GreedisGoods » Finance » หุ้น คืออะไร? การเล่นหุ้น หรือ เทรดหุ้น ทำกำไรได้อย่างไร

หุ้น คืออะไร? การเล่นหุ้น หรือ เทรดหุ้น ทำกำไรได้อย่างไร

by Kris Piroj
หุ้น คือ Common Stock หุ้นสามัญ คือ การ ลงทุน ตลาดหุ้น คือ stock market เล่นหุ้น คือ

หุ้น คืออะไร?

หุ้น คือ ตราสารทางการเงินที่ให้สิทธิในการเป็นเจ้าของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่นำเงินมาลงทุนในกิจการ เรียกว่า ตราสารทุน โดยหุ้น (Stock) คือ สิ่งที่มีหน้าที่เป็นหน่วยแสดงความเป็นเจ้าของบริษัท หรือผู้ให้ง่ายกว่านั้นคือ ถ้ามีหุ้นจำนวนมากกว่าก็จะมีความเป็นเจ้าของมากกว่า

หลักการพื้นฐานของ หุ้น คือ ลงเงินเปิดกิจการของคนหลายคน (การหุ้นเงิน) เพื่อนำเงินไปใช้ในการดำเนินกิจการ และเมื่อบริษัทมีกำไรนักลงทุน (ผู้ซื้อหุ้น) ก็จะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามสัดส่วนของเงินที่ลงทุนซื้อหุ้น (โดยผลตอบแทนของหุ้นนี้เรียกว่า เงินปันผล)

เพื่อให้เห็นภาพการทำงานของ หุ้น ว่าทำงานอย่างไร สมมติว่านาย A ต้องการเปิดกิจการที่ต้องใช้เงิน 20 ล้านบาท แต่โชคไม่ดีที่นาย A มีเงินแค่ 10 ล้านบาท เพื่อที่จะมีเงิน 20 ล้านบาท A จึงต้องชวนเพื่อนอีก 3 คนมาหุ้นกันเปิดกิจการ

โดยแต่ละคนลงทุนด้วยเงินดังนี้ (และกำหนดให้ 1 หุ้น = 5 บาท)

  1. A ลงทุน 10 ล้านบาท (เป็นเจ้าของ 50%) หรือมีหุ้น 2 ล้านหุ้น
  2. B ลงทุน 6 ล้านบาท (เป็นเจ้าของ 30%) หรือมีหุ้น 1 ล้าน 2 แสนหุ้น
  3. C ลงทุน 2 ล้านบาท (เป็นเจ้าของ 10%) หรือมีหุ้น 4 แสนหุ้น
  4. D ลงทุน 2 ล้านบาท (เป็นเจ้าของ 10%) หรือมีหุ้น 4 แสนหุ้น

จากกรณีตัวอย่างด้านบน จำนวนหุ้น คือ การแบ่งหน่วยลงทุนเป็นหน่วยย่อยที่มีค่าเท่า ๆ กัน จากตัวอย่าง 1 หุ้นราคา 5 บาท จะเห็นว่าทุกคนในตัวอย่างคือเจ้าของบริษัท และ A คือคนที่มีความเป็นเจ้าของสูงสุด (มีหุ้นมากที่สุด หรือ ลงเงินมากที่สุด) ซึ่งสิทธิ์ในการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นก็จะมากตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยเราจะเรียกทั้ง 4 คนนี้ว่า “ผู้ถือหุ้น”

เช่นเดียวกับผลตอบแทนเมื่อบริษัทมีกำไร ผู้ที่ลงทุนมากกว่าก็จะได้ส่วนแบ่งผลตอบแทนมากกว่า โดยผลตอบแทนดังกล่าวจะคำนวณตามจำนวนหุ้น เช่น แบ่งผลตอบแทนให้ 1 บาทต่อหุ้น (ผลตอบแทนนี้ เรียกว่า เงินปันผล)

หุ้น (Stock) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ หุ้นสามัญ (Common Stock) และ หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) โดยหุ้นทั้ง 2 ประเภทจะเป็นตราสารที่ให้สิทธิในการเป็นเจ้าของกิจการเหมือนกัน แต่ต่างกันในเรื่องของสิทธิของผู้ถือหุ้นเท่านั้น (แต่เราจะยังไม่อธิบายให้งงในบทความนี้) สำหรับหุ้นที่ซื้อขายกันอยู่ใน ตลาดหุ้น คือ หุ้นสามัญ (Common Stock)

นอกจากนี้ ถ้าหากถือหุ้นสามัญ (Common Stock) เกินครึ่งหนึ่ง (มากกว่า 50%) ของหุ้นทั้งหมดของกิจการนั้น ก็จะมีสิทธิ์ตั้งฝ่ายจัดการของบริษัทได้

ผลตอบแทนของหุ้น

การลงทุนในหุ้น จะให้ผลตอบแทนที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบหลัก คือ เงินปันผล (Dividend) และ กำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain)

เงินปันผล (Dividend) คือ ส่วนแบ่งกำไรของบริษัท เมื่อบริษัทมีผลประกอบการที่ดี บริษัทก็จะจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น (ไม่นับบริษัทที่หยุดจ่ายปันผล)

จากตัวอย่างเดิม ถ้าหากบริษัทมีกำไร 10 ล้านบาท และมีนโยบายจ่ายเงินปันผล 100% ของกำไรทั้งหมด (ได้กำไรเท่าไหร่ จ่ายเงินปันผลเท่านั้น) โดยจ่ายเงินปันผล 1 บาทต่อหุ้น แต่ละคนจะได้เงินปันผลดังนี้

  • A จะได้ เงินปันผล 2 ล้านบาท
  • B จะได้ เงินปันผล 1.2 ล้านบาท
  • C จะได้ เงินปันผล 4 แสนบาท
  • D จะได้ เงินปันผล 4 แสนบาท

กำไรจากการซื้อขายหุ้น (Capital Gain) คือ กำไรจากส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการซื้อหุ้นถูกแล้วขายแพง

นอกจากนี้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น อาจพบได้ในรูปแบบของผลตอบแทนอื่นๆ อย่างเช่น สิทธิในการจองซื้อหุ้นออกใหม่ (Rights Offering) และการรับปันผลเป็นหุ้น เป็นต้น

ตลาดหุ้น คืออะไร?

ตลาดหุ้น คือ ที่สำหรับการซื้อขายหุ้น โดยจะแบ่งเป็นตลาดแรก (Primary Market) และตลาดรอง (Secondary Market) ซึ่งรายละเอียดคร่าว ๆ ที่มือใหม่รู้หรือไม่รู้ก็ได้มีดังนี้

  • ตลาดแรก (Primary Market) คือ การซื้อขายหุ้นเมื่อครั้งที่บริษัทออกหุ้นครั้งแรก
  • ตลาดรอง (Secondary Market) คือ การซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นอย่างที่เห็นตามข่าวและในแบบที่คุณกำลังสนใจ เป็นการซื้อขายหุ้นที่เกิดขึ้นหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดแรก

ในปัจจุบันการซื้อหุ้นและการขายหุ้นส่วนใหญ่จะทำผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านระบบของทางโบรคเกอร์ (นายหน้าค้าหุ้น) อยู่แล้ว อย่างในไทยจะซื้อขายผ่านโปรแกรม Streaming Pro (หรือ การโทรไปส่งคำสั่งซื้อกับโบรคเกอร์หุ้นของเรา) ซึ่งตรงนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็น เว็บเล่นหุ้น

แต่ก่อนที่จะสามารถซื้อขายหุ้นได้นั้น อันดับแรกต้องเริ่มจากต้องมีบัญชีหุ้นหรือที่เรียกว่า พอร์ตหุ้น ซึ่งการที่จะมีพอร์ตหุ้นได้ก็จะต้องเปิดพอร์ตหุ้นกับนายหน้าซื้อขายหุ้นหรือโบรคเกอร์ก่อน

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด