GreedisGoods » Business » สมการบัญชี คืออะไร? สมการบัญชี บอกอะไรได้บ้าง

สมการบัญชี คืออะไร? สมการบัญชี บอกอะไรได้บ้าง

by K. Pair
สมการบัญชี คือ Accounting Equation ส่วนประกอบ

สมการบัญชี คือ สมการที่แสดงความสัมพันธ์ของส่วนประกอบของบัญชีทั้ง 5 ส่วน ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ (รายได้และค่าใช้จ่ายอยู่ในส่วนของเจ้าของ)

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ

หรือบางคนอาจจะเขียน สมการบัญชี นี้ออกมาว่า “ส่วนของเจ้าของ = สินทรัพย์ – หนี้สิน” ซึ่งก็ไม่ผิดเนื่องจากเป็นเพียงการย้ายฝั่งของสมการ แต่ความหมายของสมการยังคงเหมือนเดิม

จะเห็นว่า สมการบัญชี (Accounting Equation) นี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง สินทรัพย์ กับ หนี้สินและส่วนของเจ้าของใน งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบดุลนั่นเอง


สมการบัญชี บอกอะไร?

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่แสดงว่าทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของเครื่องหมายเท่ากับมีค่าเท่ากัน

ส่วน สมการบัญชี คือสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบบัญชี หรือในอีกความหมายหนึ่งคือแสดงให้เห็นภาพรวมของสิ่งที่อยู่ใน งบแสดงฐานะการเงิน ในเบื้องต้น

ดังนั้น ประโยชน์หลักของสมการบัญชีก็คือแสดงให้เห็นว่า สินทรัพย์ที่บริษัทมีมาจากไหนมากกว่ากันระหว่าง หนี้สิน กับ ส่วนของเจ้าของ (เพราะหนี้สินและส่วนของเจ้าของรวมกัน แล้วจะเท่ากับสินทรัพย์)

ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ ของบริษัทหนึ่งคือ 100,000 = 80,000 + 20,000

จะเห็นว่าสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทนี้มาจากการสร้างหนี้สินนั่นเอง (เมื่อรู้แล้วก็ต้องวิเคราะห์ว่าหนี้สินอะไร ทำไมมีหนี้มากขนาดนั้นต่อไป)

อีกหนึ่งประโยชน์ที่สำคัญของ สมการบัญชี ที่ไม่พูดไม่ได้ นั่นก็คือช่วยบอกว่าบัญชีที่กำลังทำผิดหรือไม่ เพราะถ้าหากคุณทำบัญชีแล้ว “สินทรัพย์ ไม่เท่ากับ หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ” นั่นหมายความว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องนั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด