ทำความรู้จัก หลักในการเก็บภาษี (แหล่งเงินได้ และ ถิ่นที่อยู่)

หลักในการเก็บภาษี หลัก แหล่งเงินได้ หลัก ถิ่นที่อยู่

ทำความเข้าใจกับ หลักในการเก็บภาษี ทั้ง 2 รูปแบบของการเก็บภาษีในประเทศไทย หลักแหล่งเงินได้ และ หลักถิ่นที่อยู่


หลักในการเก็บภาษีจะเป็นเหมือนเงื่อนไขในการเก็บภาษี ซึ่งถ้าผู้มีรายได้ตรงตามเงื่อนข้อใดข้อหนึ่งก็จะต้องจ่ายภาษี

หลักในการเก็บภาษี จะมีอยู่ 3 หลัก คือ 

หลักแหล่งเงินได้ (Source Rule) – รายได้เกิดในประเทศใด ประเทศนั้นจะเป็นผู้เก็บภาษี

หลักถิ่นที่อยู่ (Resident Rule) – รายได้เกิดที่ประเทศ A แต่ว่าตัวอยู่ในประเทศ B ประเทศ B จะเป็นผู้เก็บภาษี


หลักสัญชาติ (Nationality Rule) – ถือสัญชาติอะไร จ่ายให้ประเทศนั้น *ประเทศไทยไม่ได้ใช้วิธีนี้

แต่ประเทศไทยจะใช้แค่ “หลักแหล่งเงินได้” กับ “หลักถิ่นที่อยู่” เท่านั้น

อย่างไรก็ตามการเก็บภาษีจะไม่เก็บให้เกิดการซ้ำซ้อน 

เช่น  เมื่อเสียให้กับหลักที่ 1 แล้ว ก็ไม่ต้องเสียให้หลักที่ 2 และ 3 อีก


หลักแหล่งเงินได้ (Source Rule)

หลักแหล่งเงินได้ (Source Rule) คือ รายได้เกิดในประเทศใด ประเทศนั้นจะเป็นผู้เก็บภาษี ไม่ว่าคนที่มีรายได้คนนั้นจะเป็นคนประเทศอะไร

ตัวอย่างกรณีของ หลักแหล่งเงินได้ ได้แก่

  • ทำงานอยู่ในประเทศไทย
  • คนต่างประเทศมีกิจการในไทย เช่น เข้ามาเปิดร้านอาหารในไทย (ไม่สนว่าเจ้าของร้านที่ได้เงินอยู่ในประเทศไทยมั้ย) เข้ามาแข่งอะไรก็ตามแล้วได้เงินในประเทศไทยก็เช่นกัน
  • มีทรัพย์สินอยู่ในประเทศไทย เช่น คนจีนซื้อบ้านไว้ในไทยแล้วปล่อยให้คนไทยเช่า
  • กิจการของนายจ้างในประเทศไทย เช่น บริษัทไทยชื่อบริษัท A จ้างนาย ก. ส่งไปประจำสาขาที่ญี่ปุ่น ซึ่งเงินเดือนของนาย ก. ได้จากบริษัท A ที่อยู่ในไทย

หลักถิ่นที่อยู่ (Resident Rule)

หลักถิ่นที่อยู่ (Resident Rule) คือ รายได้เกิดที่ประเทศ A แต่ว่าตัวอยู่ในประเทศไทย ประเทศไทยจะเป็นผู้เรียกเก็บภาษี


ตัวอย่างกรณีของ หลักถิ่นที่อยู่ ได้แก่

  • ไปทำงานในต่างประเทศ เช่น นาย B เป็นคนจีน เข้ามาทำงานที่ประเทศไทย
  • ทรัพย์สินอยู่ในต่างประเทศ เช่น นาง A อยู่ที่ไทย ซื้อตึกในประเทศมาเลเซียเพื่อเปิดให้คนเช้า
  • มีกิจการอยู่ต่างประเทศ เช่น นางสาว C อยู่ที่ไทย โดยเปิดร้านอาหารไทยที่ประเทศอังกฤษ

แต่เหตุการณ์จากด้านบน จะต้องตรงกับเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อนี้ 

  1. อยู่ในประเทศไทยถึง 180 วันภายในรอบปี – ถ้าวันที่ 180 เป็นวันที่ 1 มกราคม ปีถัดไป ถือว่ายังไม่เข้าเงื่อนไขนี้
  2. นำเงินที่ได้ (จากทั้ง 3 ข้อข้างบน) เข้ามาในประเทศไทย 

ถ้าตรงแค่เงื่อนไขเพียงข้อใดข้อหนึ่ง จะยังถือว่าไม่เข้า หลักถิ่นที่อยู่


 

 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →