ส่วนเกินมูลค่าหุ้น คือ อะไร ? และ วิธีคำนวณส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น คือ บัญชี ส่วนของเจ้าของ Share Premium ราคาหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น คือ อะไร ? มาดูกันว่า สวนเกินมูลค่าหุ้น ที่อยู่ใน งบแสดงฐานะการเงิน มาจากไหนและบอกอะไร?


ส่วนเกินมูลค่าหุ้น คือ รายการบัญชีที่อยู่ใน ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Equity) ภายใน งบแสดงฐานะการเงิน โดยรายการ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น คือ รายการที่จะแสดงว่า มูลค่าหุ้นของบริษัทเปลี่ยนไปเท่าไหร่เมื่อเทียบกับ ราคาพาร์ (Par Value)

หรือง่ายกว่านั้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น คือ ตัวเลขที่แสดงว่ามูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปเท่าไหร่ เมื่อเทียบกับราคา ณ วันที่บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นมา

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น คำนวณได้จาก

มูลค่าปัจจุบันของหุ้น – มูลค่าของหุ้นที่คิดจากราคาพาร์ = ส่วนเกินมูลค่าหุ้นตัวอย่าง คำนวณส่วนเกินมูลค่าหุ้น

เมื่อ 1 ปีที่แล้ว บริษัท Greedy Insurance จัดตั้งบริษัท โดยแบ่งหุ้นออกเป็น 1,000,000 หุ้น โดยกำหนดราคาพาร์ของบริษัทไว้ที่ 1 บาทต่อหุ้น ปัจจุบันราคาหุ้นของ บริษัท Greedy Insurance อยู่ที่ 9 บาทต่อหุ้น

ขั้นแรก หามูลค่าหุ้นจาก ราคาพาร์ (Par Value)

มูลค่าหุ้นจากราคาพาร์ (Par Value) หาได้จาก ราคาพาร์ x จำนวนหุ้น

1,000,000 หุ้น x หุ้นละ 1 บาท = 1,000,000 บาท

ซึ่งตัวเลขนี้ในงบแสดงฐานะการเงินก็คือ รายการทุนเรือนหุ้น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ทุนเรือนหุ้น ได้ที่: Coming Soon

ขั้นที่ 2 หามูลค่าหุ้นในปัจจุบัน

มูลค่าหุ้นของบริษัทในปัจจุบันหาจาก ราคาหุ้น x จำนวนหุ้น

1,000,000 หุ้น x หุ้นละ 9 บาท = 9,000,000 บาท


ขั้นที่ 3 คำนวณส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Share Premium)

มูลค่าปัจจุบันของหุ้น – มูลค่าของหุ้นที่คิดจากราคาพาร์ = ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

9,000,000 บาท – 1,000,000 บาท = 8,000,000 บาท

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Share Premium) ของบริษัท Greedy Insurance คือ 8,000,000 บาท และ งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท Greedy Insurance ก็จะบันทึกว่า ส่วนเกินมูลค่าหุ้นคือ 8,000,000 บาท ในบัญชีหมวด ส่วนของเจ้าของ

ในทางกลับกัน ถ้าหากว่า ส่วนเกินมูลค่าหุ้นติดลบ นั่นหมายความว่า มูลค่าหุ้นในปัจจุบันต่ำกว่าราคาพาร์ของหุ้น ในบัญชีก็จะแสดง ส่วนเกินมูลค่าหุ้นติดลบ (เขียนเป็นตัวเลขในวงเล็บ)


 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →