Home Investment สรุป พื้นฐาน หุ้น AAV หรือ หุ้นแอร์เอเชีย (หุ้น Airasia)

สรุป พื้นฐาน หุ้น AAV หรือ หุ้นแอร์เอเชีย (หุ้น Airasia)

by greedisgoods
หุ้น AAV หุ้นแอร์เอเชีย พื้นฐาน หุ้น airasia

สรุปพื้นฐาน หุ้น AAV หรือ หุ้นแอร์เอเชีย (Airasia) สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการอ่านข้อมูลยาว ๆ

หุ้น AVV หรือ เอเชีย เอวิเอชั่น เป็นบริษัทประเภท Holding Company (บริษัทที่ลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น)

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า AAV หรือ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จะเป็น Holding Company แต่บริษัท บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น ก็ถือหุ้นในบริษัทเดียว นั่นก็คือ บริษัท ไทย แอร์เอเชีย หรือ แอร์เอเชียในประเทศไทย ที่หลายคนคุ้นเคยกันดีนั่นเอง

โดย AAV หรือบริษัท เอเชีย เอวิชั่น ถือหุ้นของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย อยู่ทั้งหมด 55% ส่วนอีก 45% Air Asia Investment ที่เป็นของ Air Asia Berhad ที่จดทะเบียนอยู่ในมาเลเซียเป็นผู้ถือหุ้น

ดังนั้น ในเรื่อง พื้นฐานของหุ้น AAV ที่จะพูดถึงต่อไปนี้ จะเกี่ยวกับการดำเนินงานของ แอร์เอเชีย ที่เกี่ยวกับสายการบินเป็นหลัก


การดำเนินงานของ AAV

บริษัท ไทย แอร์เอเชีย ที่บริษัท เอเชียเอวิชั่น ถือหุ้น ประกอบธุรกิจให้บริการสายการบินราคาประหยัด โดยเป็นสายการบินราคาประหยัดที่เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ซึ่งตั้งแต่ ไทยแอร์เอเชียให้บริการในไทยมาเป็นเวลา 14 ปี ได้ขนส่งผู้โดยสารไปทั้งสิ้น 114 ล้านคน

โดยผู้โดยสารของ ไทยแอร์เอเชีย เป็นผู้โดยสารภายในประเทศ 63% และผู้โดยสารระหว่างประเทศ 37%

ในปัจจุบัน ไทย แอร์เอเชีย ดำเนินงานด้วยเครื่องบินทั้งหมด 56 ลำ ซึ่งเครื่องบินทั้งหมดที่ ไทยแอร์เอเชีย ใช้ เป็น เครื่องบินแอร์บัส A320 (ข้อมูลปี 2560) และมีฐานปฏิบัติการการบินอยู่ในสนามบินทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่

ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
ท่าอากาศยานภูเก็ต
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
ท่าอากาศยานหาดใหญ่


การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

คู่แข่งหลักในเส้นทางบินระหว่างประเทศของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย รวมถึงสายการบินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ ได้แก่

(1) การบินไทย
(2) คาเธย์แปซิฟิก
(3) สิงคโปร์แอร์ไลน์
(4) เวียดนามแอร์ไลน์
(5) แอร์มาเก๊า
(6) เมียนมาเนชันแนลแอร์ไลน ์
(7) มาเลเซียแอร์ไลน์

นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันกับสายการบินราคาประหยัด เช่น ไทเกอร์แอร์เวย์ส เจ็ทสตาร์แอร์เวย์ส สปริงแอร์ไลน์ นกสกู๊ต ไทยไลอ้อนแอร์ และไทยเวียดเจ๊ทแอร์ นิวเจนแอร์เวย์ส

ส่วนคู่แข่งหลักในเส้นทางบินภายในประเทศของ ไทยแอร์เอเชีย ได้แก่

(1) การบินไทย
(2) สายการบินไทยสมายล์
(3) สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันกับสายการบินราคาประหยัดรายอื่นๆ อาทิ นกแอร์ (บริษัทร่วมของการบินไทย) ไทยไลอ้อนแอร์ และ ไทยเวียดเจ๊ทแอร์


ที่มาของรายได้ของ หุ้น AAV

สำหรับรายได้หลักของ ไทยแอร์เอเชีย จะมาจากการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร และการให้บริการเสริม (ทั้งก่อนขึ้นเครื่องและบนเครื่อง) โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 71 และร้อยละ 18 ตามลำดับ

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ไทย แอร์เชีย

รายได้ค่าโดยสาร 71.4%
รายได้ค่าน้ำหนักสัมภาระและค่าบริการอื่น 18.8%
รายได้จากเที่ยวบินเช่าเหมาลำ 4.3%
รายได้จากการขายสินค้าบนเครื่องบิน 1.3%
รายได้ค่าระวางขนส่ง 0.6%
กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.9%
รายได้อื่น ๆ 2.7%


ต้นทุนของ AAV

ต้นทุนของ ไทย แอร์เอเชีย ส่วนใหญ่จะมาจาก ค่าเชื้อเพลิงของเครื่องบิน สูงถึง 31% เมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมด ซึ่งต้นทุนของ ไทย แอร์เอเชีย ในปี 2560 สามารถจำแนกออกมาได้ ดังนี้

ค่าเชื้อเพลิง 31%
ค่าเช่าเครื่องบินและเครื่องยนต์ 15%
ค่าพนักงาน 16%
การบริการในสนามบินและลานจอด 13%
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 8%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 7%
ค่าบริการภาคพื้นและจัดจำหน่าย 5%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 4%
อื่น ๆ 1%


ความสามารถในการทำกำไรของ หุ้น AAV

อัตรากำไรสุทธิ ของ หุ้น AAV ในปี 2560 อยู่ที่ 4.1% ในปี 2560

หรือพูดให้เข้าใจง่าย ๆ คือ ถ้าบริษัท AAV มีรายได้ 100 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะเหลือเป็นกำไรของบริษัท 4.1 บาท


บทความนี้ เป็นข้อมูลของหุ้น AAV ในปี 2560 ซึ่งข้อมูลบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

แบบ 56-1 ทุกปี ของ หุ้น AAV – http://www.aavplc.com/index.html?menu=ar&lang=th

เว็บไซต์สำหรับนักลงทุนของหุ้น AAV – www.aavplc.com


 

บทความที่เกี่ยวข้อง