Home Investment ตลาดหุ้นเปิดซื้อขายหุ้นติด เครื่องหมาย SP 1-31 กรกฎา 2562

ตลาดหุ้นเปิดซื้อขายหุ้นติด เครื่องหมาย SP 1-31 กรกฎา 2562

by greedisgoods
หุ้น เครื่องหมาย SP ขาย หุ้นติดเครื่องหมาย SP

เตรียมเปิดให้ซื้อขายหุ้นติด เครื่องหมาย SP ชั่วคราว ในวันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 มาดูกันว่าการซื้อขายหุ้นที่ ติดเครื่องหมาย SP มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง!?

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เตรียมเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ที่ติด เครื่องหมาย SP ชั่วคราว เป็นเวลาหนึ่งเดือนในช่วงวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 สำหรับหุ้นที่ถูกหยุดการซื้อขายหรือขึ้นเครื่องหมาย SP ต่อเนื่องนานเกิน 3 เดือนและเข้าเงื่อนไขที่กำหนด

โดยรายชื่อหุ้นที่ขึ้น เครื่องหมาย SP ที่เข้าเกณฑ์ที่จะอนุญาตให้ทำการซื้อขายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม จะมีการประกาศรายชื่อหุ้นที่เข้าเกณฑ์วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่จะถึงนี้

สำหรับใครที่กำลังสงสัยว่า เครื่องหมาย SP คือ อะไร? เครื่องหมาย SP คือ เครื่องหมายหุ้น ที่ขึ้นอยู่ท้ายชื่อหุ้น โดยเครื่องหมาย SP ย่อมาจาก Suspension เป็นการ “ห้ามซื้อขายหุ้นชั่วคราว” สำหรับเหตุผลทั้งหมดที่ขึ้น เครื่องหมาย SP อ่านได้ที่ https://bit.ly/เครื่องหมาย-sp

และในบางครั้งหุ้นที่มีปัญหาจนติดเครื่องหมาย SP เหล่านั้นอาจจะติดเครื่องหมาย SP กินเวลานานหลายเดือนไปจนถึงครึ่งปีก็ได้ นั่นหมายความว่า นักลงทุนที่พลาดการขายหุ้นก่อนจะติดเครื่องหมาย SP จะไม่สามารถขายหุ้นได้อีกเลย

ทำให้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการปรับปรุง เครื่องหมาย SP ที่ขึ้นท้ายหุ้น ให้เป็นมิตรกับนักลงทุนที่ขายหุ้นทิ้งไม่ทันมากขึ้น ด้วยการมีการเปิดให้นักลงทุนซื้อขายหุ้นชั่วคราวระหว่างที่ หุ้นติดเครื่องหมาย SP

เงื่อนไขของหุ้นที่ติดเครื่องหมาย SP ที่จะเปิดให้ซื้อขาย

ถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ประกาศว่ามีหุ้นที่ติดเครื่องหมาย SP หุ้นไหนบ้างที่จะเปิดให้ทำการซื้อขายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่จะถึง

แต่ในเบื้องต้นเงื่อนไขของหุ้นที่ติด เครื่องหมาย SP ที่จะเปิดให้ซื้อขาย มีดังนี้

  1. ไม่ส่งงบการเงินตามเวลาที่กำหนด ส่งงบการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญ
  2. เป็นหุ้นที่เข้าข่ายถูกเพิกถอน ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือฐานะการเงิน
    และไม่เคยได้รับอนุญาตให้เปิดซื้อขายชั่วคราวมาก่อน
  3. ไม่ถูกสั่งให้เพิกถอนก่อนวันที่จะเปิดซื้อขายชั่วคราว

หมายเหตุ: 3 ข้อข้างบนเป็นแค่เงื่อนไขของหุ้นที่จะเปิดให้ซื้อขายในวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 ไม่ใช่เงื่อนไขทุกข้อที่จะทำให้หุ้นติดเครื่องหมาย SP

สิ่งที่ต้องรู้ในการซื้อหุ้นติดเครื่องหมาย SP 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องรู้ในการซื้อขายหุ้นที่ติดเครื่องหมาย SP ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 ที่จะถึงมีดังนี้

ผู้ลงทุนต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance ที่ต้องชำระเงินทั้งจำนวนเท่านั้น

หุ้นเหล่านี้จะมี เครื่องหมาย NC หรือ Non Compliance อยู่ท้ายชื่อหุ้น ในวันที่เปิดให้ซื้อขาย

ไม่มีการกำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling กับ Floor) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 หรือวันแรกที่มีการซื้อขาย

หลังจาก 31 กรกฎาคม 2562 หุ้นเหล่านั้นจะ ขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่าบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลหรือแก้ไขให้ครบถ้วนที่จะกลับมาซื้อขายตามปกติได้

ไม่นำข้อมูลการซื้อขายของหุ้นเหล่านี้มาคำนวณในสถิติของตลาดหลักทรัพย์

สำหรับอัพเดทรายชื่อหุ้น ที่จะเปิดให้ซื้อขายระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะประกาศในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรา


 

บทความที่เกี่ยวข้อง