หลัก 3 Mu คือ อะไร ?

3 Mu คือ Muda Mura Muri

ทำความรู้จัก Muda Mura และ Muri หรือหลัก 3 Mu ว่าหลัก 3 Mu คือ อะไร ?


หลัก 3 Mu คือ แนวคิดที่เกี่ยวกับสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตลดลง โดยชื่อ 3 Mu ย่อมาจากภาษาญี่ปุ่น 3 คำ ได้แก่ Muda Mura และ Muri 

Muda คือ ความสูญเปล่า

Mura คือ ความไม่สม่ำเสมอ

Muri คือ การทำสิ่งที่เกินกำลังของตัวเอง


และถ้าหากว่ากระบวนการผลิตสามารถกำจัดทั้ง 3 Mu ออกไปได้ ก็จะช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพที่มากขึ้น


Muda

Muda คือ ความสูญเปล่า ที่เกิดขึ้นในประบวนการผลิต กล่าวคือ เป็นสิ่งที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ในขณะที่ไม่ได้ทำให้ผลผลิตมากขึ้น หรือประสิทธิภาพสูงขึ้นแต่อย่างใด อีกทั้งยังไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับสินค้าอีกด้วย

หรือที่หลาย ๆ คนอาจคุ้นเคยดีในชื่อ แนวคิด 7 Waste หรือ ความสูญเสีย 7 ประการ ที่ประกอบด้วย

ความสูญเสียจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)
ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)
ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว (Motion)
ความสูญเสียจากการรอคอย (Delay)
ความสูญเสียจากการผลิตของเสีย (Defect)
ความสูญเสียจากการขนส่ง (Transportation)
ความสูญเสียจากกระบวนการผลิต (Processing)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนวคิด 7 Waste – https://bit.ly/2HdZeN8


Mura

Mura คือ ความไม่สม่ำเสมอของการดำเนินงาน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของงาน ทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพที่ไม่สม่ำเสมอและไม่ได้มาตรฐานอย่างที่ควรจะเป็น

โดยความไม่สม่ำเสมอของ Mura จะหมายถึง ปริมาณงานที่ไม่สม่ำเสมอ การเลือกใช้คนเพื่อทำงานนั้น ๆ รวมไปถึง แนวทางในการดำเนินงานที่ไม่สม่ำเสมอ (เมื่อวานใช้วิธีหนึ่ง วันนี้ใช้อีกวิธีหนึ่ง)Muri

Muri คือ การทำสิ่งที่เกินกำลัง ซึ่งการทำงานที่เกินกำลังจะส่งผลให้เกิดความผิดพลาด เหมือนกับการคนที่ฝืนทำอะไรที่เกินความสามารถของตนเอง

นอกจากนั้น การทำงานที่เกินกำลังยังส่งผลให้เกิดความตึงเครียด และส่งผลถึงขวัญกำลังใจในการทำงาน จากความเหนื่อยยากที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่เกินกำลังตัวเอง (ที่มีโอกาสสำเร็จต่ำ) อีกด้วย


 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →