หนี้ครัวเรือน คือ อะไร ? หนี้ครัวเรือน บอกอะไร ?

หนี้ครัวเรือน คือ Household Debt คือ ตัวเลขทางเศรษฐกิจ หนี้

หนี้ครัวเรือน (Household Debt) อีกหนึ่ง ตัวเลขทางเศรษฐกิจ ที่ได้ยินกันบ่อย ๆ มาดูกันว่า หนี้ครัวเรือน คือ อะไร? และ ตัวเลขหนี้ครัวเรือน บอกอะไรบ้าง


หนี้ครัวเรือน คือ เงินให้กู้ยืมที่ให้กู้โดย สถาบันการเงิน โดยให้กู้แก่บุคคลธรรมดาที่อยู่ในประเทศ ซึ่ง
บุคคลธรรมดาจะนำเงินก้อนนั้นไปใช้จับจ่ายใช้สอยหรือเพื่อประกอบธุรกิจก็ได้

ไม่ว่าจะเป็น เงินกู้ซื้อบ้าน ซื้อคอนโด เงินกู้ซื้อรถ เงินกู้ไปลงทุนเปิดร้านอาหาร หรือแม้กระทั่ง เงินกู้เพื่อซื้อของฟุ่มเฟือย ทั้งหมดนับว่าเป็น หนี้ครัวเรือน หรือ Household Debt

หนี้ครัวเรือน (Household Debt) จะครอบคลุมแค่เงินกู้จากสถาบันการเงินที่ ธนาคารกลาง (Central Bank) หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand) เก็บข้อมูลได้เท่านั้น (แน่นอนว่าไม่รวมหนี้นอกระบบ)

ตัวเลขหนี้ครัวเรือน จะประกอบตัวเลขเงินกู้จาก 2 กลุ่มหลัก คือ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารอื่น ๆ อย่างเช่น บริษัทบัตรเครดิต บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์ และ โรงรับจำนำ เป็นต้น


ความหมายอ้างอิงจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (พื้นฐานบางอย่างในวิธีคิดหนี้ครัวเรือนของแต่ละประเทศอาจจะต่างกันเล็กน้อย)


หนี้ครัวเรือน บอกอะไร

หนี้ (Loan) ไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไป เช่นเดียวกับ หนี้ครัวเรือน (Household Debt) เนื่องจากหลายอย่างในเศรษฐกิจต่างขับเคลื่อนด้วยหนี้สิน และหนี้สินก็สะท้อนให้เห็นว่า รายได้ของคนในชาติสูงขึ้น (รายได้มาก ก็สามารถกู้ได้ไปใช้จ่ายหมุนเวียนในเศรษฐกิจได้มาก)

อย่างไรก็ตาม หนี้ครัวเรือน (Household Debt) ที่ดีก็ควรจะสอดคล้องกันกับ ระดับรายได้ของประชากร เนื่องจาก รายได้ก็คือความสามารถในการชำระหนี้

ถ้าหาก หากหนี้ครัวเรือน อยู่ในระดับสูงกว่า ระดับรายได้ของประชากร ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ก็อาจส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ ซึ่งในท้ายที่สุดหนี้เหล่านั้นก็จะกลายเป็น หนี้เสีย หรือ NPL (Non Profit Loan) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง

และถ้าหากว่า หนี้ครัวเรือน กลายเป็น หนี้เสีย (NPL) ในจำนวนที่มากเกินไป ในท้ายที่สุดก็จะทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession) เหมือนกับหลาย ๆ วิกฤตการเงินที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น Subprime หรือ วิกฤตต้มยำกุ้ง


หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ได้อย่างไร ?

สำหรับเหตุผลที่ทำให้ หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น นอกจากการที่คนมีรายได้เพิ่มขึ้นจนสามารถกู้ได้มากขึ้น มีอยู่หลายปัจจัย ซึ่งแต่ละปัจจัยก็ใช่ว่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิด การก่อนหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นโดยตรงเสมอไป

ดังนั้น แนะนำให้มองว่าเป็นปัจจัยที่เอื้อให้เกิด การก่อหนี้ครัวเรือน (Household Debt) โดยปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการก่อหนี้ครัวเรือน ได้แก่

เศรษฐกิจดี (หรือดีมาก) จนคนทั่วไปกล้าใช้เงิน รวมถึงกล้ากู้เงิน (กล้าผ่อนรถ กล้าผ่อนบ้าน)

ความรู้ด้านการบริหารเงิน (น้อย) พูดง่าย ๆ คือไม่มีความรู้ในการบริหารเงินที่มี จนนำไปสู่การก่อหนี้นั่นเอง

การกู้เงินไปใช้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ถ้าสังเกตดี ๆ ในระยะยาวของทุกวัฏจักรเศรษฐกิจ จะมีอยู่ช่วงหนึ่งเสมอที่คนจะแห่กันกู้เงินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเก็งกำไร

ธนาคารแข่งกันปล่อยเงินกู้ บางครั้งสาเหตุก็ไม่ได้มาจากคนกู้ บางครั้งก็มาจากธนาคารที่แข่งกันปล่อยกู้ (จนทำให้กู้ผ่านง่ายมากๆ) ซึ่งเหตุการณ์การแข่งกับปล่อยกู้จนหนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นมาก ๆ จนกลายเป็นหายนะครั้งใหญ่ก็คือช่วง วิกฤติ Subprime ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็น เงินกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์

นโยบายของรัฐที่เอื้อให้ประชาชนก่อหนี้ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเพื่อหาเสียง หรือนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็ตาม

ความสามารถในการเข้าถึงเงินกู้ในระบบมากขึ้น พูดง่าย ๆ คือการเปลี่ยนจากกู้นอกระบบมากู้ในระบบได้ จึงทำให้สามารถตัวเลข หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจะเห็นว่า หนี้ครัวเรือน (Household Debt) เป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างน่าสนใจตัวหนึ่ง เนื่องจากเป็นตัวเลขที่สะท้อนสภาพเศรษฐกิจได้ค่อนข้างดี เพราะหนี้คือหนึ่งในสิ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ดังนั้น สำหรับใครที่สนใจในเศรษฐกิจ ตัวเลขหนี้ครัวเรือน เป็นตัวเลขที่ควรติดตามอย่างใกล้ชิด

สามารถติดตามรายงาน หนี้ครัวเรือนของไทย ได้จากเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย – bit.ly/2F1h30x


 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →