GreedisGoods » Investment » อสังหาริมทรัพย์ คืออะไร? (Real Estate) มีอะไรบ้าง

อสังหาริมทรัพย์ คืออะไร? (Real Estate) มีอะไรบ้าง

by Kris Piroj
อสังหาริมทรัพย์ คือ Real Estate คือ หมายถึง

อสังหาริมทรัพย์ คืออะไร?

อสังหาริมทรัพย์ คือ สินทรัพย์ถาวรที่เป็นที่เป็นที่ดิน (Land) และสินทรัพย์ที่ติดอยู่กับที่ดินหรือสินทรัพย์ที่ประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินในลักษณะที่เป็นการถาวร ตัวอย่างเช่น คอนโดมิเนียม บ้าน อาคารสำนักงาน โรงงาน และทาวน์เฮาส์ เป็นต้น

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) ประเภทที่ดิน (Land) ในที่นี้ไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นที่ดินที่เป็นแปลงเพียงอย่างเดียว แต่ที่ดินในที่นี้จะมีความหมายรวมไปถึง ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย

หรืออธิบายให้ง่ายกว่านั้น อสังหาริมทรัพย์ ที่เป็น ที่ดิน (Land) คืออะไรก็ตามที่อยู่บนพื้นโลกนั่นเอง

นอกจากนี้ ถ้ามีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ในทางกฎหมายจะกำหนดให้ต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างเช่นโฉนดที่ดิน เพราะว่าอสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์สินที่มูลค่าสูงทำให้ต้องมีการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาช่อโกงตามมา

อสังหาริมทรัพย์ ที่ติดอยู่กับที่ดิน

อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) อีกประเภทคือสินทรัพย์ที่ติดอยู่กับที่ดิน โดยอสังหาริมทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ที่ติดอยู่กับที่ดิน คือ อสังหาริมทรัพย์ที่หลายคนคุ้นเคยกันดีที่สุด ซึ่งจะหมายถึงอะไรก็ตามที่ตั้งอยู่บนที่ดิน ตัวอย่างเช่น อาคารพาณิชย์ โรงงาน โรงเรือน บ้าน หอพัก คอนโดมีเนียม โกดัง ทาวน์เฮาส์ และทาวน์โฮมส์

คอนโดมีเนียม คือ กลุ่มห้องที่อยู่ในอาคารเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย โดยที่กลุ่มห้องเหล่านี้จะมีห้องครัว ห้องน้ำ ไปจนถึงทางเข้าออก โดยคอนโดมีเนียม (Condominium) แต่ละห้องจะสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกเป็นส่วนได้

ทาวน์เฮาส์ คือ ตึกที่ปลูกติดต่อกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไปโดยจะมีฝาร่วมกัน 1 ด้านขึ้นไป ซึ่งอาจจะเป็นตึกชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้

โรงงาน คือ โรงงานสำหรับการประกอบกิจการในลักษณะของอุตสาหกรรม โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้า

อาคารพาณิชย์ คือ อาคารที่ใช้สำหรับการค้า หรือโรงงานที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า หรืออาคารที่ก่อสร้างออยู่ห่างทางสาธารณะในระยะไม่เกิน 20 เมตรที่อาจใช้เพื่อประโยชน์แห่งการค้าได้

หอพัก คือ ห้องชุดที่รวมอยู่ในอาคารจะประกอบด้วยห้องนอน ห้องรับแขก ห้องครัวและห้องน้ำ รวมกันอยู่อยู่ในชั้นเดียวกัน ใช้เพื่อการอยู่อาศัยของบุคคลหรือเปิดให้เช่า

โกดัง คือ สิ่งก่อสร้างสำหรับใช้ประโยชน์ในการเก็บสินค้า ซึ่งอาจจะเป็นสินค้าผลิตเสร็จ วัตถุดิบ หรือสินค้าระหว่างผลิตก็ได้

นอกจากนี้ อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่เป็นสินทรัพย์ที่ติดอยู่กับที่ดินอาจจะมีมากกว่าที่เราได้อธิบายในบทความนี้ แต่ก็จะอยู่บนเงื่อนไขที่ได้อธิบายเอาไว้ในตอนต้น คือ ต้องเป็นสินทรัพย์ที่ติดอยู่กับที่ดิน

แยกอสังหาริมทรัพย์อย่างไร?

จะเห็นว่าข้อสังเกตที่ง่ายที่สุดของวิธีการแยกว่าอะไรบ้างที่จัดว่าเป็น อสังหาริมทรัพย์ คือ การที่อสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (Immovable) และในกรณีที่คุณต้องการทำลายสิ่งที่เป็น อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) ก็ไม่สามารถที่จะทำลายได้โดยง่ายเพราะเป็นสิ่งที่มีความมั่นคงแข็งแรง

เรียกได้ว่า อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) ก็คือสินทรัพย์ถาวรซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ตั้งอยู่พื้นดินอย่างถาวรนั่นเอง

นอกจากนี้ อีกคำที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินคู่กับคำว่า อสังหาริมทรัพย์ คือคำว่า “สังหาริมทรัพย์” ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ โดยสินทรัพย์ดังกล่าวสามารถเคลื่อนที่ได้และรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้นั้นด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด