Home Business สภาพคล่อง คือ อะไร ? ในทางการลงทุนและธุรกิจ (Liquidity)

สภาพคล่อง คือ อะไร ? ในทางการลงทุนและธุรกิจ (Liquidity)

by greedisgoods
สภาพคล่อง คือ liquidity คือ สภาพคล่อง บัญชี สภาพคล่องสูง

สภาพคล่อง คือ อะไร ? ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ สภาพคล่อง หรือ Liquidity มาดูกันว่า ทำไมการลงทุนและธุรกิจ ต้องให้ความสำคัญกับสภาพคล่อง (Liquidity)

สภาพคล่อง คือ ความสามารถในการเปลี่ยนสินทรัพย์บางอย่างไปเป็นเงินสด หรือถ้าพูดให้ง่ายกว่านั้น สภาพคล่อง หรือ Liquidity ก็คือ ความง่ายในการขายสินทรัพย์บางอย่าง (ยกเว้นในกรณีของหนี้)

ซึ่งนิยามว่าสินทรัพย์ชนิดหนึ่งจะมี สภาพคล่องสูง หรือ สภาพคล่องต่ำ ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะพิจารณาจากอะไร

อย่างเช่นในทางบัญชี สินทรัพย์ที่มี สภาพคล่องสูง จะถูกจัดไว้ในหมวด สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) โดยจะแบ่งจากความสามารถในการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงิน

สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ในทางบัญชีจะพิจารณาจากการที่ สินทรัพย์ดังกล่าว สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ภายใน 1 ปีหรือไม่ ถ้าหากว่าไม่ สินทรัพย์นั้นจะถูกนับว่าเป็น สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำ หรือ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-Current Assets)

แต่ไม่ว่าจะพิจารณาจากอะไร ในสถานการณ์ปกติ สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงที่สุด คือ เงินสด (Cash) เพราะสามารถนำไปใช้ได้ทันที

สภาพคล่องของสินทรัพย์ ขึ้นอยู่กับอะไร?

สภาพคล่องของสินทรัพย์ หลัก ๆ จะขึ้นอยู่กับความง่ายในการเปลี่ยนเป็นเงินสด ซึ่งจะเกี่ยวกับ

  1. ราคา (Price) ยิ่งราคาสูงยิ่งหาคนซื้อยาก
  2. ความต้องการของตลาด (Demand) ถ้าไม่มีคนซื้อก็ขายไม่ได้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินทรัพย์ สภาพคล่องสูง – bit.ly/2D7xMON (ในทางบัญชี) และสินทรัพย์ สภาพคล่องต่ำ – bit.ly/2Uxhchj (ในทางบัญชี)


สภาพคล่อง สำคัญอย่างไร ?

อย่างที่บอกไว้ว่า สภาพคล่อง คือ ความรวดเร็วในการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือความง่ายในการขาย

ซึ่งการที่จะเปลี่ยนสินทรัพย์บางอย่างเป็นเงินสด แปลว่า จะต้องมีความจำเป็นบางอย่างที่จะต้องใช้เงินสด หรือมีความจำเป็นบางอย่างที่จะต้องขายสินค้าดังกล่าวเดี๋ยวนั้น ตัวอย่างเช่น

บริษัท Brand D Marketing ถูกฟ้องร้อง แต่ไม่มีเงินจ่ายค่าเสียหายมูลค่าสูงมาก (ในระดับที่กู้ก็ไม่ได้) อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสินทรัพย์เป็นอาคารสำนักงาน

ดังนั้น ทางออกของ บริษัท Brand D Marketing ก็คือการขายอาคารสำนักงานดังกล่าวให้ได้ก่อนกับหนด ก่อนที่จะโดนบังคับขาย (ซึ่งการขาย อาคารสำนักงาน เอาตอนนั้นก็อาจจะได้ราคาต่ำกว่าความเป็นจริง)

จากตัวอย่างจะเห็นว่า ปัญหาของ บริษัท Brand D Marketing คือไม่มีสินทรัพย์ที่สภาพคล่องสูง (เปลี่ยนเป็นเงินได้ง่าย) อยู่เลย ทำให้บริษัทมีปัญหาทันทีที่จะใช้เงิน เพราะอาคารสำนักงานไม่ใช่สินทรัพย์ที่จะขายได้ง่าย ๆ ถ้าทำเลไม่ดีจริงหรือไม่ได้ลดราคาเยอะมาก ๆ

ใช่แล้วครับ! ความสำคัญและปัญหาหลักที่เกิดจากสภาพคล่อง คือ การเปลี่ยนเป็นเงินเมื่อกิจการจำเป็นต้องใช้เงิน

จะเห็นว่ากรณีตัวอย่าง เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ในชีวิตจริง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือคนทั่วไป ที่ถือแต่สินทรัพย์แต่ไม่ถือเงินสดไว้ในระดับที่มากพอ เพราะคิดแต่จะทำกำไรจากการลงทุน (หรืออะไรก็แล้วแต่)

และเมื่อบริษัทหรือคนเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมาก (แค่ระดับมาก ไม่ใช่ในระดับที่สูงมาก) พวกเขาเหล่านี้ ก็จะต้องขาย สินทรัพย์สภาพคล่องต่ำ เหล่านั้นออกมาในราคาที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น (กลายเป็นขาดทุน) เพื่อให้ได้เงินมาใช้ในกรณีฉุกเฉิน


สำหรับคำแนะนำง่าย ๆ เกี่ยวกับ สภาพคล่อง คือ แนะนำให้ถือ สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง อย่างเช่น เงินสด เงินฝาก หรือเงินลงทุนระยะสั้น เอาไว้ในระดับที่สามารถรับมือกับปัญหาบางอย่างที่เกิดอย่างน้อย 3 เดือน

อย่างเช่น ในกรณีที่บริษัทขายสินค้าให้ลูกค้าในลักษณะของ Credit Term หรือใก้ลูกค้าซื้อเชื่อ แต่ลูกค้ากลับผิดนัดชำระหนี้ บริษัทก็ควรที่จะมีเงินจ่ายค่าวัตถุดิบสำหรับการผลิตครั้งต่อไป ไม่ใช่ลูกค้าไม่จ่ายหนี้แล้วกลายเป็นว่าทุกอย่างในบริษัทต้องหยุดชะงัก


 

บทความที่เกี่ยวข้อง