกรณี ดังนี้:

ซื้อคอนโดมาในราคา 3 ล้าน ขายคอนโดไปในราคา 4.2 ล้าน กำไรจากคอนโดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

จองโรงแรมในราคา 10,000 บาท ต่อมาต้องยกเลิกทริป จึงขายสัญญาต่อให้เพื่อนในราคา 5,000 บาท จะขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์

โดยเราจะเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ของส่วนต่าง เพื่อไม่ให้บทความนี้ยาวเกินไปสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง เพื่อหาเปอร์เซ็นต์ที่เปลี่ยนแปลงได้ที่บทความ เปอร์เซ็นต์ของส่วนต่าง คืออะไร หาอย่างไร

บทความที่เกี่ยวข้อง