Home » Business » สภาพคล่อง คือ อะไร? ในการลงทุนและธุรกิจ (Liquidity)

สภาพคล่อง คือ อะไร? ในการลงทุนและธุรกิจ (Liquidity)

by K. Pairoj
สภาพคล่อง คือ Liquidity คือ สภาพคล่องทางธุรกิจ เศรษฐกิจ สภาพคล่องสูง บัญชี

มาดูกันว่า Liquidity หรือ สภาพคล่อง คือ อะไร? ทำไมสภาพคล่องถึงสำคัญกับการลงทุน ธุรกิจ บัญชี และเศรษฐกิจ

สภาพคล่อง คือ ความสามารถในการที่จะมีเงินพอสำหรับใช้เมื่อต้องใช้ หรืออีกความหมายหนึ่ง สภาพคล่อง (Liquidity) คือความสามารถในการมีเงินจ่ายเมื่อต้องจ่าย ซึ่งนิยามของสภาพคล่องอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบริบทที่พูดถึงสภาพคล่อง

ในทางบัญชี สภาพคล่อง คือ ความสามารถในการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด พูดให้ง่ายกว่านั้นในทางบัญชี สภาพคล่อง หรือ Liquidity คือ ความง่ายในการขายสินทรัพย์บางอย่าง (ยกเว้นในกรณีของหนี้) เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อใช้จ่าย

นอกจากนี้ ในทางบัญชียังสามารถนิยามได้ว่า สินทรัพย์ที่มี สภาพคล่องสูง คือ สินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินได้ภายใน 1 ปี ซึ่งจะถูกจัดเอาไว้ในหมวด สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) แต่ถ้าไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ภายใน 1 ปีจะนับว่า สภาพคล่องต่ำ หรือ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-Current Assets)

ส่วนด้านการลงทุนและธุรกิจ สภาพคล่อง (Liquidity) หมายถึง การที่นักลงทุนหรือนักธุรกิจมีเงินหมุนเวียนพอสำหรับการใช้จ่ายเพื่อลงทุน


ข้ามไปยังหัวข้อที่ต้องการ


สภาพคล่องของสินทรัพย์ ขึ้นอยู่กับอะไร

อย่างที่ได้อธิบายในตอนต้นว่า สภาพคล่องของสินทรัพย์ คือ สิ่งจะขึ้นอยู่กับความง่ายในการเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อนำไปใช้ต่อไป

โดยความง่ายในการเปลี่ยนเป็นเงินสดจะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย ได้แก่

  1. ราคา (Price) ยิ่งราคาสูงยิ่งหาคนซื้อยาก
  2. ความต้องการของตลาด (Demand) เพราะถ้าหากไม่มีคนซื้อก็ขายไม่ได้

สภาพคล่องสำคัญอย่างไร

อย่างที่บอกไว้ว่า สภาพคล่อง คือ ความรวดเร็วในการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดหรือความง่ายในการขาย เพื่อทำให้มีเงินสดสำหรับการใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่าย

ซึ่งการที่จะเปลี่ยนสินทรัพย์บางอย่างเป็นเงินสด แปลว่า จะต้องมีความจำเป็นบางอย่างที่จะต้องใช้เงินสด หรือมีความจำเป็นบางอย่างที่จะต้องขายสินค้าดังกล่าวเดี๋ยวนั้น ตัวอย่างเช่น

บริษัท Brand D Marketing ถูกฟ้องร้อง แต่ไม่มีเงินจ่ายค่าเสียหายมูลค่าสูงมาก (ในระดับที่จะไปกู้ก็ไม่ได้) อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสินทรัพย์เป็นอาคารสำนักงาน

ดังนั้น ทางออกของ บริษัท Brand D Marketing ก็คือการขายอาคารสำนักงานดังกล่าวให้ได้ก่อนกำหนด ก่อนที่จะโดนบังคับขาย จากตัวอย่างจะเห็นว่า ปัญหาของ บริษัท Brand D Marketing คือไม่มีสินทรัพย์ที่สภาพคล่องสูงอยู่เลย ทำให้บริษัทมีปัญหาทันทีที่ต้องใช้เงิน เพราะอาคารสำนักงานไม่ใช่สินทรัพย์ที่จะขายได้ง่าย ถ้าทำเลไม่ดีจริงหรือไม่ได้ราคาถูกกว่าราคาตลาดมากๆ

จะเห็นว่าความสำคัญและปัญหาหลักที่เกิดจากสภาพคล่อง คือ การเปลี่ยนเป็นเงินเมื่อจำเป็นต้องใช้เงิน

จากกรณีตัวอย่าง เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยในชีวิตจริง ไม่ว่าจะเป็นบริษัท นักลงทุน หรือคนทั่วไป ที่ถือแต่สินทรัพย์ที่ใช้ลงทุน แต่ไม่ถือเงินสดไว้ในระดับที่มากพอ เพราะต้องการแต่การทำกำไรจากการลงทุน

เมื่อบริษัทหรือคนเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมาก พวกเขาเหล่านี้ก็จะต้องขายสินทรัพย์สภาพคล่องต่ำ เหล่านั้นออกมาในราคาที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น (กลายเป็นขาดทุน) เพื่อให้ได้เงินมาใช้ในกรณีฉุกเฉิน

ดังนั้น พื้นฐานของการรักษ สภาพคล่อง คือการห้ถือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น เงินสด เงินฝาก หรือเงินลงทุนระยะสั้น เอาไว้ในระดับที่สามารถรับมือกับปัญหาบางอย่างที่อาจเกิด (โดยทั่วไปมักจะแนะนำว่า ควรอยู่ได้อย่างน้อย 3 เดือน)

อธิบายให้ง่ายกว่านั้น กรณีที่บริษัทขายสินค้าให้ลูกค้าในลักษณะของ Credit Term หรือให้ลูกค้าซื้อเชื่อ แต่ลูกค้ากลับผิดนัดชำระหนี้ บริษัทก็ควรที่จะมีเงินจ่ายค่าวัตถุดิบสำหรับการผลิตครั้งต่อไป ไม่ใช่ลูกค้าไม่จ่ายหนี้แล้วกลายเป็นว่าทุกอย่างในบริษัทต้องหยุดชะงักลง

บทความที่เกี่ยวข้อง