สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เกณฑ์ใหม่เริ่มใช้ 1 เมษา 62

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบ้าน ใหม่ กฎหมาย มาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัย 2562 ใหม่

สรุปรายละเอียด มาตรการควบคุม สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย แบบใหม่จากธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะเริ่มต้นใช้ 1 เมษายน 2562


ธนาคารแห่งประเทศไทยออก มาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ และกำลังจะเริ่มใช้ มาดูกันว่า สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ได้รับผลกระทบอะไรกับมาตรการในครั้งนี้บ้าง

ก่อนอื่นจุดประสงค์หลักของการปรับปรุงเกณฑ์ สินเชื่อที่อยู่อาศัย ของธนาคารแห่งประเทศไทยคือความพยายามในการลด Demand เทียม ที่เกิดมาจากการที่คนกู้เงินไปซื้อบ้านเพื่อเก็งกำไร (บ้านหลังที่ 2 3 4 หรือมากกว่า) แทนที่จะใช้เพื่อการอยู่อาศัย

โดยการปรับเกณฑ์การขอ สินเชื่อที่อยู่อาศัย คาดว่าจะช่วยลดการกู้ซื้อบ้าน (ไม่มากก็น้อย) ที่จะนำไปใช้เก็งกำไร ซึ่งเป็นสาเหตุแรก ๆ ที่จะนำไปสู่ ฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการช่วยให้ผู้ที่ต้องการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่อาศัยจริง ๆ สามารถซื้อที่อยู่อาศัยได้ในราคาที่เหมาะสม เพราะราคาบ้านไม่ได้ถูกดันสูงขึ้นจาก Demand เทียม มากเหมือนก่อนมีมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแบบใหม่ (ในกรณีที่นโยบายนี้ได้ผล)มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย แบบใหม่มีผลอย่างไร?

มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแบบใหม่ จะเป็นการกำหนดเงินดาวน์ขั้นต่ำของ สินเชื่อที่อยู่อาศัย ในกรณีที่เป็นหลังที่ 2 ขึ้นไป

ซึ่งต้องบอกก่อนว่า มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแบบใหม่ จะไม่มีผลกับ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่เป็นหลังแรกที่ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท (เงินดาวน์บ้าน 0% เหมือนเดิม)

แต่สำหรับ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ในกรณีสัญญาที่ 2 ขึ้นไป มีเงื่อนไขในการวางเงินดาวน์ขั้นต่ำ ดังนี้

กลุ่มที่อยู่อาศัยราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท ต้องวางเงินดาวน์ขั้นต่ำดังนี้

  • ร้อยละ 10 สำหรับสัญญาที่ 2 ในกรณีที่ผ่อนสัญญาแรกมากกว่า 3 ปี
  • ร้อยละ 20 สำหรับสัญญาที่ 2 ในกรณีที่ที่ผ่อนสัญญาแรกน้อยกว่า 3 ปี
  • ร้อยละ 30 สำหรับสัญญาที่ 3 ขึ้นไป

กลุ่มที่อยู่อาศัยราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ต้องวางเงินดาวน์ขั้นต่ำดังนี้

  • ร้อยละ 20 สำหรับสัญญาที่ 1 และ 2
  • ร้อยละ 30 สำหรับสัญญาที่ 3 ขึ้นไป

มาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ จะเริ่มต้นใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ที่กำลังจะถึง


โดยมาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบใหม่จะมีผลกับสัญญาสินเชื่อปล่อยใหม่และ การ Refinance ที่ทำตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 62 เป็นต้นไป (ยกเว้น กรณีที่ผู้กู้มีการทำสัญญาจะซื้อจะขายก่อน 15 ต.ค. 61)

อย่างไรก็ตาม มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแบบใหม่ จะไม่มีผลกระทบกับกลุ่มเหล่านี้

  1. ผู้กู้ที่อยู่อาศัยสัญญาแรก โดยที่อยู่อาศัยดังกล่าวราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท
  2. การกู้เพื่อสร้างบ้านบนที่ดินตนเองที่ปลอดภาระหนี้
  3. ผู้กู้ที่จะ refinance ที่มีสัญญาผ่อนที่อยู่อาศัยเพียง 1 หลัง
  4. ผู้กู้สินเชื่อ top-up เพื่อจ่ายเบี้ยประกันชีวิตผู้กู้ (MRTA) และประกันวินาศภัย หรือ สินเชื่อที่ให้กับธุรกิจ SMEs

อ่านเพิ่มเติม การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย – https://bit.ly/2Ytueii


 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →