GreedisGoods » Business » สูตร VLOOKUP คืออะไร? วิธีใช้ VLOOKUP พร้อมตัวอย่าง

สูตร VLOOKUP คืออะไร? วิธีใช้ VLOOKUP พร้อมตัวอย่าง

by Kris Piroj
สูตร VLOOKUP คือ วิธีใช้ VLOOKUP Excel

สูตร VLOOKUP คือ หนึ่งในสูตรที่ได้รับความนิยมใน Microsoft Excel โดยหน้าที่ของสูตร VLOOKUP คือการใช้สำหรับค้นหาข้อมูลที่อยู่ในชีทของ Excel แล้วแสดงข้อมูลที่เราต้องการออกมาใน Cell ที่เราใส่สูตร VLOOKUP

ตัวอย่างเช่น อยากรู้ว่ารหัสการสั่งซื้อ (Order ID) ME0005 มีการสั่งซื้อสินค้าอะไรและใครเป็นคนสั่ง การใช้สูตร VLOOKUP ก็จะทำให้ข้อมูลที่ตรงกับ Order ID ME0005 แสดงขึ้นมาใน Cell ที่เราต้องการ

สูตร VLOOKUP ตัวอย่าง VLOOKUP Excel สอน สูตร VLOOKUP
Worksheet ตัวอย่างสำหรับ สอน VLOOKUP

Note: Cell หมายถึงช่องแต่ละช่องใน Sheet อย่างช่องแรกสุดก็คือ Cell A1

เลือกสิ่งที่จะให้สูตร VLOOKUP ค้นหา

อันดับแรกสุดก่อนจะเริ่มทำอะไรกับ VLOOKUP คือคิดให้ได้ก่อนว่าจะใช้ค่าอะไรเป็นตัวค้นหา

โดยมีข้อจำกัดของการใช้สูตร VLOOKUP คือ ข้อมูลที่นำมาใช้ค้นหาต้องเป็นข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน อย่างเช่น ลำดับการสั่งซื้อ ลำดับที่ และเลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น

จากตัวอย่างข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันมีอยู่อย่างเดียวคือ Order ID หรือรหัสการสั่งซื้อ ดังนั้นเราจะใช้ Order ID เป็นตัวค้นหา


วิธีใช้ VLOOKUP พร้อมตัวอย่าง

อันดับแรก เลือก Cell ที่จะใช้ใส่ข้อมูลในการค้นหา ในที่นี้จะเลือก Cell G16 หมายความว่า เราจะใส่คำค้นหาลงไปใน Cell G16

จากนั้นเลือก Cell ที่จะแสดงผลลัพธ์ First Name, Last Name และ Product ซึ่งเราจะใส่สูตร VLOOKUP ลงไปใน Cell เหล่านี้

จากตัวอย่างจะเห็นว่ามีข้อมูล 3 อย่าง แต่เราจะเริ่มจาก First Name หรือชื่อจริงของลูกค้า ซึ่งเราจะทำให้ชื่อของลูกค้าแสดงใน Cell G17 ดังนั้น เราก็จะใส่สูตรลงไปในช่อง G17

สูตร VLOOKUP ที่จะใส่ลงไปในช่อง G17 คือ =VLOOKUP(G16,A2:D17,2)

สำหรับความหมายและลำดับการใส่สูตร =VLOOKUP(G16,A2:D17,2) แต่ละตัวมีดังนี้

  1. =VLOOKUP( คือสูตร VLOOKUP ส่วน ( คือการเริ่มระบุค่าในสูตร จะเห็นว่าเมื่อระบุเสร็จก็ต้องใส่วงเล็บปิด ) ตอนท้ายสูตร
  2. G16, หมายถึง Cell ช่องที่ใช้พิมพ์ข้อมูลสำหรับค้นหา เรียกว่า lookup_value (ต้องใส่ , ต่อท้ายเพื่อคั่น)
  3. A2:D17, หมายถึง ขอบเขตที่สูตร VLOOKUP จะทำการค้นหา ด้วยชื่อ Cell แรกและ Cell สุดท้ายที่ต้องการค้นหา ซึ่ง A2:D17 ก็จะหมายถึงเขตสีแดงตามภาพด้านล่าง (ต้องใส่ , ต่อท้ายเพื่อคั่น)
  4. 2 หมายถึงข้อมูลส่วนไหนที่เราต้องการให้ VLOOKUP แสดงโดยนับจากซ้ายไปขวา ซึ่งเราต้องการแสดง First Name ดังนั้นเมื่อนับจากซ้ายไปขวาภายในกรอบแดง First Name คือช่องที่ 2
  5. จบด้วยวงเล็บปิด )

หมายเหตุ: ในขั้นตอนที่ 3 สามารถเลือกขอบเขตการค้นหา (table_array) ได้ด้วยการพิมพ์ชื่อ Cell แรก (มุมบนซ้ายสุดที่ต้องการค้นหา) กับ Cell สุดท้าย (มุมล่างขวาสุดที่ต้องการค้นหา)

จากตัวอย่าง ถ้าหากทำสูตร VLOOKUP ถูกต้อง เมื่อใส่ Order ID ไปว่า ME0005 ลงไปใน Cell G16 ช่อง First Name ใน Cell G17 จะแสดงชื่อลูกค้าออกมาเป็น Eric ตามภาพด้านล่าง

สูตร VLOOKUP ที่เหลือ

สำหรับ VLOOKUP จากตัวอย่าง จะเห็นว่ายังมีอีก 2 Cell ที่ต้องการแสดงคือ Last Name และ Product

ซึ่งอีก 2 Cell ที่เหลือจะใช้เหมือนกัน ต่างกันเพียงแค่ ตัวเลขตัวสุดท้ายจากเดิมที่เป็น 2

สูตร VLOOKUP ในช่อง Last Name =VLOOKUP(G16,A2:D17,3)

  • 3 หมายถึงแสดงข้อมูลจากช่องที่ 3 จากขอบเขตสีแดงในภาพด้านบน ซึ่งก็คือ Last Name

สูตร VLOOKUP ในช่อง Product =VLOOKUP(G16,A2:D17,4)

  • 4 หมายถึงแสดงข้อมูลจากช่องที่ 4 จากขอบเขตสีแดงในภาพด้านบน ซึ่งก็คือ Product

ถ้าหากใส่สูตร VLOOKUP ถูกต้องทั้งหมด เมื่อใส่ Order ID “ME0005” ลงไปใน Cell G16 จะแสดงผลออกมาตามภาพด้านล่าง

สอน VLOOKUP ตัวอย่าง สูตร VLOOKUP EXcel

ลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ Excel VLOOKUP ตัวอย่าง ที่ใช้สอน VLOOKUP ในบทความนี้ – https://dropbox.com/GreedIs.xlsx?dl=0

บทความที่เกี่ยวข้อง