GreedisGoods » Investment » หุ้น IPO คืออะไร? ทำความเข้าใจ Initial Public Offering

หุ้น IPO คืออะไร? ทำความเข้าใจ Initial Public Offering

by Kris Piroj
หุ้น IPO คือ หุ้น Initial Public Offering คือ

หุ้น IPO คืออะไร?

หุ้น IPO คือ Initial Public Offering หมายถึงการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดหุ้น เพื่อนำเงินทุนที่ได้ไปใช้เป็นเงินทุนของบริษัท (นอกเหนือจากการกู้เงิน) การเสนอขายหุ้น IPO จึงทำให้ธุรกิจที่เคยอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แปลงสภาพเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Company)

แม้ว่าหุ้น IPO จะเป็นหุ้นน้องใหม่ในตลาดหุ้น แต่อย่างไรก็ตามหุ้น IPO ไม่ใช่หุ้นของบริษัทที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมา แต่เป็นหุ้นของบริษัทจำกัดที่ดำเนินธุรกิจมาจนถึงจุดที่ต้องการจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ (เป็นบริษัทจำกัดมหาชน) เพื่อหาเงินทุนที่มากขึ้นจากประชาน

ก่อนที่บริษัทจะกลายมาเป็นหุ้น IPO ที่นำมาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก บริษัทที่ต้องการเสนอขายหลักทรัพย์ (บริษัทที่จะออก IPO) จะปรึกษากับ “ที่ปรึกษาทางการเงิน” เพื่อทำหนังสือชี้ชวนตามเงื่อนไขของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

เมื่อ ก.ล.ต. พิจารณาแล้วให้ผ่าน บริษัทจะแต่งตั้ง Underwriter ทำหน้าที่เสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไปแทนบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ + ระบุราคาขายและวันเปิดจองซื้อ แล้วจึงเสนอขายหุ้น (ภายใน 6 เดือนหลัง ก.ล.ต. อนุญาติ) และยื่นคำขอจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

โดยการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทแต่ละครั้งจะไม่ตายตัวว่าจะต้องจองด้วยวิธีใด ช่องทางไหน หรือจ่ายเงินอย่างไร ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของนักลงทุนที่จะต้องศึกษารายละเอียดต่าง ๆ จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทเอง

ใครจองหุ้น IPO ได้บ้าง

ประชาชนทั่วไปใครก็ตามสามารถจองหุ้น IPO ได้ แต่ในความเป็นจริงส่วนใหญ่หุ้น IPO ของบริษัทออนาคตดีถึงดีมากมักจะไม่ค่อยถึงมือนักลงทุนรายย่อย แต่นักลงทุนที่มีโอกาสจองหุ้น IPO มักจะเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่พอร์ตหุ้นหลักสิบล้านร้อยล้าน และมี Volume ของการเทรดในแต่ละเดือนที่สูงมาก ๆ

นอกจากนี้ ด้วยการที่หุ้น IPO เป็นที่ต้องการของนักลงทุนยังทำให้หุ้น IPO ที่เปิดให้จองมักจะหมดลงอย่างรวดเร็วจึงเป็นอีกเหตุผลที่หุ้น IPO มักจะไม่ถึงมือนักลงทุนรายย่อย

แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหากว่านักลงทุนสามารถจองหุ้น IPO ได้ และได้การจัดสรร นักลงทุนจะสามารถเลือกรับหุ้นสามัญได้ 3 วิธีคือ

  1. รับเป็นใบหุ้นสามัญ (จัดส่งทางไปรษณีย์)
  2. ฝากหุ้นสามัญไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (หรือ TSD)
  3. นำหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณ

หุ้น IPO มีอะไรน่าสนใจ

การได้ซื้อหุ้นของบริษัทที่ดีในราคาที่หุ้น IPO ถูกเสนอขายครั้งแรก หมายความว่านักลงทุนจะได้เป็นเจ้าของหุ้นดังกล่าวในราคาที่ถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (เว้นแต่คุณจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวที่ได้หุ้นมาตั้งแต่ก่อนที่จะ IPO)

นอกจากนี้ หุ้น IPO ที่เปิดให้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันแรกจะไม่มี Ceiling กับ Floor ที่จำกัดให้หุ้นมีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้สูงสุดแค่ 30% ในหนึ่งวัน หมายความว่าในวันแรกที่เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหุ้น ราคาของหุ้น IPO นั้นอาจจะพุ่งขึ้นหรือดิ่งลงได้อย่างไม่จำกัด

รวมกับการที่หุ้น IPO เปิดขายวันแรกในตลาดมักจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน + กระแสข่าว ทำให้หลายครั้งราคาหุ้น IPO ในวันแรกมักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งหมดทำให้ทั้งนักลงทุนและนักเก็งกำไรให้ความสนใจกับหุ้น IPO นั่นเอง

ดังนั้น สิ่งที่ควรระวังก็คือการที่ IPO แม้ว่าราคาจะขึ้นได้ไม่จำกัด ที่หมายความว่าราคาก็ลดลงได้ไม่จำกัดเช่นกัน

ข้อระวังเกี่ยวกับหุ้น IPO

เพราะหุ้น IPO เป็นหุ้นใหม่ ทำให้ไม่มีข้อมูลย้อนหลังที่มากพอการคาดการณ์จึงทำได้ลำบาก อีกทั้งในช่วง 1-2 ปีก่อนที่จะเปิดขายหุ้น IPO ตัวนั้นอาจมีการแต่งงบเพื่อทำให้บริษัทดูดี (ในระยะสั้น) แต่เมื่อเข้าสู่ตลาดไปในระยะหนึ่ง บริษัทจะค่อย ๆ กลับสู่สภาพความเป็นจริงทั้งจากการที่นักลงทุนหมดความสนใจ และจากการไม่มีแรงส่งจากความสดใหม่และหน้าข่าวที่ประโคมให้แบบในช่วงแรก ๆ อีกต่อไป

ดังนั้นสิ่งสำคัญของนักลงทุนในการลงทุนในหุ้น IPO คือวิจารณญาณและความรู้ของนักลงทุนในการอ่านข้อมูลจากหนังสือชี้ชวน บทวิเคราะห์ เพื่อให้เข้าใจธุรกิจ โอกาสและการเติบโตในอนาคต รวมถึงความเสี่ยงของบริษัท

โดยสิ่งที่นักลงทุนควรสังเกตและควรรู้เกี่ยวกับกิจการที่กำลังจะออกหุ้น IPO หรือ Initial Public Offering ได้แก่

  • ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
  • โอกาสในอนาคตของบริษัท
  • โครงการในอนาคตและวัตถุประสงค์การใช้เงิน
  • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา
  • หุ้น IPO ดังกล่าวเข้ามาในตลาดเพื่ออะไร?
  • เป็นหุ้น IPO ที่เหลือมาจากการที่ขายไม่หมดหรือไม่?
  • ทีมผู้บริหารและโครงสร้างผู้ถือหุ้น

สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้น IPO สามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่กำลังจะ Initial Public Offering หรือ IPO สู่ตลาดหลักทรัพย์ได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์ IPO)

ข้อมูลอ้างอิงจาก: SETinvestnow, Investopedia, Forbes

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด