Home » Statistics » วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ ง่ายๆ การคิดเปอร์เซ็นต์ด้วยเครื่องคิดเลข

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ ง่ายๆ การคิดเปอร์เซ็นต์ด้วยเครื่องคิดเลข

by K. Pair
วิธี คิดเปอร์เซ็นต์ กดเครื่องคิดเลข การคิดเปอร์เซ็นต์ ส่วนลด การหาเปอร์เซ็นต์ หาร้อยละ

การคิดเปอร์เซ็นต์ เป็นสิ่งที่สามารถพบได้ตลอดในชีวิตประจำวัน บทความนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจกับ วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ แบบง่ายๆ และขั้นตอนอย่างละเอียดของ การหาเปอร์เซ็นต์ ที่ใครก็สามารถทำตามได้ พร้อมวิธีกดเครื่องคิดเลขสำหรับ วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ส่วนลด สำหรับคิดราคาสินค้า Sale เพื่อหาส่วนลดในไม่กี่ขั้นตอน

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ หรือ การคิดเปอร์เซ็นต์ รูปแบบที่พบได้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันคือ วิธีคิดเปอร์เซ็นต์เพื่อหาว่าเปอร์เซ็นต์คือเท่าไหร่จากจำนวนทั้งหมด (หรือ X% ของจำนวนหนึ่งคิดเป็นเท่าไหร่) อย่างเช่น 50% ของ 600 คือเท่าไหร่ ซึ่งเราจะใช้การ คิดเปอร์เซ็นต์ ในลักษณะนี้เป็นวิธีคิดเปอร์เซ็นต์ส่วนลดเพื่อหาว่าถ้าหากสินค้าลดราคา X% ราคาจะลดลงเท่าไหร่

ถึงแม้ว่า วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ อาจดูเป็นเรื่องซับซ้อน แต่ในความเป็นจริง การหาเปอร์เซ็นต์ คือสิ่งที่ค่อนข้างตรงไปตรงมากว่าที่หลายคนคิด เปอร์เซ็นต์ แปลเป็นไทยว่าร้อยละโดยมีความหมายตามชื่อคือ “จำนวน 100 มีเท่าไหร่” เช่น 10% (ร้อยละ 10) ก็คือในทุก 100 จะมีอยู่ 10

การคิดเปอร์เซ็นต์ คือ การเปรียบเทียบในลักษณะเดียวกันเพียงแต่จะเทียบในจำนวนที่ต่างออกไป ตัวอย่างเช่น นักศึกษามหาวิทยาลัยหนึ่งมีทั้งหมด 30,000 คน ถ้าหาก 60% เป็นนักศึกษาเพศหญิง การหาเปอร์เซ็นต์ ก็คือการหาว่าถ้าทุก 100 มีอยู่ 60 แล้วถ้าหากจำนวนทั้งหมดคือ 30,000 จะมีเท่าไหร่

อย่างไรก็ตาม วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ สามารถทำได้ง่ายและเร็วกว่านั้นด้วยการใช้ สูตรคำนวณเปอร์เซ็นต์ และ การกดเครื่องคิดเลขคิดเปอร์เซ็นต์ โดยคุณสามารถเลือกจากสารบัญด้านล่างเพื่อเลือกอ่านวิธีคิดเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการ

Key Takeaways

  • เปอร์เซ็นต์ (Percent) คือร้อยละในภาษาไทยมีความหมายตามชื่อ คือ ในทุกจำนวน 100 มีอยู่เท่าไหร่ ตัวอย่างเช่น ร้อยละ 10 หรือ 10% ก็จะหมายความว่าในจำนวน 100 มีอยู่ 10
  • วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ ด้วยการกดเครื่องคิดเลขสามารถทำได้โดยกด “จำนวนทั้งหมด x เลขเปอร์เซ็นต์ แล้วกดปุ่ม %”
  • ในกรณีที่เครื่องคิดเลขไม่มีปุ่ม % สามารถกดเครื่องคิดเลข หาเปอร์เซ็นต์ ได้โดยกด “จำนวนทั้งหมด ÷ 100 x เลขเปอร์เซ็นต์”
  • การหาเปอร์เซ็นต์ส่วนลด เช่นการหาว่า ลด 10% คือกี่บาทสามารถทำได้โดยวิธีการเดียวกับการคิดเปอร์เซ็นต์ตามปกติ
  • วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ส่วนลด ในกรณีที่ต้องการรู้ราคาสินค้าที่ต้องจ่ายหลังจากได้ส่วนลดสามารถทำได้โดย “ราคาเต็มของสินค้า – เปอร์เซ็นต์ส่วนลด%”
  • การคิดเปอร์เซ็นต์ ที่พบได้บ่อยปกติจะมีอยู่ 2 กรณี คือ การคิดเปอร์เซ็นต์ เพื่อหาว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์คิดเป็นจำนวนเท่าไหร่จากจำนวนทั้งหมด และอีกกรณีคือ การคิดเปอร์เซ็นต์เพื่อหาว่าจำนวนหนึ่งคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับอีกจำนวน

เลือกอ่านหัวข้อที่ต้องการ

วิธี คิดเปอร์เซ็นต์ ด้วยเครื่องคิดเลข

วิธี คิดเปอร์เซ็นต์ ด้วยเครื่องคิดเลข สามารถทำได้แบบง่ายๆ ด้วยการกดเครื่องคิดเลขตามลำดับในวิธีด้านล่าง แต่ปัญหาของการกดเครื่องคิดเลข หาเปอร์เซ็นต์ อยู่ที่เครื่องคิดเลขบางเครื่องมีเครื่องปุ่ม % ในขณะที่บางเครื่องไม่มีปุ่ม % ดังนั้นเราจะแยก วิธีกดเครื่องคิดเลขคิดเปอร์เซ็นต์ ออกเป็น 2 กรณี คือ ไม่มีปุ่ม % และมีปุ่ม %

สำหรับ วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ ทุกวิธีในหัวข้อนี้จะสามารถใช้ในการ คิดเปอร์เซ็นต์ กับหลายเหตุการณ์ที่หลายคนคุ้นเคย อย่างเช่น การคิดเปอร์เซ็นต์หากำไรจากยอดขาย การหาส่วนแบ่ง และการหาส่วนลดของสินค้าลดราคา

กรณีที่ 1 คิดเปอร์เซ็นต์ ด้วยเครื่องคิดเลขไม่มีปุ่ม % สามารถทำได้โดยกด จำนวนทั้งหมด ÷ 100 x เลขเปอร์เซ็นต์

จากตัวอย่าง 60% ของนักศึกษา 30,000 คนคือกี่คน จะสามารถหาเปอร์เซ็นต์ได้โดย กดเครื่องคิดเลข 30,000 ÷ 100 x 60 (จะกด 30,000 x 60 ÷ 100 ก็ได้)

วิธี คิดเปอร์เซ็นต์ สูตร วิธี หาเปอร์เซ็นต์ Percent ร้อยละ
สูตรสำหรับ วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ (ใช้ได้กับเครื่องคิดเลขทุกเครื่อง)

กรณีที่ 2 คิดเปอร์เซ็นต์ ด้วยเครื่องคิดเลขที่มีปุ่ม % สามารถทำได้โดยกด จำนวนทั้งหมด x เลขเปอร์เซ็นต์ แล้วกด % (ถ้าหากคำตอบไม่ขึ้นต้องกด = อีกครั้ง)

จากตัวอย่าง 60% ของนักศึกษา 30,000 คนคือกี่คน จะสามารถหาเปอร์เซ็นต์ได้โดย กดเครื่องคิดเลข 30,000 x 60 แล้วกดปุ่ม %

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ กดเครื่องคิดเลข คิดเปอร์เซ็นต์ สูตร Percent
ตัวอย่างการกดเครื่องคิดเลข คิดเปอร์เซ็นต์

กรณีที่ 3 คิดเปอร์เซ็นต์ ด้วยเครื่องคิดเลขไม่มีปุ่ม % (อีกวิธี) โดยการแปลงเปอร์เซ็นต์เป็นทศนิยม โดยการเลื่อนถอยหลังทศนิยมลง 2 ตำแหน่ง (จากตัวอย่างเดิม 60% เลื่อนเป็นทศนิยมจะได้ 0.60) แล้วนำไปคูณกับจำนวนทั้งหมด ก็จะได้เป็นผลลัพธ์ที่เท่ากัน

  • 12.3412% เลื่อนเป็นทศนิยมจะได้ 0.123412
  • 100% เลื่อนเป็นทศนิยมจะได้ 1

จากตัวอย่างเดิม จะได้เป็น 0.60 x 30,000 จากตัวอย่างเดิม 60% เลื่อนเป็นทศนิยมจะได้ 0.60 จากตัวอย่าง จะได้เป็น 0.60 x 30,000


การคิดเปอร์เซ็นต์ ส่วนลด

การคิดเปอร์เซ็นต์ส่วนลด สามารถทำได้ 2 วิธี คือ การคิดเปอร์เซ็นต์เพื่อหาส่วนลด X% คิดเป็นกี่บาทซึ่งเป็น วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ตามปกติ (แต่คุณจะต้องนำตัวเลขที่ได้ไปลบออกจากราคาเอง) และอีกวิธีคือ การคิดเปอร์เซ็นต์ราคาที่ต้องจ่ายหลังได้ส่วนลดแล้ว

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ส่วนลด กรณีที่ 1 หาส่วนลด ถ้าหากสินค้าลดราคา X% จากราคาเต็มจะลดราคากี่บาท กรณีนี้จะใช้วิธีเดียวกับ วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ ที่อธิบายในหัวข้อก่อนหน้า ซึ่งสามารถทำได้โดยนำ ราคาเต็มของสินค้า x เปอร์เซ็นต์ส่วนลด%

ถ้าหากสินค้าราคาเต็มคือ 10,000 บาท ลดราคา 40% คุณจะได้ส่วนลด = 10,000 x 40% = 4,000 บาท (ดังนั้น ราคาสินค้าที่ต้องจ่ายจะเท่ากับ ราคาคือ 10,000 บาท – ส่วนลด 4,000 บาท = 6,000 บาท)

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ส่วนลด กรณีที่ 2 หาราคาที่ต้องจ่าย ถ้าหากสินค้าลดราคา X% คุณจะต้องจ่ายค่าสินค้ากี่บาท ซึ่งในกรณีนี้คุณจะรู้ราคาสินค้าที่ต้องจ่ายได้โดยการกดเครื่องคิดเลขเพียงรอบเดียว ซึ่งสามารถทำได้โดยนำ ราคาเต็มของสินค้า – เปอร์เซ็นต์ส่วนลด%

ถ้าหากสินค้าราคาเต็มคือ 10,000 บาท ลดราคา 40% คุณจะต้องจ่าย = 10,000 – 40% = 6,000 บาท


คิดเปอร์เซ็นต์ แบบไม่ใช้เครื่องคิดเลข

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ แบบไม่ใช้เครื่องคิดเลข ด้วยการเทียบเป็นวิธีคิดเปอร์เซ็นต์ด้วยวิธีเดียวกับหลักการพื้นฐานของ การคิดเปอร์เซ็นต์ ตามที่ได้อธิบายในตอนต้นของบทความ โดยจะเป็น การหาเปอร์เซ็นต์ บนพื้นฐานที่ว่าถ้าจาก 100 มีอยู่ X แล้วถ้าจากทั้งหมดจะมีเท่าไหร่

จากตัวอย่างเดิม 60% คือ 100 คนจะมีนักศึกษาหญิง 60 คน แต่ว่ามีนักศึกษาอยู่ทั้งหมด 30,000 คน ดังนั้นเราจะแบ่งคน 30,000 คน ออกเป็นกลุ่มละ 100 คน จะเห็นว่าเราสามารถแบ่งนักศึกษาทั้ง 30,000 คน ได้ทั้งหมด 300 กลุ่มไม่ขาดไม่เกิน (หรือ 30,000 ÷ 100)

การที่ 60% คือ ทุกกลุ่ม 100 คนมีผู้หญิงอยู่กลุ่มละ 60 คน แต่ว่าทั้งหมดมีอยู่ 300 กลุ่ม ดังนั้นการหาคำตอบก็จะสามารถทำได้ด้วยการคูณซึ่งเป็นการนำผู้หญิงกลุ่มละ 60 คนทั้งหมด 300 กลุ่มมารวมกัน (กลุ่มละ 60 คน x กลุ่มทั้งหมด 300 กลุ่ม = 18,000 คน)

การคิดเปอร์เซ็นต์ ในกรณีนี้จะเหมาะที่สุดกับกรณีที่เป็นเลขกลมๆ หรือตัวเลขที่มีค่าน้อย ทำให้สามารถคิดได้ในหัวโดยไม่จำเป็นต้องกดเครื่องคิดเลขเพื่อ คิดเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นวิธีที่ทุกคนควรรู้ไว้สำหรับการประมาณการตัวเลขเปอร์เซ็นต์คร่าวๆ ในกรณีที่ไม่มีเครื่องคิดเลข หรืออยู่ระหว่างการพูดคุยซึ่งไม่สะดวกที่จะหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาคิดเปอร์เซ็นต์


หาว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ วิธี คิดเปอร์เซ็นต์ ยังมีอีกกรณีหนึ่งคือการหาว่า จำนวนหนึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนทั้งหมด (หรือเทียบกับอีกจำนวนหนึ่ง) เพื่อหาว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น 18,000 คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 30,000 (ถ้าลดราคาให้ 18,000 จากราคาเต็ม 30,000 ถือว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์)

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ส่วนลด จากตัวอย่าง สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการกด จำนวนที่ต้องการ ÷ จำนวนทั้งหมด x 100 หรือจากตัวอย่างจะได้เป็น 18,000 ÷ 30,000 x 100 (จะได้เท่ากับ 60%)

ซึ่งหมายความว่าถ้าหากสินค้าราคาเต็มมีราคา 30,000 บาท แล้วถ้าหากร้านลดราคาให้ 18,000 บาท เท่ากับว่าคุณจะได้ส่วนลดถึง 60%

คิดเปอร์เซ็นต์ สูตร Percent วิธี การ หาเปอร์เซ็นต์ ร้อยละ คำนวณเปอร์เซ็นต์
สูตรสำหรับ วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ กรณีหาว่าจำนวนหนึ่งคิดเป็นกี่ %

และทั้งหมดคือ วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ ด้วยเครื่องคิดเลข ที่สามารถทำได้เองง่ายๆ ทั้ง 2 วิธี ในส่วนต่อไปเราจะมาอธิบายกันว่าเปอร์เซ็นต์ (Percent) หรือ ร้อยละ คืออะไร และมีที่มาอย่างไรแบบละเอียด


การหาเปอร์เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลง

การหาเปอร์เซ็นต์ ความเปลี่ยนแปลง คือ การคิดเปอร์เซ็นต์ของผลต่างจากตัวเลขที่เกิดการเปลี่ยนแปลงว่ามีการเปลี่ยนแปลงกี่เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น ซื้อคอนโดมาในราคา 3 ล้าน ขายคอนโดไปในราคา 4.2 ล้าน จะได้กำไรจากคอนโดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ หรือในอีกกรณีคือ จองโรงแรมในราคา 10,000 บาท ต่อมาต้องยกเลิกทริปจึงขายสัญญาต่อในราคา 5,000 บาท จะขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์

สำหรับ วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ ความเปลี่ยนแปลง ที่มักจะใช้หาเปอร์เซ็นต์กำไรและขาดทุน จะสามารถทำได้โดย ((ตัวเลขเดิม – ตัวเลขใหม่) ÷ ตัวเลขเดิม) x 100 โดยที่ ตัวเลขเดิม คือ ตัวเลขก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง ส่วนตัวเลขใหม่ คือ ตัวเลขหลังจากเปลี่ยนแปลง

จากตัวอย่างกรณีคอนโด กำไร = ((4.2 ล้าน – 3 ล้าน) ÷ 3 ล้าน) x 100 = 40%

โดยเราจะเรียกการหาเปอร์เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลงว่า เปอร์เซ็นต์ของส่วนต่าง เพื่อไม่ให้บทความนี้ยาวเกินไปสามารถอ่านเกี่ยวกับ วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง เพื่อหาเปอร์เซ็นต์ที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงแบบละเอียดได้ที่บทความ เปอร์เซ็นต์ของส่วนต่าง คืออะไร? หาอย่างไร

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าเราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด