GreedisGoods » Business » เลขท้ายตู้คอนเทนเนอร์ บอกอะไรบ้าง?

เลขท้ายตู้คอนเทนเนอร์ บอกอะไรบ้าง?

by K. Pair
เลขท้ายตู้คอนเทนเนอร์ Container No คือ เลขตู้

เลขที่อยู่ท้ายตู้คอนเทนเนอร์ คือ ข้อมูลที่เกี่ยวกับน้ำหนักและหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญในการขนส่งของระบบคอนเทนเนอร์

เลขเหล่านั้นมีประโยชน์ในการแยกตู้คอนเทนเนอร์และแจ้งให้ทราบถึงน้ำหนักของตู้นั้นๆ ที่จะมีผลต่อการขนส่งทั้งทางทะเลและทางถนน

โดยข้อมูลที่อยู่ท้ายตู้คอนเทนเนอร์ทุกๆ ตู้จะประกอบด้วย 5 ตัว ต่อไปนี้

หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์
Max Gross Weight
Tare
Net Weight
Cube 

ซึ่งชื่อแต่ละตัวอาจจะเขียนในรูปแบบที่ต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปตู้คอนเทนเนอร์จะบอกข้อมูลทั้ง 5 ตัวนี้


ตัวอย่าง เลขที่อยู่ท้ายตู้คอนเทนเนอร์


หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์

หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ คือ ตัวเลขชุดด้านบนสุดในภาพด้านบน ที่อาจมี 1 หรือ 2 บรรทัดก็ได้ ซึ่งจะเป็นเลขชุดเดียวกันกับที่อยู่ผนังตู้ด้านในและด้านนอกตู้คอนเทนเนอร์

โดยหมายเลขตู้อาจจะมีตัวเลขล้วนๆ หรือตัวเลขผสมตัวอักษรภาษาอังกฤษ ขึ้นอยู่กับระบบของบริษัทเจ้าของตู้ Container นั้นๆ ว่าจะตั้งยังไง

สำหรับหน้าที่ของ หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ คือ มีไว้แยกตู้ที่หน้าตาเหมือนๆ กัน ว่าตู้ไหนเป็นตู้ไหน ป้องกันความผิดพลาดจากการยกผิดตู้

เหมือนกับหมายเลขประจำตัวประชาชนที่บอกว่าคนคนนั้นเป็นใคร

MAX GROSS

Max Gross คือ น้ำหนักของตู้เปล่ารวมกับน้ำหนักของสินค้าที่ตู้รับได้สูงสุด

กล่าวคือ Max Gross คือ น้ำหนักสูงสุดของตู้คอนเทนเนอร์ที่จะหนักได้

นอกจากนี้ บางตู้ในส่วนของ Max Gross อาจเขียนว่า MX Gross, MX GR, MAX GR, หรือ MAX GW

จากภาพตัวอย่าง น้ำหนักของตู้เปล่ารวมกับนำหนักสินค้าที่รับได้หนัก 32,500 กิโลกรัม (32,500 KG หรือ KGS) หรือ 71,650 ปอนด์ (71,650 LB หรือ LBS)

Max Gross = Tare + Net

TARE

Tare คือ น้ำหนักของตู้เปล่า ที่ยังไม่ได้บรรจุสินค้าลงไป

จากภาพตัวอย่าง น้ำหนักของตู้เปล่าหนัก 3,850 กิโลกรัม (3,850 KG หรือ KGS) หรือ 8,490 ปอนด์ (8,490 LB หรือ LBS)

Tare = Max Gross – Net

NET

Net คือ น้ำหนักของสินค้าสูงสุดที่จะบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์นั้นได้ ซึ่งก็คือน้ำหนักสูงสุดที่ตู้รับได้

นอกจากนี้ ในบางครั้ง ในส่วนของ NET อาจจะเขียนว่า NW, Net Weight, MAX CW หรือ Payload

จากภาพตัวอย่าง น้ำหนักของสินค้าที่ตู้คอนเทนเนอร์นี้รับได้ คือ 28,650 กิโลกรัม (28,650 KG หรือ KGS) หรือ 63,160 ปอนด์ (63,160 หรือ LBS)

Net = Max Gross – Tare

CUBE

CUBE หรือ CU CAP คือ ปริมาตรสุทธิของตู้คอนเทนเนอร์

จากภาพตัวอย่าง ตู้คอนเทนเนอร์นี้มีปริมาตร 76.3 คิวบิกเมตร (76.3 CU.M.)

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด